Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1870 - 025 Djupvikdalen
(Object Id: 2759)
(Last updated: 02.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 515213 m. North: 7608686 m.
Longitude: 15.3734390 Latitude: 68.5899440
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Archean Period:
Genesis: Sedimentary deposit Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 50 / 20 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Archean Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granittisk gneis
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :50 / 20 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen ligger på toppen av en knaus innerst i Djupvikdalen i en høyde over havet på 305m. Det er her gravd en 10m lang nordvest-sørøstgående røskegrøft og sprengt litt. Mineraliseringen er 2-3m mektig finkornet kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 01, 02 og 03) i middelskornet granittisk gneis. Magnetittbåndene er fra få mm til et par cm mektige og de alternerende rene kvartslag noe mektigere. Omlag 30m mot vest-sørvest er det blottet en lignende mineralisering av samme mektighet som synes å befinne seg på lavere nivå enn den ovennevnte.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vogt, J.H.L. , 1905
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2258;37 pages
Abstract:
Rapporten gir en meget fyldig beskrivelse av Fiskefjords malmfelt, men nevner også kort forekomstene Djupvika, Blokkum, Djupfjord og Brokløysa som er av samme type. Det gis oversikt over geologi, malmgehalter, malmmengder og økonomiske overslag for oppstarting og drift. Malmen består av magnetitt og kvarts og er etter forfatterens mening intriusiv. Malmsonene ligger i en granitt og stryker parallelt med foliasjonen i denne, men det er observert at granitten kutter foliasjonen. Mektigheten på malmsonen er mellom 10 og 30 m og analyser gir gjennomsnittlig 35 % Fe og 0,2 - 0,5 % P. Største forekomst er Jørgmberget ( 2 mill.tonn råmalm). Mindre forekomster i samme område er Oksli, Gunnarli, Lars Olsa- Knufsen og Grønnli.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0639.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0639.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0639.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 025 Djupvikdalen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0639.01 Bedrock -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 2.0
NO0639.02 Bedrock 298 -32 117 -16 -32 -16.2 35.0
NO0639.03 Bedrock -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 12.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0639.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0639.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0639.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0639.01 .10 19 -16 168 17.80 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0639.02 .37 26 -16 150 9.49 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0639.03 .11 18 -16 95 17.50 -30.00 -30.00 39.8 -16.20
------------------
Sample No. B*
NO0639.01 -81
NO0639.02 -81
NO0639.03 -81


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway