English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 016 Almåsen
(Objekt Id: 2834)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419868 m. Nord: 7319252 m.
Lengdegrad: 13.2353820 Breddegrad: 65.9839910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 20 % 22.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geofysikk
1978 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 210 / 85 Retning: 210
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Elsfjord unit
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjordgruppen Formasjon: Jernmalmformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karb.-aktinolittba. Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :210 / 85 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Tonnasjen er: Tykkelse Lengde Dyp Tonn (sp.v.3,0) ------------------------------------------- Almåsåsen 10m 450m 30m 405000 (Mt.mineralis.) 2,5 km NØ Almåsåsen 20m 100m 30m 180000 (Hem.-mt.-imp.) Det er analysert 4 utplukkede rike håndstykker (Norsk Jernverks lab. 1978): Almåsåsen (vektprosent) ---------------------------------------------------------------------------- Fe-total Fe-magn. MnO TiO2 P S ---------------------------------------------------------------------- 33,3 31,2 0,47 0,45 0,180 0,012 34,2 30,4 0,37 0,55 0,256 0,010 19,8 13,0 0,64 0,67 0,252 0,010 18,2 16,2 0,53 0,48 0,132 0,010 ---------------------------------------------------------------------- Aritm. m. 26,3 22,7 0,50 0,54 0,21 0,011 Den regionale flymåling i 1972 har gitt en tydelig magnetisk anomali over området, innbefattet nr. 4846) Straum-Drevjaelv som ligger 2 km SV for Almås-åsen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1709 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Massive magnetite-hematite, finely banded
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS_FE1710 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite-hematite? dissemination in amphibole-calc schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Almåsen, S-ende
(Objekt Id: 3551 16,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419732 m. Nord: 7319098 m.
Lengdegrad: 13.2324970 Breddegrad: 65.9825680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Almåsen, N-ende
(Objekt Id: 3553 16,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419982 m. Nord: 7319397 m.
Lengdegrad: 13.2378130 Breddegrad: 65.9853210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: 2,5 km NØ Almåsen
(Objekt Id: 3552 16,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421107 m. Nord: 7321497 m.
Lengdegrad: 13.2612930 Breddegrad: 66.0044340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 016 Almåsen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Au# As*
JS_FE1709 Fastfjell 4 33 1 11 13 1.1 1
JS_FE1710 Fastfjell 31 23 2 23 29 2.1 -1
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* Sn* Se* Ga* V* Th* U* W*
JS_FE1709 190 0.70 -1 -0.50 7.00 110 2.40 0.70 1
JS_FE1710 176 0.30 1 -0.50 8.30 98 4.30 0.70 1
------------------
Prøvenr. Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce*
JS_FE1709 27.1 215.8 22.4 60 5.80 0.20 1.30 17.00 36.40
JS_FE1710 29.8 436.4 22.9 105 11.20 0.80 1.40 21.80 43.80
------------------
Prøvenr. Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er*
JS_FE1709 4.45 19.20 3.60 0.80 3.85 0.62 4.05 0.84 2.68
JS_FE1710 5.15 21.00 3.98 0.97 3.76 0.61 3.71 0.80 2.23
------------------
Prøvenr. Tm* Yb* Lu* Be* Hf*
JS_FE1709 0.36 2.43 0.40 -1 1.40
JS_FE1710 0.34 2.42 0.40 -1 2.70

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_FE1709 Fastfjell 24.30 3.41 0.31 63.80 0.22 2.56 3.90
JS_FE1710 Fastfjell 35.80 6.59 0.58 38.40 0.61 5.19 8.62
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_FE1709 0.57 0.56 0.80 -0.73 100.00
JS_FE1710 0.59 0.69 0.40 2.09 100.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse