English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 008 Sandskardfjellet
(Objekt Id: 2768)
(Sist oppdatert: 28.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449122 m. Nord: 7255928 m.
Lengdegrad: 13.9037220 Breddegrad: 65.4219890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Røssvatnet gruppe Formasjon: Susnaformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kalkfyllitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart dolomittmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Dolomitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :280 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :290 / 70 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er skjerpet på to steder rett under skyvegrensen til Helgelandsdekket, på mineraliseringer tilsynelatende uten sammenheng. De er da også forskjellige både hva gjelder opptreden og mineralogi. Det nordligste skjerp er en 2x2m2 og 2.5m dyp synk på grensa mellom finkornet dolomittmarmor i sør og en feltspat-kloritt-karbonatbergart (kalkfyllitt) i nord. Kontakten har retning 290/70. Kalkfyllitten er svovelkis-impregnert (prøve 01), svovelkis som finfordelt og opptil 1mm store korn og krystaller, og skjæres av opptil 1cm mektige karbonatårer. Cu-Pb-mineralisering er knyttet til tynne (opptil 5cm, sjelden over 2-3cm, mektige), uregelmessige kvartsårer og -ansamlinger. Mineralisering ses ikke i synken, men i tippmaterialet (tilsammen ca. 5m3) og i et grunt skjerp 3m sør for synken er det litt bornitt(?), blyglans og malakitt-disseminasjon langs kontaktene mellom dolomitt og smale kvartsårer (02 og 03). Det er stedvis et tynt klorittbelegg langs kvartsårenes kontakter. Ved UTM 449050 7255630 er det utsprengt ca. 2m3 i 3-4 skudd i en liten skrent i en svovelkis-dominert mineralisering. Sulfidmineralisering opptrer på to måter (to generasjoner): Vertsbergarten er finkornet dolomittmarmor som har korntog av opptil 2cm store eu- til subhedrale svovelkiskrystaller og opptil 5x3cm2 store svovelkisansamlinger, samt noe blyglans og bornitt(?). Disse sulfidbånd og -linser er overveiende parallelle med bånding i marmoren, noe også sulfidmineraliserte mm- til cm-mektige kvartsbånd og -linser er. De kan være opptil 0.5m lange og 5cm mektige, og rike på oppknuste, grovkornete svovelkiskorn (05). Dolomittmektigheten som er mineralisert på denne måten er ca. 2m. Det forekommer også endel uregelmessige mm- til cm-mektige kvartsårer som skjærer båndingen i dolomitten. Disse fører også sulfider, dominert av euhedral svovelkis og noe bornitt(?), kobberkis, blyglans og malakitt (04). Sulfidene er konsentrert langs kontaktene, vanligvis i kvartsen, men også litt i dolomitten. Foliasjonen er omlag 210/20, men varierer endel pga. småfolding.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0649.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkfyllitt med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0649.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsårer i dolomitt med bornitt-ga-diss. langs kontakten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0649.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsårer i dolomitt med bornitt-ga-diss. langs kontakten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3761 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448982 m. Nord: 7255428 m.
Lengdegrad: 13.9008950 Breddegrad: 65.4174820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 449050 7255630 er det utsprengt ca. 2m3 i 3-4 skudd i en liten skrent i en svovelkis-dominert mineralisering. Sulfidmineralisering opptrer på to måter (to generasjoner): Vertsbergarten er finkornet dolomittmarmor som har korntog av opptil 2cm store eu- til subhedrale svovelkiskrystaller og opptil 5x3cm2 store svovelkisansamlinger, samt noe blyglans og bornitt(?). Disse sulfidbånd og -linser er overveiende parallelle med bånding i marmoren, noe også sulfidmineraliserte mm- til cm-mektige kvartsbånd og -linser er. De kan være opptil 0.5m lange og 5cm mektige, og rike på oppknuste, grovkornete svovelkiskorn (05). Dolomittmektigheten som er mineralisert på denne måten er ca. 2m. Det forekommer også endel uregelmessige mm- til cm-mektige kvartsårer som skjærer båndingen i dolomitten. Disse fører også sulfider, dominert av euhedral svovelkis og noe bornitt(?), kobberkis, blyglans og malakitt (04). Sulfidene er konsentrert langs kontaktene, vanligvis i kvartsen, men også litt i dolomitten. Foliasjonen er omlag 210/20, men varierer endel pga. småfolding.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0649.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: 1 cm mektig kvartsåre i dolomitt, med py-ga-diss. langs kontakten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0649.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 cm mektig konk. kvartsbånd med semimassiv py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 008 Sandskardfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0649.01 Fastfjell 89 72 7 31 106 -1.0 54.0
NO0649.02 Fastfjell 2920 338 1050 4 5 2.2 514.0
NO0649.03 Fastfjell 1510 164 4100 4 7 2.4 365.0
NO0649.04 Fastfjell 24 35 1880 18 9 1.7 59.0
NO0649.05 Fastfjell 18 605 93 32 -32 -16.2 14.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0649.01 3.0 3.0 120 -1.0 520 4.18 -20 -20 -20
NO0649.02 3.0 3.0 265 10.0 39 1.06 -20 1446 -20
NO0649.03 3.0 3.0 -20 4.7 43 -1.00 -20 656 53
NO0649.04 3.0 3.0 -20 -1.0 9 -1.00 -20 -20 -20
NO0649.05 3.0 3.0 32 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0649.01 1.37 44 29 678 5.51 -30.00 -30.00 254.0 19.80
NO0649.02 .09 9 -1 314 .48 -30.00 -30.00 188.0 2.52
NO0649.03 .10 7 -1 255 .38 -30.00 -30.00 123.0 1.89
NO0649.04 1.88 14 -1 184 4.02 -30.00 -30.00 125.0 -1.00
NO0649.05 10.30 33 -16 233 10.30 -30.00 -30.00 150.0 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0649.01 -5
NO0649.02 -5
NO0649.03 -5
NO0649.04 -5
NO0649.05 -81


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse