English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 012 Stormo
(Objekt Id: 2811)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435413 m. Nord: 7328355 m.
Lengdegrad: 13.5729950 Breddegrad: 66.0691770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 25 % 29.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1912 - 1913 Røsking
1974 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1976 - 1976 Geofysikk Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 70 Retning: 180
Feltstupning: 15
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjord gruppen Formasjon: jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kvartsdioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dioritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :180 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stormo hem.-mt.-malm 225-275 m.o.h.,er to 25 m tykke godt mt.-førende malm- linser 30-110 m fra hverandre.Oppdeling i to skyldes instrusjonen av Nilsfjell kvartsdioritt. M.o.h. Tykk. Lengde Dyp Tonn UTM-Øst-Nord Sp.v.3 Øv.malml. 240-275 25 m 230 m 60 m 1 035 000 435550-7328475 Ned.malml. 225-250 25 m 280 m 60 m 1 260 000 435500-7328500 Sum: 2 295 000 tonn Malmen er magnetitt-dominert hem.-mt.-malm. 7 prøver er analysert ved Norsk Jernverk 1979 og viser: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S 250 11.6% 0.6% 0.17% 0.75% 0.20% 0.010% øvre lag 251A 33.3% 13.8% 0.14% 0.12% 0.138% 0.009% 251B 33.4% 15.4% 0.32% 0.24% 1.396% 0.013% 251C 54.7% 38.8% 0.43% 0.42% 0.040% 0.009% 252 22.3% 16.5% 0.21% 0.69% 0.162% 0.014% nedre lag 253 33.4% 21.4% 0.55% 0.48% 0.238% 0.010% 254 20.7% 6.0% 0.32% 0.43% 0.100% 0.009% Aritm middel: 29.9% 16.1% 0.31% 0.45% 0.325% 0.010% I prøve 251 er det stor lokal variasjon i fosfor fra 0,04 til 1,40 % P. Apatitt er anriket i tynne bånd.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krum, R. , 1911
Davemoen og Stormoen Jernfelter ved Elsfjorden i Rana, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1662;8 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40455. 40456, 40458, 40460. Malmsonene ligger i sedimentære bergarter med bl.a kalksteiner og er sterkt presset og foldet. Mineraliseringen opptrer i hovedsak som magnetitt med noe hematitt og all malm er oppredningsmalm. Følgende undersøkelsesarbeider er gjort: - Systematisk magnetometriske undersøkelse. - Topografisk kartlegging i M 1:1000, 1:2000, og 1:4000. - Nivellement i jernfeltene. - Avdekking-, overskjærings- og sprengningsarbeider - Prøvetaking av malm - Anbringelse av jernbolter - Malmberegninger og driftsoverslag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1736 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Banded magnetite dissemination in amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0699.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. mt.-min., nedre malmlinse.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4123 12,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435482 m. Nord: 7328277 m.
Lengdegrad: 13.5745730 Breddegrad: 66.0684920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0699.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. mt.-min., øvre malmlinse.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 36439 12,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435432 m. Nord: 7328364 m.
Lengdegrad: 13.5734080 Breddegrad: 66.0692620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1737 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite dissemination in amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 012 Stormo

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS_FE1736 Fastfjell 2 29 1 12 11 1.7
JS_FE1737 Fastfjell 3 26 1 12 14 1.9
NO0699.01 Fastfjell 13 15 4 4 19 -.3 4.0
NO0699.02 Fastfjell 7 14 3 -1 10 -.3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb*
JS_FE1736 1 75 0.40 2
JS_FE1737 1 12 1.10 1
NO0699.01 -3.0 -3.0 -5.0 15 2.8 2 3.00 12
NO0699.02 -3.0 -3.0 -5.0 2 1.7 7 -1.00 -2
------------------
Prøvenr. Bi* Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th*
JS_FE1736 -0.50 10.70 98 5.30
JS_FE1737 -0.50 8.40 113 5.00
NO0699.01 31 .03 49 23 1491 30.81 2.00
NO0699.02 15 .02 37 20 833 21.25 3.00
------------------
Prøvenr. U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs*
JS_FE1736 1.70 -1 13.8 118.7 25.9 93 10.50 0.60 -0.10
JS_FE1737 2.40 -1 1.9 503.1 21.0 117 13.60 0.70 -0.10
NO0699.01 -5.00 -2 37.0
NO0699.02 -5.00 -2 44.0
------------------
Prøvenr. La* Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy*
JS_FE1736 24.00 53.90 5.77 22.50 4.71 1.22 4.74 0.76 4.40
JS_FE1737 20.00 41.30 4.78 19.20 3.71 0.86 3.49 0.54 3.52
NO0699.01 6.00
NO0699.02 11.00
------------------
Prøvenr. Ho* Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
JS_FE1736 0.90 2.73 0.38 2.55 0.38 -1 2.30
JS_FE1737 0.72 2.20 0.32 2.11 0.33 8 3.10
NO0699.01 -3
NO0699.02 -3

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_FE1736 Fastfjell 37.10 5.56 0.44 44.40 0.53 3.70 6.81
JS_FE1737 Fastfjell 36.50 7.04 0.65 30.70 0.75 6.82 16.30
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_FE1736 1.00 0.65 0.32 -0.85 100.00
JS_FE1737 0.41 0.18 0.41 -0.07 100.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse