English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 006 Svalenget
(Objekt Id: 2800)
(Sist oppdatert: 28.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444802 m. Nord: 7344567 m.
Lengdegrad: 13.7733800 Breddegrad: 66.2163650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,035 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ag 20 ppm 16.03.1992
Cu .3 % 16.03.1992
Pb .6 % 16.03.1992
Zn 4 % 16.03.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1967 - 1968 Prøvetaking
1968 - 1968 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 245 / 30 Retning: 350
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Albitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Muskovittskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Tonalitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Tonalitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :245 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :245 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :350 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Feltet har vært kjent siden 1890-årene. De første anvisningene ble anmeldt i 1896 og mutet i 1898. I 1968 ble det boret 7 hull på tilsammen 364 m (Zweifel 1971). Gjennomsnittsanalyser av 5 borhull viser 1.05 m med 3.6 % Zn, 0.6 % Pb, 0.24 % Cu og 20 g/t Ag. Forekomsten ligger i en inhomogen, tildels sterkt tektonisert gneispakke i en smal korridor mellom Helgelandsdekkets skyvesoner. Malmsonen er fulgt over 380 m lengde med 12 skjerp. Den når stedvis opp i 2 m mektighet medregnet disseminasjonsmalm. Massivmalmen (prøve 04, 07, 08 og 12) er flere steder ca. 1 m, men mektigheten varierer pga. boudinering. Malmen ligger i en sulfidimpregnert, lys muskovittskifer som ligner kvartskeratofyr. Den er ofte sterkt silifisert i malmsonen. Sannsynlig opprinnelse er sur tuff. Massivmalmen har også et tuffittisk preg. I en grunnmasse av magnetkis, sinkblende, kobberkis og blyglans er det vanligvis ca. 1 mm store kvartsøyne og ofte øyne og fragmenter av kalkspat, feltspat og biotitt (opptil 1 cm store). I malmsonen (og i sideberget) opptrer linser og lag av en lys til blålig grovkornet tonalitt. Den er muskovittførende og mineralisert med kobberkis, blyglans og sinkblende (og sjelden magnetkis) i smale årer og sprekker (01 og 02). I likhet med massivmalmen er tonalitten boudinert, og er opptil 3-4 m mektig. Malmsonen kan synes å ha et større innhold av blyglans i SV (11). I malmsonens heng og ligg skiller skiferen seg ut ved å være biotittførende (05). På kontaktene er det stedvis grafitt både i heng og ligg. I den sørvestlige delen opptrer en 20-30 cm mektig massiv amfibolitt i malmens ligg. Den er impregnert med kobberkis, blyglans og sinkblende (09). Langs amfibolittens kontakt til tonalitt er blyglans og dels sinkblende anriket (10). I glimmerskiferen både i heng og ligg er det hyppig opptredende umineraliserte tonalittlinser og -lag. Beskrivelse av skjerp fra NØ mot SV: Skjerp 1: Litt sulfidimpregnasjon i muskovittskifer. 1 m3 tipp. Skjerp 2: 15 m NV for skjerp 1 er det avdekket en svakt sulfidimpregnert sone i hengbergarten (glimmerskifer med dm-mektige tonalitt-lag) til hovedmalmsonen. Skjerp 3: Røsket litt i samme sulfidimpregnerte horisont. Skjerp 4: Avdekning av rustsonen. Bare svak sulfidimpregnasjon. Skjerp 5: Felsisk muskovittskifer. Tonalittboudiner i dm-tykkelse innlagret i glimmerskiferen. Muskovittskiferen i hengen er grafittholdig. Sulfidimpregnasjon over hele skjæringen (2 m). 2 m3 tipp. Skjerp 6: Skjerp i bekken, 5 m3 tipp. Massivmalmen oppimot 2 m mektig. Silifisert muskovittskifer i kontakt med malmen. Tonalittlinser i og utenfor malmsonen (3 m mektig linse 5 m under malmen). Langs en mineralisert tonalittlinse (02) er det en tektonisk kontaktsone med grafittholdig klorittskifer med 3-5 mm store kvartsøyne, magnetkis og sinkblende (03). I malmsonen også noen kvartslinser med kyanittlister og muskovitt. Muskovitt-biotittskifer i heng og ligg. Mellom skjerp 6 og hovedskjerpet er det to røsker som idag ikke blottlegger malmsonen. Hovedskjerpet: Skjerp i Møllebekken. 5 m3 tipp. Massivmalmen er 1 m3 mektig. Linsefortykning i bekken pga. boudinering. Skjerp 7: Bare tonalitt (fra hengberget) med litt sulfid er blottet over ca. 1.5 m. Skjerp 8: Knapt 1 m massiv, finkornet magnetkis- kobberkis-sinkblende-blyglans-malm med øyne og avrundede fragmenter av kvarts, kalkspat, feltspat og biotitt (08). 20 cm mektig massiv amfibolitt med kobberkis-blyglans-sinkblende-disseminasjon (09) i liggkontakten til malmen. Under amfibolitten er det 10 cm tonalitt. 2 m3 tipp. Skjerp 9: Glimmerskifer med tonalittlinser. Malm-mektigheten lar seg ikke bestemme pga. overdekket. 2 m3 tipp. Skjerp 10: Malmsonen er ca. 1 m. Et finkornet, feltspatrikt parti er spesielt blyglansrikt (11). Vekslende partier av silifisert glimmerskifer med bånd av kalkspatholdig amfibolitt. 2 m3 tipp. Skjerp 11: 4 små, overgrodde røsker mellom 60 og 80 m SV for skjerp 10.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 sider
Abstrakt:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Zweifel, Hans , 1971
Hemnesberget. Resultat av prospekteringsarbeten utførda 1967 - 1968.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7388;5+kart sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0685.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Muskovitt-biotittskifer fra hengen, 10 cm over malmen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0685.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-cpy-sl-ga-malm rundt liten granitt-linse.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0685.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornig massiv po-cpy-sl-ga-malm med kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3470 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444932 m. Nord: 7344697 m.
Lengdegrad: 13.7762120 Breddegrad: 66.2175540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: Litt sulfidimpregnasjon i muskovittskifer. 1 m3 tipp.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3471 6,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444922 m. Nord: 7344707 m.
Lengdegrad: 13.7759850 Breddegrad: 66.2176420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 15 m NV for skjerp 1 er det avdekket en svakt sulfidimpregnert sone i hengbergarten (glimmerskifer med dm-mektige tonalitt-lag) til hovedmalmsonen.

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3472 6,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444952 m. Nord: 7344727 m.
Lengdegrad: 13.7766430 Breddegrad: 66.2178260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: Røsket litt i samme sulfidimpregnerte horisont.

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3473 6,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444912 m. Nord: 7344677 m.
Lengdegrad: 13.7757760 Breddegrad: 66.2173710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4: Avdekning av rustsonen. Bare svak sulfidimpregnasjon.

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3474 6,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444897 m. Nord: 7344667 m.
Lengdegrad: 13.7754470 Breddegrad: 66.2172790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 5: Felsisk muskovittskifer. Tonalittboudiner i dm-tykkelse innlagret i glimmerskiferen. Muskovittskiferen i hengen er grafittholdig. Sulfidimpregnasjon over hele skjæringen (2 m). 2 m3 tipp.

Navn på lokalitet: Skjerp 6
(Objekt Id: 3475 6,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444872 m. Nord: 7344647 m.
Lengdegrad: 13.7749000 Breddegrad: 66.2170950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 6: Skjerp i bekken, 5 m3 tipp. Massivmalmen oppimot 2 m mektig. Silifisert muskovittskifer i kontakt med malmen. Tonalittlinser i og utenfor malmsonen (3 m mektig linse 5 m under malmen). Langs en mineralisert tonalittlinse (02) er det en tektonisk kontaktsone med grafittholdig klorittskifer med 3-5 mm store kvartsøyne, magnetkis og sinkblende (03). I malmsonen også noen kvartslinser med kyanittlister og muskovitt. Muskovitt-biotittskifer i heng og ligg. Mellom skjerp 6 og hovedskjerpet er det to røsker som idag ikke blottlegger malmsonen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0685.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granitt med diss. cpy og sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0685.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granitt med diss. sl, ga og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0685.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Tektonisk kontaktsone til granitten (5 cm under NO0685.02): Grafittholdig klorittskifer med kvartsøyne og po-sl-mineralisering.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0685.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornig, massiv po-cpy-sl-malm med kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 7
(Objekt Id: 3476 6,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444782 m. Nord: 7344537 m.
Lengdegrad: 13.7729490 Breddegrad: 66.2160920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 7: Bare tonalitt (fra hengberget) med litt sulfid er blottet over ca. 1.5 m.

Navn på lokalitet: Skjerp 8
(Objekt Id: 3477 6,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444772 m. Nord: 7344507 m.
Lengdegrad: 13.7727400 Breddegrad: 66.2158220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 8: Knapt 1 m massiv, finkornet magnetkis-kobberkis-sinkblende-blyglans-malm med øyne og avrundede fragmenter av kvarts, kalkspat, feltspat og biotitt (08). 20 cm mektig massiv amfibolitt med kobberkis-blyglans-sinkblende-disseminasjon (09) i liggkontakten til malmen. Under amfibolitten er det 10 cm tonalitt. 2 m3 tipp.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0685.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-cpy-sl-ga-malm med øyne og avrundete fragmenter av kvarts, kalkspat, feltspat og biotitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0685.09 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv amfibolitt med cpy-ga-sl-disseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 9
(Objekt Id: 3478 6,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444742 m. Nord: 7344472 m.
Lengdegrad: 13.7720880 Breddegrad: 66.2155020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 9: Glimmerskifer med tonalittlinser. Malm-mektigheten lar seg ikke bestemme pga. overdekket. 2 m3 tipp.

Navn på lokalitet: Skjerp 10
(Objekt Id: 3479 6,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444732 m. Nord: 7344477 m.
Lengdegrad: 13.7718640 Breddegrad: 66.2155460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 10: Malmsonen er ca. 1 m. Et finkornet, feltspatrikt parti er spesielt blyglansrikt (11). Vekslende partier av silifisert glimmerskifer med bånd av kalkspatholdig amfibolitt. 2 m3 tipp.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0685.10 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kontakt amfibolitt/granitt med diss.ga og sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0685.11 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. feltspatbergart med diss. sulfid (mest ga).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0685.12 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-cpy-sl-ga-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 11
(Objekt Id: 3480 6,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444692 m. Nord: 7344427 m.
Lengdegrad: 13.7709970 Breddegrad: 66.2150900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 11: 4 små, overgrodde røsker mellom 60 og 80 m SV for skjerp 10.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 006 Svalenget

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0685.01 Fastfjell 1999 1430 424 3 3 3.6 21.0
NO0685.02 Fastfjell 1258 61523 14451 9 7 45.0 139.0
NO0685.03 Fastfjell 449 40401 18897 12 12 51.6 18.0
NO0685.04 Fastfjell 1839 68235 609 21 12 6.2 1330.0
NO0685.05 Fastfjell 21 505 139 5 9 .4 12.0
NO0685.06 Fastfjell 16118 73967 1794 10 3 16.0 744.0
NO0685.07 Fastfjell 1638 99999 16836 25 7 31.9 371.0
NO0685.08 Fastfjell 216 87920 26967 27 17 48.4 46.0
NO0685.09 Fastfjell 26011 6770 3885 3 4 31.2 61.0
NO0685.10 Fastfjell 1023 44517 15650 5 2 41.1 51.0
NO0685.11 Fastfjell 1569 69710 43807 14 7 349.3 29.0
NO0685.12 Fastfjell 410 24520 3899 14 28 9.8 18.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0685.01 4.0 3.0 3 5.3 30 6.00 2 5 1.62
NO0685.02 3.0 4.0 26 434.1 10 8.00 22 76 8.66
NO0685.03 8.0 3.0 8 250.6 17 17.00 27 85 9.67
NO0685.04 9.0 3.0 2 386.0 17 40.00 19 18 15.98
NO0685.05 4.0 1.0 2 2.4 67 1.00 2 2 .12
NO0685.06 15.0 2.0 9 439.6 20 8.00 12 25 8.78
NO0685.07 8.0 1.0 19 887.7 28 17.00 49 47 14.33
NO0685.08 4.0 4.0 35 541.3 59 43.00 40 94 19.83
NO0685.09 6.0 4.0 11 35.9 26 1.00 4 17 3.84
NO0685.10 7.0 6.0 56 320.0 11 2.00 16 77 4.70
NO0685.11 14.0 6.0 20 927.9 25 30.00 89 740 7.96
NO0685.12 2.0 2.0 12 132.2 35 26.00 3 20 12.97
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0685.01 1 5 507 2.45 1.00 5.00 1 18.0 3.00
NO0685.02 10 6 337 6.23 5.00 5.00 1 8.0 3.00
NO0685.03 24 6 486 11.60 4.00 5.00 1 7.0 4.00
NO0685.04 30 7 636 18.17 4.00 5.00 3 5.0 4.00
NO0685.05 12 3 250 1.65 8.00 5.00 1 6.0 17.00
NO0685.06 16 6 374 6.27 5.00 5.00 2 7.0 5.00
NO0685.07 9 3 1010 12.46 6.00 5.00 1 7.0 12.00
NO0685.08 22 5 1358 24.15 6.00 8.00 1 40.0 6.00
NO0685.09 5 5 376 4.92 2.00 5.00 21 13.0 13.00
NO0685.10 3 2 249 4.32 2.00 5.00 2 13.0 3.00
NO0685.11 5 2 459 5.46 5.00 7.00 2 22.0 5.00
NO0685.12 25 5 500 17.91 1.00 5.00 1 8.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0685.01 2
NO0685.02 29
NO0685.03 27
NO0685.04 42
NO0685.05 2
NO0685.06 23
NO0685.07 37
NO0685.08 51
NO0685.09 2
NO0685.10 15
NO0685.11 34
NO0685.12 6


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse