English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 025 Djupvikdalen
(Objekt Id: 2759)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515213 m. Nord: 7608686 m.
Lengdegrad: 15.3734390 Breddegrad: 68.5899440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 50 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :50 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger på toppen av en knaus innerst i Djupvikdalen i en høyde over havet på 305m. Det er her gravd en 10m lang nordvest-sørøstgående røskegrøft og sprengt litt. Mineraliseringen er 2-3m mektig finkornet kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 01, 02 og 03) i middelskornet granittisk gneis. Magnetittbåndene er fra få mm til et par cm mektige og de alternerende rene kvartslag noe mektigere. Omlag 30m mot vest-sørvest er det blottet en lignende mineralisering av samme mektighet som synes å befinne seg på lavere nivå enn den ovennevnte.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, J.H.L. , 1905
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2258;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en meget fyldig beskrivelse av Fiskefjords malmfelt, men nevner også kort forekomstene Djupvika, Blokkum, Djupfjord og Brokløysa som er av samme type. Det gis oversikt over geologi, malmgehalter, malmmengder og økonomiske overslag for oppstarting og drift. Malmen består av magnetitt og kvarts og er etter forfatterens mening intriusiv. Malmsonene ligger i en granitt og stryker parallelt med foliasjonen i denne, men det er observert at granitten kutter foliasjonen. Mektigheten på malmsonen er mellom 10 og 30 m og analyser gir gjennomsnittlig 35 % Fe og 0,2 - 0,5 % P. Største forekomst er Jørgmberget ( 2 mill.tonn råmalm). Mindre forekomster i samme område er Oksli, Gunnarli, Lars Olsa- Knufsen og Grønnli.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0639.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0639.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0639.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 025 Djupvikdalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0639.01 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 2.0
NO0639.02 Fastfjell 298 -32 117 -16 -32 -16.2 35.0
NO0639.03 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 12.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0639.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0639.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0639.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0639.01 .10 19 -16 168 17.80 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0639.02 .37 26 -16 150 9.49 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0639.03 .11 18 -16 95 17.50 -30.00 -30.00 39.8 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0639.01 -81
NO0639.02 -81
NO0639.03 -81


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse