Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 014 Jofjellet
(Object Id: 2827)
(Last updated: 18.01.2001)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 480072 m. North: 7295127 m.
Longitude: 14.5647270 Latitude: 65.7770420
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Zn
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1965 - 1965 Geology Company/Institution :I.B.Ramberg
1981 - 1981 Geology Company/Institution :ASPRO/LKAB
1982 - 1982 Sampling Company/Institution : "
1985 - 1985 Sampling Company/Institution : "

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 270 / 55 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Graphite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock grafittskifer Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :270 / 55 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
En allerede opparbeidet røsk ble utvidet i 1965 under geologisk detaljkart- legging av mineraliseringen. Den ble så mutet av A/S Bleikvassli Gruber. I 1981 ble undersøkelsene gjenopptatt ved ASPRO/LKAB med detaljkartlegging og pack-sack boring (6 hull, tilsammen 16m). Jordprøvetaking ble utført i 1982 og 1985 og geofysikk i 1982.Den sulfidmineraliserte grafittskiferen er dekket av kraftig rustdannelse. Rusthatten er opptil 1.5m tykk og vanskeliggjør observasjon av mineraliseringen. Ved UTM 480140 7295330 er det gravd en 6m lang og 1.5m dyp røskegrøft i den flattliggende rusthatten. Fra tippen ses grafittskifer med magnetkis-svovelkis-kobberkis-sinkblende-disseminasjon (prøve 02 og 03). Den inneholder stedvis mye kvarts og feltspat (01). Kvartslinser er vanlig - også med sulfid-disseminasjon (04). Sulfidene (ca. 10% magnetkis, 5% svovelkis og litt kobberkis og sinkblende) er anriket i mm-tykke bånd. Magnetkisen er svært finkornet, mens svovelkis opptrer i krystaller på opptil 5mm. Langs den mineraliserte sonen er det flere steder forgiftning. Bredden på sonen er minst 30m og lengden på norsk side ca. 3km. Jofjellets skifere fortsetter østover inn i Sverige der det på tre steder er drevet prøvedrift eller større undersøkelser på kisforekomster i disse bergartene (Vokes 1963).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vokes, Frank M. , 1963
Geological studies of the Caledonian pyritic zinc-lead orebody at Bleikvassli, Nordland, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.222;1-126 pages
Abstract:
Avhandlingen er delt opp i tre deler. Den første del (part 1) gir en detaljert beskrivelse av Bleikvassli malmens mineralogi og petrografi, og malmens geologiske historie forsøkes tolket ved hjelp av dens mineralstrukturer og teksturer. Malmkroppen er et typisk eksempel på den såkalte "konkordante" klasse av kisforekomster. Den ligger parallelt med skifrigheten i meget glimmer og kvartsrike skifre og i glimmer-kvarts-feltspat gneisser som begge tilhører den nordlandske fasies i den kaledonske fjellkjeden. Malmen viser to hovedtyper. Den første og viktigste består av svovelkis (hovedbestanddel), sinkblende, blyglans og kopperkis, mens den andre typen inneholder magnetkis (hovedbestanddel), sinkblende, blyglans og kopperkis, med lite eller ingen svovelkis. Dessuten forekommer en hel rekke sulfider, sulfosalter og oksyder i meget små mengder, som oftest bare som "spor". Disse omfatter arsenkis, molybdenglans, cubanitt, valleriitt, gudmunditt, fahlerts, boulangeritt, stannitt (tinnkis), bournonitt, magnetitt og cassiteritt (tinnsten). I de fleste norske kisforekomster er en del av disse meget sjeldne, eller mangler helt. Det gjelder særlig stannitt og cassitteritt. Malmen har gjennomgått regional metamorfose under den kaledonske orogenesen for ca. 400 millioner år siden.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Ramberg, I.B. 1965: Jofjell-området. A/S Bleikvassli Gruber int. rapp. 2-65.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0718.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer med po-py-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0718.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer med po-py-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0718.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer med po-py-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0718.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartslinse i grafittskifer, med sulf. i kant inni.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 014 Jofjellet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0718.01 Bedrock 399 403 148 38 189 .9 13.0
NO0718.02 Bedrock 434 592 156 45 237 1.3 20.0
NO0718.03 Bedrock 475 497 87 49 272 1.0 16.0
NO0718.04 Bedrock 164 228 116 17 100 .5 9.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0718.01 9.0 24.0 2 2.6 19 34.00 2 2 12.38
NO0718.02 9.0 22.0 2 3.7 18 50.00 8 2 17.00
NO0718.03 13.0 48.0 7 3.5 24 42.00 6 3 17.31
NO0718.04 3.0 17.0 5 1.6 15 18.00 2 2 7.02
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0718.01 40 8 1264 18.66 6.00 13.00 1 28.0 23.00
NO0718.02 50 9 553 19.88 7.00 31.00 1 29.0 25.00
NO0718.03 49 11 378 21.41 8.00 30.00 1 37.0 24.00
NO0718.04 16 4 940 7.82 3.00 9.00 1 19.0 8.00
------------------
Sample No. B*
NO0718.01 2
NO0718.02 2
NO0718.03 2
NO0718.04 2


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway