English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 015 Kruttvassrøddiken
(Objekt Id: 2828)
(Sist oppdatert: 25.01.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 468119 m. Nord: 7283987 m.
Lengdegrad: 14.3063420 Breddegrad: 65.6761370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 25.jan.2017 av Terje Bjerkgård)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Lower Køli
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serpentin Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kromitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Bornitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Azuritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobber Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Peridotitt (serpentinisert) Intrusiv
Opprinnelig bergart :Peridotitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er drevet et lite stollinnslag ca. 10 m oppe i den bratte veggen på sørsiden av Krutvassrøddiken. Lengden på innslaget er ca. 5 m, hvorav 2 m er under tak. Det er tynne stikk med kobbermineralisering i nettverk i serpentinitten fra steinura under stollen og videre ca. 10 m over stollen. Sonen er noen meter bred og er markert med ekstensiv malakittdannelse.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Stoll i bergvegg"
Foto nr. 2 viser "Kobber i stoll"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 15-6 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetitt-kobbermineralisering i serpentinitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp
(Objekt Id: 34687 15,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 468217 m. Nord: 7283922 m.
Lengdegrad: 14.3085110 Breddegrad: 65.6755550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Titanitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittskifer (grønnskifer) Ekstrusiv
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Serpentinisert peridotitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Peridotitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En liten grop ca. 2x2x2 m i kontakt mellom grønnstein og serpentinitt. Bergarten er en klorittskifer med spredte streker av kobberkis og magnetkis (pyrrhotitt).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-10 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Klorittbergart med streker av kobberkis og pyrrhotitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 015 Kruttvassrøddiken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HATT 15-6 Fastfjell 22470 316 45 108 1093 3.3 60.0
HATT-10 Tipprøve 13300 180 10 43 31 4.0 120.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
HATT 15-6 -5.0 -2.0 2 8.6 14 -1.00 -1 1 -1
HATT-10 -5.0 -1.0 2 3.6 -10 -1.00 1 -1 -1
------------------
Prøvenr. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
HATT 15-6 4.00 -1.00 -1.00 .72 52 1497 724 10.73
HATT-10 5.00 11.00 -1.00 -1.00 1.38 260 187 1590 14.40
------------------
Prøvenr. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
HATT 15-6 -1.00 -1.00 -1 -1.0 -1.0 -1.0 -1 -1.00 -1.00
HATT-10 -1.00 -1.00 -1 -1.0 5.0 84.0 15 7.00 -1.00
------------------
Prøvenr. Cs* La* Ce* Li* Be* Sc* Ti* Te* Hf*
HATT 15-6 -1.00 -1.00 -1.00 -1 -1 4.00 -100 4.00 -1.00
HATT-10 -1.00 10.00 29.00 15 -1 29.00 24600 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. Re* Tl*
HATT 15-6 -1 -1
HATT-10 -1 -1


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse