Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1832 - 006 Svalenget
(Object Id: 2800)
(Last updated: 28.02.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444802 m. North: 7344567 m.
Longitude: 13.7733800 Latitude: 66.2163650
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production: ,035 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Ag 20 ppm 16.03.1992
Cu .3 % 16.03.1992
Pb .6 % 16.03.1992
Zn 4 % 16.03.1992

Operations
From - To Activity Comments
1967 - 1968 Sampling
1968 - 1968 Geophysics

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Volcex Form: Plate
Main texture: Structureless Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Silicification
Strike/Dip: 245 / 30 Direction: 350
Plunge: 40
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Albite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Muskovittskifer Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Tonalitt Intrusive
Original rock :Tonalite
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Amfibolitt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Strike/Dip :245 / 30 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls
Host rock Foliation Strike/Dip :245 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Fold axis Strike/Dip :350 / 40 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Feltet har vært kjent siden 1890-årene. De første anvisningene ble anmeldt i 1896 og mutet i 1898. I 1968 ble det boret 7 hull på tilsammen 364 m (Zweifel 1971). Gjennomsnittsanalyser av 5 borhull viser 1.05 m med 3.6 % Zn, 0.6 % Pb, 0.24 % Cu og 20 g/t Ag. Forekomsten ligger i en inhomogen, tildels sterkt tektonisert gneispakke i en smal korridor mellom Helgelandsdekkets skyvesoner. Malmsonen er fulgt over 380 m lengde med 12 skjerp. Den når stedvis opp i 2 m mektighet medregnet disseminasjonsmalm. Massivmalmen (prøve 04, 07, 08 og 12) er flere steder ca. 1 m, men mektigheten varierer pga. boudinering. Malmen ligger i en sulfidimpregnert, lys muskovittskifer som ligner kvartskeratofyr. Den er ofte sterkt silifisert i malmsonen. Sannsynlig opprinnelse er sur tuff. Massivmalmen har også et tuffittisk preg. I en grunnmasse av magnetkis, sinkblende, kobberkis og blyglans er det vanligvis ca. 1 mm store kvartsøyne og ofte øyne og fragmenter av kalkspat, feltspat og biotitt (opptil 1 cm store). I malmsonen (og i sideberget) opptrer linser og lag av en lys til blålig grovkornet tonalitt. Den er muskovittførende og mineralisert med kobberkis, blyglans og sinkblende (og sjelden magnetkis) i smale årer og sprekker (01 og 02). I likhet med massivmalmen er tonalitten boudinert, og er opptil 3-4 m mektig. Malmsonen kan synes å ha et større innhold av blyglans i SV (11). I malmsonens heng og ligg skiller skiferen seg ut ved å være biotittførende (05). På kontaktene er det stedvis grafitt både i heng og ligg. I den sørvestlige delen opptrer en 20-30 cm mektig massiv amfibolitt i malmens ligg. Den er impregnert med kobberkis, blyglans og sinkblende (09). Langs amfibolittens kontakt til tonalitt er blyglans og dels sinkblende anriket (10). I glimmerskiferen både i heng og ligg er det hyppig opptredende umineraliserte tonalittlinser og -lag. Beskrivelse av skjerp fra NØ mot SV: Skjerp 1: Litt sulfidimpregnasjon i muskovittskifer. 1 m3 tipp. Skjerp 2: 15 m NV for skjerp 1 er det avdekket en svakt sulfidimpregnert sone i hengbergarten (glimmerskifer med dm-mektige tonalitt-lag) til hovedmalmsonen. Skjerp 3: Røsket litt i samme sulfidimpregnerte horisont. Skjerp 4: Avdekning av rustsonen. Bare svak sulfidimpregnasjon. Skjerp 5: Felsisk muskovittskifer. Tonalittboudiner i dm-tykkelse innlagret i glimmerskiferen. Muskovittskiferen i hengen er grafittholdig. Sulfidimpregnasjon over hele skjæringen (2 m). 2 m3 tipp. Skjerp 6: Skjerp i bekken, 5 m3 tipp. Massivmalmen oppimot 2 m mektig. Silifisert muskovittskifer i kontakt med malmen. Tonalittlinser i og utenfor malmsonen (3 m mektig linse 5 m under malmen). Langs en mineralisert tonalittlinse (02) er det en tektonisk kontaktsone med grafittholdig klorittskifer med 3-5 mm store kvartsøyne, magnetkis og sinkblende (03). I malmsonen også noen kvartslinser med kyanittlister og muskovitt. Muskovitt-biotittskifer i heng og ligg. Mellom skjerp 6 og hovedskjerpet er det to røsker som idag ikke blottlegger malmsonen. Hovedskjerpet: Skjerp i Møllebekken. 5 m3 tipp. Massivmalmen er 1 m3 mektig. Linsefortykning i bekken pga. boudinering. Skjerp 7: Bare tonalitt (fra hengberget) med litt sulfid er blottet over ca. 1.5 m. Skjerp 8: Knapt 1 m massiv, finkornet magnetkis- kobberkis-sinkblende-blyglans-malm med øyne og avrundede fragmenter av kvarts, kalkspat, feltspat og biotitt (08). 20 cm mektig massiv amfibolitt med kobberkis-blyglans-sinkblende-disseminasjon (09) i liggkontakten til malmen. Under amfibolitten er det 10 cm tonalitt. 2 m3 tipp. Skjerp 9: Glimmerskifer med tonalittlinser. Malm-mektigheten lar seg ikke bestemme pga. overdekket. 2 m3 tipp. Skjerp 10: Malmsonen er ca. 1 m. Et finkornet, feltspatrikt parti er spesielt blyglansrikt (11). Vekslende partier av silifisert glimmerskifer med bånd av kalkspatholdig amfibolitt. 2 m3 tipp. Skjerp 11: 4 små, overgrodde røsker mellom 60 og 80 m SV for skjerp 10.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 pages
Abstract:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Zweifel, Hans , 1971
Hemnesberget. Resultat av prospekteringsarbeten utførda 1967 - 1968.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7388;5 pages

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0685.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Muskovitt-biotittskifer fra hengen, 10 cm over malmen.
No. of registrated element analyses = 1
NO0685.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Po-cpy-sl-ga-malm rundt liten granitt-linse.
No. of registrated element analyses = 1
NO0685.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Finkornig massiv po-cpy-sl-ga-malm med kvartsøyne.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3470 6,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444932 m. North: 7344697 m.
Longitude: 13.7762120 Latitude: 66.2175540
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 1: Litt sulfidimpregnasjon i muskovittskifer. 1 m3 tipp.

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3471 6,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444922 m. North: 7344707 m.
Longitude: 13.7759850 Latitude: 66.2176420
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 2: 15 m NV for skjerp 1 er det avdekket en svakt sulfidimpregnert sone i hengbergarten (glimmerskifer med dm-mektige tonalitt-lag) til hovedmalmsonen.

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 3472 6,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444952 m. North: 7344727 m.
Longitude: 13.7766430 Latitude: 66.2178260
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 3: Røsket litt i samme sulfidimpregnerte horisont.

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 3473 6,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444912 m. North: 7344677 m.
Longitude: 13.7757760 Latitude: 66.2173710
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 4: Avdekning av rustsonen. Bare svak sulfidimpregnasjon.

Name of Locality: Skjerp 5
(Object Id: 3474 6,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444897 m. North: 7344667 m.
Longitude: 13.7754470 Latitude: 66.2172790
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 5: Felsisk muskovittskifer. Tonalittboudiner i dm-tykkelse innlagret i glimmerskiferen. Muskovittskiferen i hengen er grafittholdig. Sulfidimpregnasjon over hele skjæringen (2 m). 2 m3 tipp.

Name of Locality: Skjerp 6
(Object Id: 3475 6,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444872 m. North: 7344647 m.
Longitude: 13.7749000 Latitude: 66.2170950
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 6: Skjerp i bekken, 5 m3 tipp. Massivmalmen oppimot 2 m mektig. Silifisert muskovittskifer i kontakt med malmen. Tonalittlinser i og utenfor malmsonen (3 m mektig linse 5 m under malmen). Langs en mineralisert tonalittlinse (02) er det en tektonisk kontaktsone med grafittholdig klorittskifer med 3-5 mm store kvartsøyne, magnetkis og sinkblende (03). I malmsonen også noen kvartslinser med kyanittlister og muskovitt. Muskovitt-biotittskifer i heng og ligg. Mellom skjerp 6 og hovedskjerpet er det to røsker som idag ikke blottlegger malmsonen.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0685.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Granitt med diss. cpy og sl.
No. of registrated element analyses = 1
NO0685.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Granitt med diss. sl, ga og cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NO0685.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Tektonisk kontaktsone til granitten (5 cm under NO0685.02): Grafittholdig klorittskifer med kvartsøyne og po-sl-mineralisering.
No. of registrated element analyses = 1
NO0685.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Finkornig, massiv po-cpy-sl-malm med kvartsøyne.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 7
(Object Id: 3476 6,07,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444782 m. North: 7344537 m.
Longitude: 13.7729490 Latitude: 66.2160920
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 7: Bare tonalitt (fra hengberget) med litt sulfid er blottet over ca. 1.5 m.

Name of Locality: Skjerp 8
(Object Id: 3477 6,08,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444772 m. North: 7344507 m.
Longitude: 13.7727400 Latitude: 66.2158220
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 8: Knapt 1 m massiv, finkornet magnetkis-kobberkis-sinkblende-blyglans-malm med øyne og avrundede fragmenter av kvarts, kalkspat, feltspat og biotitt (08). 20 cm mektig massiv amfibolitt med kobberkis-blyglans-sinkblende-disseminasjon (09) i liggkontakten til malmen. Under amfibolitten er det 10 cm tonalitt. 2 m3 tipp.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0685.08 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po-cpy-sl-ga-malm med øyne og avrundete fragmenter av kvarts, kalkspat, feltspat og biotitt.
No. of registrated element analyses = 1
NO0685.09 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv amfibolitt med cpy-ga-sl-disseminasjon.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 9
(Object Id: 3478 6,09,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444742 m. North: 7344472 m.
Longitude: 13.7720880 Latitude: 66.2155020
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 9: Glimmerskifer med tonalittlinser. Malm-mektigheten lar seg ikke bestemme pga. overdekket. 2 m3 tipp.

Name of Locality: Skjerp 10
(Object Id: 3479 6,10,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444732 m. North: 7344477 m.
Longitude: 13.7718640 Latitude: 66.2155460
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 10: Malmsonen er ca. 1 m. Et finkornet, feltspatrikt parti er spesielt blyglansrikt (11). Vekslende partier av silifisert glimmerskifer med bånd av kalkspatholdig amfibolitt. 2 m3 tipp.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0685.10 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kontakt amfibolitt/granitt med diss.ga og sl.
No. of registrated element analyses = 1
NO0685.11 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. feltspatbergart med diss. sulfid (mest ga).
No. of registrated element analyses = 1
NO0685.12 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po-cpy-sl-ga-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 11
(Object Id: 3480 6,11,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444692 m. North: 7344427 m.
Longitude: 13.7709970 Latitude: 66.2150900
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 11: 4 små, overgrodde røsker mellom 60 og 80 m SV for skjerp 10.


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 006 Svalenget

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0685.01 Bedrock 1999 1430 424 3 3 3.6 21.0
NO0685.02 Bedrock 1258 61523 14451 9 7 45.0 139.0
NO0685.03 Bedrock 449 40401 18897 12 12 51.6 18.0
NO0685.04 Bedrock 1839 68235 609 21 12 6.2 1330.0
NO0685.05 Bedrock 21 505 139 5 9 .4 12.0
NO0685.06 Bedrock 16118 73967 1794 10 3 16.0 744.0
NO0685.07 Bedrock 1638 99999 16836 25 7 31.9 371.0
NO0685.08 Bedrock 216 87920 26967 27 17 48.4 46.0
NO0685.09 Bedrock 26011 6770 3885 3 4 31.2 61.0
NO0685.10 Bedrock 1023 44517 15650 5 2 41.1 51.0
NO0685.11 Bedrock 1569 69710 43807 14 7 349.3 29.0
NO0685.12 Bedrock 410 24520 3899 14 28 9.8 18.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0685.01 4.0 3.0 3 5.3 30 6.00 2 5 1.62
NO0685.02 3.0 4.0 26 434.1 10 8.00 22 76 8.66
NO0685.03 8.0 3.0 8 250.6 17 17.00 27 85 9.67
NO0685.04 9.0 3.0 2 386.0 17 40.00 19 18 15.98
NO0685.05 4.0 1.0 2 2.4 67 1.00 2 2 .12
NO0685.06 15.0 2.0 9 439.6 20 8.00 12 25 8.78
NO0685.07 8.0 1.0 19 887.7 28 17.00 49 47 14.33
NO0685.08 4.0 4.0 35 541.3 59 43.00 40 94 19.83
NO0685.09 6.0 4.0 11 35.9 26 1.00 4 17 3.84
NO0685.10 7.0 6.0 56 320.0 11 2.00 16 77 4.70
NO0685.11 14.0 6.0 20 927.9 25 30.00 89 740 7.96
NO0685.12 2.0 2.0 12 132.2 35 26.00 3 20 12.97
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0685.01 1 5 507 2.45 1.00 5.00 1 18.0 3.00
NO0685.02 10 6 337 6.23 5.00 5.00 1 8.0 3.00
NO0685.03 24 6 486 11.60 4.00 5.00 1 7.0 4.00
NO0685.04 30 7 636 18.17 4.00 5.00 3 5.0 4.00
NO0685.05 12 3 250 1.65 8.00 5.00 1 6.0 17.00
NO0685.06 16 6 374 6.27 5.00 5.00 2 7.0 5.00
NO0685.07 9 3 1010 12.46 6.00 5.00 1 7.0 12.00
NO0685.08 22 5 1358 24.15 6.00 8.00 1 40.0 6.00
NO0685.09 5 5 376 4.92 2.00 5.00 21 13.0 13.00
NO0685.10 3 2 249 4.32 2.00 5.00 2 13.0 3.00
NO0685.11 5 2 459 5.46 5.00 7.00 2 22.0 5.00
NO0685.12 25 5 500 17.91 1.00 5.00 1 8.0 2.00
------------------
Sample No. B*
NO0685.01 2
NO0685.02 29
NO0685.03 27
NO0685.04 42
NO0685.05 2
NO0685.06 23
NO0685.07 37
NO0685.08 51
NO0685.09 2
NO0685.10 15
NO0685.11 34
NO0685.12 6


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway