English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 011 Vekthaugkråa
(Objekt Id: 2805)
(Sist oppdatert: 29.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 453652 m. Nord: 7334367 m.
Lengdegrad: 13.9737180 Breddegrad: 66.1263020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,01 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 60 / 15 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granatglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :60 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :60 / 15 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I en skrent er det skjerpet, og tippen inneholder 30 m3. Bergarten er granatglimmergneis (prøve 08), noe karbonatholdig. Det er to sulfidimpregnerte lag i gneisen. Sulfidmineralene er, som gangbergarten finkornet, og svært finfordelt - og derfor vanskelige å identifisere. Magnetkis og svovelkis er dominerende, sammen med noe kobberkis. Identifisering av blyglans og sinkblende er usikker. De mineraliserte lagene inneholder totalt ca. 10 % sulfidmineraler. Det nederst mineraliserte laget (01 og 02) er 20-30 cm mektig. Det øverste er ca. 1 m (04-07). Mellomliggende er 1 m mektig karbonatholdig granatglimmergneis med litt sulfid-disseminasjon (03). Gangbergarten er lys grå kvarts-feltspatgneis med noe biotitt og muskovitt. Den er markert mer finkornet enn sidebergarten, med mindre innhold av glimmer og uten granat. I tillegg til de to mineraliserte lagene er det noen smale lag både i heng og ligg. Endresen (1972) oppgir at mineraliseringene fører gull i tillegg til kis og kobberkis.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Endresen, B.A. 1972: Sulfidlokaliteter i Rana - kort oversikt med forsøk på kvalitativ kartlegging. Upubl. rapp.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0691.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet sulfiddiss. gneis (øverste horisont).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0691.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet sulfiddiss. gneis (øverste horisont).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0691.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Karbonatholdig granatglimmergneis med litt sulfid (fra sideberg mellom mineraliseringene).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0691.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet sulfiddiss. gneis (øverste horisont).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0691.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet sulfiddiss gneis (øverste horisont).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0691.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet sulfid-diss. gneis (øverste horisont).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0691.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet sulfiddiss. gneis (øverste horisont).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0691.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granatglimmergneis fra liggen (1 m under mineraliseringen).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 011 Vekthaugkråa

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0691.01 Fastfjell 74 118 9 25 73 .8 2.0
NO0691.02 Fastfjell 133 21 5 13 27 .6 4.0
NO0691.03 Fastfjell 73 99 10 25 37 .2 15.0
NO0691.04 Fastfjell 63 48 11 14 54 .9 10.0
NO0691.05 Fastfjell 128 222 27 37 140 1.3 40.0
NO0691.06 Fastfjell 127 180 16 23 71 1.2 7.0
NO0691.07 Fastfjell 91 103 23 25 69 .8 17.0
NO0691.08 Fastfjell 60 112 3 15 6 .1 16.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0691.01 5.0 8.0 2 .8 74 6.00 2 2 2.39
NO0691.02 6.0 3.0 5 .2 67 14.00 2 2 1.50
NO0691.03 5.0 7.0 2 .2 459 1.00 2 5 .47
NO0691.04 3.0 6.0 3 .2 35 16.00 2 3 1.89
NO0691.05 9.0 2.0 2 4.5 17 33.00 3 3 2.79
NO0691.06 12.0 4.0 2 2.6 31 26.00 2 2 1.85
NO0691.07 5.0 1.0 3 1.1 35 17.00 4 2 1.26
NO0691.08 11.0 1.0 2 .2 781 1.00 2 5 .29
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0691.01 146 78 482 3.27 13.00 5.00 1 29.0 8.00
NO0691.02 53 22 127 2.23 7.00 5.00 1 9.0 4.00
NO0691.03 121 50 320 4.97 13.00 5.00 1 9.0 28.00
NO0691.04 31 15 250 3.41 11.00 5.00 2 108.0 18.00
NO0691.05 132 30 214 2.82 6.00 7.00 1 120.0 8.00
NO0691.06 250 45 246 3.22 7.00 5.00 2 83.0 7.00
NO0691.07 76 22 266 3.02 10.00 5.00 1 136.0 15.00
NO0691.08 78 3 218 4.88 16.00 5.00 1 17.0 17.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0691.01 2
NO0691.02 2
NO0691.03 5
NO0691.04 3
NO0691.05 2
NO0691.06 2
NO0691.07 3
NO0691.08 6


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse