English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 010 Rallkattmalmen
(Objekt Id: 2809)
(Sist oppdatert: 24.01.2018)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432482 m. Nord: 7335697 m.
Lengdegrad: 13.5044090 Breddegrad: 66.1344100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 19350 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 10 % 30.10.1992
Fe-total 25 % 30.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1974 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1976 - 1976 Geofysikk Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 230 / 90 Retning: 210
Feltstupning: 60
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Elsfjord unit
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjord gruppen Formasjon: Jernmalm-formasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Karbonat-aktinolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :230 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Rallkatt hem.-mt.-malm De viktigste malmsteder er: M.o.h. UTM-Øst-Nord Rallkatt hovedmalm (1) 550-625 432550-7335900 Flatafjellet malmfortsett.mot SV(2) 535-580 431900-7335200 Fl.fj.,Ørntjønn malmforts.mot SV(3) 540-580 431400-7334600 Lokalitet henvises til nr. i () Tykkelse Lengde Dyp Tonn sp.v. 3.0 1. 103 m 600 m 100 m 18 540 000 2. 8 m 1000 m 30 m 720 000 3. 5 m 600 m 30 m 270 000 Sum: 19 530 000 tonn. Kjemisk analyse av 27 utplukkede rike håndstykker (Norsk Jernverks lab. 1976) gir aritmetiske middeltall: 30 % Fe-total, 28,7 Fe-HCl, 13,5 Fe-magn., 0,20 % P og spor av svovel. Ved eventuell drift vil råmalmgehalten ligge på maksimalt 25 % Fe-total og 10 % Fe-magn. Analyse av 27 prøver, analysert ved Norsk Jernverk 1974 og viser følgende: Fe tot. Fe HCL. Fe magn. P S Rallkattmalmen 17.0% 15.8% 4.6% 0.16% spor Rallkattmalmen 39.8% 38.9% 19.2% 0.21% spor Rallkattmalmen 28.7% 27.4% 13.4% 0.23% spor Rallkattmalmen 45.8% 45.7% 30.2% 0.17% spor Rallkattmalmen 38.4% 37.8% 16.8% 0.28% spor Ramtind steinrøys 37.8% 37.2% 25.7% 0.31% spor Rallkattmalmen 41.3% 40.3% 25.6% 0.17% spor Rallkattmalmen 30.3% 29.5% 9.3% 0.23% spor Rallkattmalmen 23.4% 21.2% 7.0% 0.14% spor Rallkattmalmen 24.0% 22.0% 7.5% 0.14% spor Rallkattmalmen 23.4% 22.4% 0.9% 0.13% spor Rallkattmalmen 34.0% 32.8% 7.0% 0.11% spor Rallkattmalmen 52.3% 51.4% 48.7% 0.09% spor Rallkattmalmen 22.6% 21.5% 3.1% 0.16% 0.01% Rallkattmalmen 19.9% 18.2% 16.2% 0.65% spor Rallkattmalmen 34.2% 33.8% 6.9% 0.30% spor Rallkattmalmen 19.9% 17.7% 7.0% 0.12% spor Rallkattmalmen 23.6% 22.5% 0.3% 0.37% spor Rallkattmalmen 18.1% 15.4% 7.8% 0.14% spor Rallkattmalmen 49.5% 49.0% 48.3% 0.10% spor Rallkattmalmen 27.8% 26.5% 7.7% 0.22% spor Rallkattmalmen 18.6% 17.1% 6.0% 0.23% spor Rallkattmalmen 41.0% 39.5% 13.3% 0.12% spor Rallkattmalmen 31.2% 27.9% 13.4% 0.16% spor Rallkattmalmen 24.4% 22.9% 9.6% 0.20% spor Rallkattmalmen 22.0% 20.0% 9.9% 0.16% 0.01% Rallkattmalmen 22.5% 20.5% 0.3% 0.18% spor Aritmetrisk middel: 30.0% 28.7% 13.5% 0.20%

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0697.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fe-malm fra U. Søvegjarto.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 36441 10,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432539 m. Nord: 7335746 m.
Lengdegrad: 13.5056480 Breddegrad: 66.1348630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1713 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite-hematite, massive, epidote-amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 36442 10,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432619 m. Nord: 7335665 m.
Lengdegrad: 13.5074620 Breddegrad: 66.1341540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1714 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite-hematite, massive, epidote-amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 36443 10,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432212 m. Nord: 7335333 m.
Lengdegrad: 13.4986050 Breddegrad: 66.1310890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The iron formation is around 15 m thick NNE of Prøvepunkt 4 and a relatively hematite-rich sample was collected closer to the Kanglitinden (Sample JS_FE1712).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1712 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite-hematite, banded, calc-epidote-amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 4
(Objekt Id: 36444 10,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 431258 m. Nord: 7334328 m.
Lengdegrad: 13.4780470 Breddegrad: 66.1218610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The section observed at Skravlåga can be followed further NNE up on Flatafjellet og Kanglitinden. Tectonostratigraphically in the bottom (in W) occurs dolomitic schist/diamictite with foliation 35°/80° overlain by iron formation, which locally is in contact with amphibolite. At the top (in E) exists (staurolite)-garnet-mica schist. Only few, scattered dolomite clasts occur in the calcareous schist similar to the diamictite sequence by the river. Locally, cm-thin bands of magnetite are also found weithin this unit. The iron formation is 2 to 10 m thick and consists of finely banded magnetite-hematite ore (Sample JS_FE17011).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1711 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite-hematite, banded, calc-epidote-amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 010 Rallkattmalmen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS_FE1711 Fastfjell 6 27 2 10 14 -.5
JS_FE1712 Fastfjell 5 17 1 7 11 .6
JS_FE1713 Fastfjell 4 20 2 7 13 1.2
JS_FE1714 Fastfjell 2 16 1 8 10 -.5
NO0697.01 Fastfjell 26 7 2 9 8 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JS_FE1711 1 92 0.50 -1
JS_FE1712 3 50 0.60 -1
JS_FE1713 3 64 0.80 -1
JS_FE1714 1 51 0.40 1
NO0697.01 3.0 3.0 2 .2 5 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U*
JS_FE1711 0.70 5.60 77 3.10 0.70
JS_FE1712 -0.50 7.00 107 4.00 1.60
JS_FE1713 -0.50 4.00 77 2.50 1.00
JS_FE1714 -0.50 7.20 97 3.40 0.80
NO0697.01 .02 26 18 696 9.65 2.00 5.00
------------------
Prøvenr. W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La*
JS_FE1711 1 16.5 211.5 26.3 72 7.10 0.40 0.10 18.00
JS_FE1712 1 9.7 280.3 34.2 76 10.10 0.40 0.30 23.50
JS_FE1713 1 21.2 182.1 28.1 53 4.90 0.30 0.50 17.90
JS_FE1714 -1 9.7 321.9 20.2 74 9.10 0.60 0.20 18.50
NO0697.01 1 34.0 6.00
------------------
Prøvenr. Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho*
JS_FE1711 38.10 4.35 17.90 3.63 0.90 3.81 0.61 3.90 0.93
JS_FE1712 50.90 5.88 24.80 4.92 1.19 5.62 0.94 6.10 1.31
JS_FE1713 36.50 4.51 18.70 4.26 1.06 4.76 0.75 4.64 1.01
JS_FE1714 38.90 4.51 17.90 3.45 0.84 3.27 0.53 3.22 0.70
NO0697.01
------------------
Prøvenr. Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
JS_FE1711 2.62 0.39 2.70 0.42 -1 1.60
JS_FE1712 3.69 0.52 3.34 0.55 6 1.70
JS_FE1713 2.93 0.43 2.71 0.43 -1 1.40
JS_FE1714 2.21 0.30 2.01 0.29 -1 1.90
NO0697.01 2

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_FE1711 Fastfjell 41.60 4.49 0.40 42.00 0.34 3.20 6.20
JS_FE1712 Fastfjell 20.80 4.25 0.39 62.40 0.31 2.87 6.42
JS_FE1713 Fastfjell 36.10 3.20 0.31 50.60 0.22 1.80 5.05
JS_FE1714 Fastfjell 37.90 4.61 0.44 39.20 0.42 4.43 12.40
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_FE1711 0.58 0.57 0.82 -0.77 99.00
JS_FE1712 0.46 0.36 1.22 -0.47 99.00
JS_FE1713 0.47 0.55 1.26 -1.02 99.00
JS_FE1714 0.58 0.34 0.39 -0.90 100.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse