English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 007 Fuglestrand
(Objekt Id: 2806)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 433934 m. Nord: 7337772 m.
Lengdegrad: 13.5354720 Breddegrad: 66.1533210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: 13650 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,82 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 25 % 30.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1894 - 1895 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Dunderland Iron Ore Company
1972 - 1972 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1976 - 1976 Geofysikk Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 230 / 90 Retning: 230
Feltstupning: 15
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Elsfjord unit
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjord gruppen Formasjon: Jernmalm-formasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Karbonat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :230 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fuglestrand hem.mt.-malm De viktigste malmsteder er: M.o.h. UTM-Øst-Nord 1. Fuglestrand hovedm.fire stoll. 275-320 434700-7339100 2. -----"----- nordligst 220 435400-7339500 3. -----"----- Svinåmoen 200-260 435400-7339200 4. -----"----- Risen 260-340 434750-7338700 5. -----"----- Langdalen nord 420-460 434050-7338050 6. -----"----- ----"---- sør-over 470-480 433700-7337750 7. Fuglestrand,Langdalen ---"--- 485-495 433750-7337600 8. -----"----- ----"---- ---"--- 485-495 433850-7337600 9. -----"----- ----"---- ---"--- 485 433900-7337500 10. Fuglestrand,Skredstind NV 610-625 433050-7336850 11. -----"----- ----"---- SØ 0-640 433150-7336700 Og tonnasjen er: (lokalitet henvises til nr.fra foregående liste) Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v. 3.0) 1. 60 m 500 m 100 m 9 000 000 2. 20 m 200 m 50 m 600 000 3. 25 m 200 m 50 m 750 000 4. 10 m 900 m 50 m 1 350 000 5. 10 m 200 m 50 m 300 000 6. 25 m 50 m 20 m 75 000 7. 10 m 150 m 20 m 90 000 8. 25 m 100 m 20 m 150 000 9. 10 m 100 m 20 m 60 000 10. 20 m 175 m 50 m 525 000 11. 50 m 100 m 50 m 750 000 -------------------------------------------------------------------- Sum: 13 650 000 tonn. Aritmetiske middelverdier for 9 rike utplukkede håndstykker tatt forskjellige steder på mineraliseringene gir: 37,0 % Fe-total, 29,7 % Fe-HCl, 21,1 % Fe-magn., 0,175 % P og 0,51 % MnO. Ved eventuell drift vil råmalmgehalten ligge på maksimalt 25 % Fe-total og 15 % Fe-magn. Under forsøksvirksomheten 1894-95 ble laget 11 stoller (noen 10-17 m lange) 2 synker og flere tipper. Disse ligger mellom 280 og 455 m.o.h. og gir mange gode blotninger i de lavereliggende mere overdekket områder. Skog-grensen i Fuglestrandfeltet ligger på ca. 400 m.o.h. Over denne grense er bergartene meget godt blottet. Feltet er sterkt intrudert av granodioritt. Generelt er strøk/fall:200-230°/40-90° mot vestnordvest. Jernmineraliseringenhar mere varierende fall i nordre del av feltet. Det østre draget her (Svinåmoen og Risen), øverst i den, bratt mot øst hellende fjellskråning,har strøk/fall:20-50°/60-90° mot sørøst. Da jernmineraliseringen og terrenget begge heller mot sørøst,blir utgående her forholdsvis bredt. I sør, ved Skredstind, er strøk/fall: 90°/20-70° mot sør. 9 prøver er analysert ved Norsk Jernverk 1974. Lokalitet Fe tot. Fe HCL Fe magn. P S MnO Fuglestrandkart F5a 37.0% 36.4% 24.2% 0.047% 0.20% Fuglestrandkart F5a 13.5% 10.2% 0.2% 0.148% 0.96% Fuglestrandkart E1d 18.8% 15.2% 12.0% 0.122% 0.24% Fuglestrandkart D2c 31.7% 29.2% 20.4% 0.137% 0.64% Fuglestrand 4-stoll 21.6% 19.4% 0.4% 0.17 % spor Fuglestrand 4-stoll 36.2% 35.7% 30.6% 0.29 % spor Fuglestrand 4-stoll 41.1% 41.1% 35.7% 0.15 % spor Fuglestrand 4-stoll 36.2% 35.7% 31.0% 0.31 % spor Fuglestrand 4-stoll 44.6% 44.6% 35.5% 0.20 % spor Aritmetrisk middel: 31.2% 29.7% 21.1% 0.175% 0.51%

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Smith, H. H. , 1907
Fuglestrand und Skravlå.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2982;6 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler Fuglestrand og Skravlå jernmalmfelt i Elsfjord og er et utdrag og oversettelse til tysk av H. T. Newbigins utredning. Rapporten beskriver: - Geologisk undersøkelse - Magnetometermålinger - Kjemiske analyser

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1730 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Massive magnetite, patly banded
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0692.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fe-malm fra U. Søvegjarto.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 36445 7,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 433841 m. Nord: 7337645 m.
Lengdegrad: 13.5334930 Breddegrad: 66.1521700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
South of the adit massive magnetite in dm-thick lenses (Sample JS_FE1728) is found in contact with diamictite.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1728 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Massive magnetite, amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 36446 7,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 433803 m. Nord: 7337372 m.
Lengdegrad: 13.5327720 Breddegrad: 66.1497050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
South of the adit at the Steinlia ridge occurs large xenoliths of up to 25 m thick IF (Sample JS_FE1729) enclosed by granodiorite.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1729 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Massive magnetite, amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 007 Fuglestrand

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS_FE1728 Fastfjell 10 12 1 5 10 2.0
JS_FE1729 Fastfjell 4 13 2 7 8 1.5
JS_FE1730 Fastfjell 8 10 1 5 13 2.4
NO0692.01 Fastfjell 24 26 4 7 4 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JS_FE1728 1 17 0.50 -1
JS_FE1729 2 36 0.20 -1
JS_FE1730 1 86 0.50 -1
NO0692.01 4.0 3.0 2 .2 2 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U*
JS_FE1728 -0.50 4.50 106 2.30 0.80
JS_FE1729 0.60 5.90 75 2.30 0.20
JS_FE1730 -0.50 4.00 82 2.20 0.50
NO0692.01 .03 19 15 550 7.88 3.00 5.00
------------------
Prøvenr. W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La*
JS_FE1728 -1 3.0 136.9 18.5 48 4.50 0.20 0.30 15.40
JS_FE1729 -1 2.1 201.6 32.0 50 5.30 0.20 -0.10 12.70
JS_FE1730 -1 9.5 200.6 19.8 52 4.10 0.30 0.20 9.10
NO0692.01 1 32.0 11.00
------------------
Prøvenr. Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho*
JS_FE1728 31.70 3.78 15.10 2.96 0.74 2.83 0.49 2.84 0.65
JS_FE1729 38.60 4.37 19.20 4.62 1.10 5.27 0.85 5.47 1.17
JS_FE1730 18.40 2.19 9.60 1.96 0.49 2.37 0.39 3.04 0.67
NO0692.01
------------------
Prøvenr. Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
JS_FE1728 2.07 0.31 2.28 0.38 3 1.20
JS_FE1729 3.25 0.46 3.07 0.46 -1 1.20
JS_FE1730 2.22 0.33 2.17 0.36 -1 1.40
NO0692.01 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_FE1728 Fastfjell 22.70 2.67 0.30 67.10 0.15 2.10 4.62
JS_FE1729 Fastfjell 24.40 2.86 0.29 61.90 0.16 2.72 6.32
JS_FE1730 Fastfjell 29.30 3.04 0.30 60.60 0.08 2.00 3.94
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_FE1728 0.28 0.21 0.47 -1.92 99.00
JS_FE1729 0.49 0.25 1.01 -1.67 99.00
JS_FE1730 0.70 0.29 0.69 -1.85 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse