Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 008 Sandskardfjellet
(Object Id: 2768)
(Last updated: 28.02.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449122 m. North: 7255928 m.
Longitude: 13.9037220 Latitude: 65.4219890
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Pb
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Hydrothermal vein Form: Irregular
Main texture: Fracture filling Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Røssvatnet gruppe Formation: Susnaformasjonen

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Dolomite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Chlorite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Bornite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Malachite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock kalkfyllitt Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Greenschist
Host rock dolomittmarmor Sedimentary
Original rock :Dolomite
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Fold axis Strike/Dip :280 / 30 Pre-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Foliation Strike/Dip :290 / 70 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Det er skjerpet på to steder rett under skyvegrensen til Helgelandsdekket, på mineraliseringer tilsynelatende uten sammenheng. De er da også forskjellige både hva gjelder opptreden og mineralogi. Det nordligste skjerp er en 2x2m2 og 2.5m dyp synk på grensa mellom finkornet dolomittmarmor i sør og en feltspat-kloritt-karbonatbergart (kalkfyllitt) i nord. Kontakten har retning 290/70. Kalkfyllitten er svovelkis-impregnert (prøve 01), svovelkis som finfordelt og opptil 1mm store korn og krystaller, og skjæres av opptil 1cm mektige karbonatårer. Cu-Pb-mineralisering er knyttet til tynne (opptil 5cm, sjelden over 2-3cm, mektige), uregelmessige kvartsårer og -ansamlinger. Mineralisering ses ikke i synken, men i tippmaterialet (tilsammen ca. 5m3) og i et grunt skjerp 3m sør for synken er det litt bornitt(?), blyglans og malakitt-disseminasjon langs kontaktene mellom dolomitt og smale kvartsårer (02 og 03). Det er stedvis et tynt klorittbelegg langs kvartsårenes kontakter. Ved UTM 449050 7255630 er det utsprengt ca. 2m3 i 3-4 skudd i en liten skrent i en svovelkis-dominert mineralisering. Sulfidmineralisering opptrer på to måter (to generasjoner): Vertsbergarten er finkornet dolomittmarmor som har korntog av opptil 2cm store eu- til subhedrale svovelkiskrystaller og opptil 5x3cm2 store svovelkisansamlinger, samt noe blyglans og bornitt(?). Disse sulfidbånd og -linser er overveiende parallelle med bånding i marmoren, noe også sulfidmineraliserte mm- til cm-mektige kvartsbånd og -linser er. De kan være opptil 0.5m lange og 5cm mektige, og rike på oppknuste, grovkornete svovelkiskorn (05). Dolomittmektigheten som er mineralisert på denne måten er ca. 2m. Det forekommer også endel uregelmessige mm- til cm-mektige kvartsårer som skjærer båndingen i dolomitten. Disse fører også sulfider, dominert av euhedral svovelkis og noe bornitt(?), kobberkis, blyglans og malakitt (04). Sulfidene er konsentrert langs kontaktene, vanligvis i kvartsen, men også litt i dolomitten. Foliasjonen er omlag 210/20, men varierer endel pga. småfolding.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0649.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kalkfyllitt med py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0649.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsårer i dolomitt med bornitt-ga-diss. langs kontakten.
No. of registrated element analyses = 1
NO0649.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsårer i dolomitt med bornitt-ga-diss. langs kontakten.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3761 8,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448982 m. North: 7255428 m.
Longitude: 13.9008950 Latitude: 65.4174820
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Pb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Ved UTM 449050 7255630 er det utsprengt ca. 2m3 i 3-4 skudd i en liten skrent i en svovelkis-dominert mineralisering. Sulfidmineralisering opptrer på to måter (to generasjoner): Vertsbergarten er finkornet dolomittmarmor som har korntog av opptil 2cm store eu- til subhedrale svovelkiskrystaller og opptil 5x3cm2 store svovelkisansamlinger, samt noe blyglans og bornitt(?). Disse sulfidbånd og -linser er overveiende parallelle med bånding i marmoren, noe også sulfidmineraliserte mm- til cm-mektige kvartsbånd og -linser er. De kan være opptil 0.5m lange og 5cm mektige, og rike på oppknuste, grovkornete svovelkiskorn (05). Dolomittmektigheten som er mineralisert på denne måten er ca. 2m. Det forekommer også endel uregelmessige mm- til cm-mektige kvartsårer som skjærer båndingen i dolomitten. Disse fører også sulfider, dominert av euhedral svovelkis og noe bornitt(?), kobberkis, blyglans og malakitt (04). Sulfidene er konsentrert langs kontaktene, vanligvis i kvartsen, men også litt i dolomitten. Foliasjonen er omlag 210/20, men varierer endel pga. småfolding.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0649.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: 1 cm mektig kvartsåre i dolomitt, med py-ga-diss. langs kontakten.
No. of registrated element analyses = 1
NO0649.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: 5 cm mektig konk. kvartsbånd med semimassiv py.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 008 Sandskardfjellet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0649.01 Bedrock 89 72 7 31 106 -1.0 54.0
NO0649.02 Bedrock 2920 338 1050 4 5 2.2 514.0
NO0649.03 Bedrock 1510 164 4100 4 7 2.4 365.0
NO0649.04 Bedrock 24 35 1880 18 9 1.7 59.0
NO0649.05 Bedrock 18 605 93 32 -32 -16.2 14.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0649.01 3.0 3.0 120 -1.0 520 4.18 -20 -20 -20
NO0649.02 3.0 3.0 265 10.0 39 1.06 -20 1446 -20
NO0649.03 3.0 3.0 -20 4.7 43 -1.00 -20 656 53
NO0649.04 3.0 3.0 -20 -1.0 9 -1.00 -20 -20 -20
NO0649.05 3.0 3.0 32 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0649.01 1.37 44 29 678 5.51 -30.00 -30.00 254.0 19.80
NO0649.02 .09 9 -1 314 .48 -30.00 -30.00 188.0 2.52
NO0649.03 .10 7 -1 255 .38 -30.00 -30.00 123.0 1.89
NO0649.04 1.88 14 -1 184 4.02 -30.00 -30.00 125.0 -1.00
NO0649.05 10.30 33 -16 233 10.30 -30.00 -30.00 150.0 -16.20
------------------
Sample No. B*
NO0649.01 -5
NO0649.02 -5
NO0649.03 -5
NO0649.04 -5
NO0649.05 -81


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway