Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 015 Kruttvassrøddiken
(Object Id: 2828)
(Last updated: 25.01.2017)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 468119 m. North: 7283987 m.
Longitude: 14.3063420 Latitude: 65.6761370
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 25.jan.2017 by Terje Bjerkgård)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Irregular
Main texture: Fracture filling Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Lower Køli
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Serpentine Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chromite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Bornite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Azurite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Copper Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Peridotite (serpentinised) Intrusive
Original rock :Peridotite
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Det er drevet et lite stollinnslag ca. 10 m oppe i den bratte veggen på sørsiden av Krutvassrøddiken. Lengden på innslaget er ca. 5 m, hvorav 2 m er under tak. Det er tynne stikk med kobbermineralisering i nettverk i serpentinitten fra steinura under stollen og videre ca. 10 m over stollen. Sonen er noen meter bred og er markert med ekstensiv malakittdannelse.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Stoll i bergvegg"
Photo no. 2 showing Kobber i stoll"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 15-6 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Magnetite-copper mineralisation in serpentinite
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp
(Object Id: 34687 15,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 468217 m. North: 7283922 m.
Longitude: 14.3085110 Latitude: 65.6755550
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Titanite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Chlorite schist Extrusive
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Peridotite (serpentinised) Intrusive
Original rock :Peridotite
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
En liten grop ca. 2x2x2 m i kontakt mellom grønnstein og serpentinitt. Bergarten er en klorittskifer med spredte streker av kobberkis og magnetkis (pyrrhotitt).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT-10 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Chlorite rock with streaks of cpy and po.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 015 Kruttvassrøddiken

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HATT 15-6 Bedrock 22470 316 45 108 1093 3.3 60.0
HATT-10 Dump 13300 180 10 43 31 4.0 120.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
HATT 15-6 -5.0 -2.0 2 8.6 14 -1.00 -1 1 -1
HATT-10 -5.0 -1.0 2 3.6 -10 -1.00 1 -1 -1
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
HATT 15-6 4.00 -1.00 -1.00 .72 52 1497 724 10.73
HATT-10 5.00 11.00 -1.00 -1.00 1.38 260 187 1590 14.40
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
HATT 15-6 -1.00 -1.00 -1 -1.0 -1.0 -1.0 -1 -1.00 -1.00
HATT-10 -1.00 -1.00 -1 -1.0 5.0 84.0 15 7.00 -1.00
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* Li* Be* Sc* Ti* Te* Hf*
HATT 15-6 -1.00 -1.00 -1.00 -1 -1 4.00 -100 4.00 -1.00
HATT-10 -1.00 10.00 29.00 15 -1 29.00 24600 -1.00 -1.00
------------------
Sample No. Re* Tl*
HATT 15-6 -1 -1
HATT-10 -1 -1


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway