English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 023 Herringbotn
(Objekt Id: 2842)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434434 m. Nord: 7298303 m.
Lengdegrad: 13.5665360 Breddegrad: 65.7994440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: ,7 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 190 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Svartvassenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kalksilikatskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :190 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er undersøkt med en 25m lang og 5m dyp skjæring. Mineraliseringen er her ca. 20m mektig. Jernmalmen er relativt fattig pga. båndete innslag av gneis med kun fattig disseminasjon. Disse innslagene er epidot-amfibolgneis, kalksilikatgneis og granittiske (tildels pegmatittiske) bånd. Massive magnetitt-hematitt-bånd (magnetitt dominerer over hematitt) er sjelden over 1-2dm mektige (prøve 04). Typisk er bånding i cm-skala av massiv magnetitt-hematitt-malm og epidotbånd (03). Prøve 05 er epidot-amfibolgneis. Anslått gehalt over den 20m mektige sonen er 20% Fe i magnetitt og hematitt. Ved UTM 434520 7298810 er det et lite skjerp (2m3 tipp) i samme horisont. Massive magnetitt-hematittbånd på opptil 40cm mektighet (01). Cm-bånding av magnetitt-hematitt og epidotrike bånd (02) er mest vanlig. Mektigheten av malmsonen er ikke klarlagt. Malmsonen er sammenhengende mellom disse to skjerp, og kan følges (utslag på kompasset) sørover til UTM 434390 7297870 (06). Den fortsetter muligens enda lenger sørover. Den båndete jernmalmen er minst 1000m lang og opptrer på grensa mellom kalk-spatmarmor i ligg og kalksilikatskifer i heng.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HE-1-A Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: M›rk gr›nnlig kalksilikat-magnetitt og magnetittb†ndet malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE-1-D Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Kvarts og semi-massive magnetitt-amfibol b†nd i veksling
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE-1-G Fastfjell
Prøvetaker: P.M. Ihlen
Kommentar: Kvartsb†ndet (1-5 mm) semimassiv magnetitt+kvarts malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0735.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet mt-hm-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0735.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Mass. mt-hm-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0735.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Ep-amf-gneis med diss. mt + hm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4140 23,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434322 m. Nord: 7297668 m.
Lengdegrad: 13.5644190 Breddegrad: 65.7937190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0735.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet mt-hm-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3578 23,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434452 m. Nord: 7298608 m.
Lengdegrad: 13.5667910 Breddegrad: 65.8021770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 434520 7298810 er det et lite skjerp (2m3 tipp) i samme horisont. Massive magnetitt-hematittbånd på opptil 40cm mektighet (01). Cm-bånding av magnetitt-hematitt og epidotrike bånd (02) er mest vanlig. Mektigheten av malmsonen er ikke klarlagt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0735.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massive magnetitt-hematittbånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0735.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet mt-hm-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 023 Herringbotn

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE-1-A Fastfjell 6 14 2 8 4 -.5
HE-1-D Fastfjell 10 17 1 10 9 .5
HE-1-G Fastfjell 3 33 2 20 11 -.5
NO0735.01 Fastfjell 5 61 5 18 12 .1 2.0
NO0735.02 Fastfjell 6 52 2 18 13 .1 1.0
NO0735.03 Fastfjell 10 52 2 15 9 .1 3.0
NO0735.04 Fastfjell 2 48 6 20 12 .1 4.0
NO0735.05 Fastfjell 13 29 3 12 15 .1 9.0
NO0735.06 Fastfjell 13 35 2 14 11 .1 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
HE-1-A 3 78 0.40 1
HE-1-D 2 145 0.60 10
HE-1-G 1 97 0.30 2
NO0735.01 3.0 3.0 2 .2 7 1.00 2 2
NO0735.02 3.0 4.0 2 .2 4 1.00 2 2
NO0735.03 3.0 3.0 2 .2 4 1.00 2 2
NO0735.04 3.0 3.0 2 .2 9 1.00 2 2
NO0735.05 3.0 3.0 2 .2 3 1.00 2 2
NO0735.06 3.0 3.0 2 .3 20 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U*
HE-1-A -0.50 6.70 58 4.60 0.80
HE-1-D -0.50 6.90 76 4.00 1.30
HE-1-G -0.50 7.70 83 5.10 0.80
NO0735.01 .02 30 17 2579 20.37 2.00 5.00
NO0735.02 .01 33 15 2482 18.58 3.00 5.00
NO0735.03 .02 55 27 304 16.21 3.00 5.00
NO0735.04 .02 54 20 1177 24.37 2.00 5.00
NO0735.05 .01 41 30 331 11.17 4.00 5.00
NO0735.06 .02 55 28 322 14.56 4.00 5.00
------------------
Prøvenr. W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La*
HE-1-A -1 12.9 518.4 25.8 108 8.20 0.60 0.10 19.80
HE-1-D -1 13.5 371.7 22.5 93 6.90 0.40 0.10 20.80
HE-1-G 1 26.0 176.9 30.1 102 8.20 0.50 2.70 20.70
NO0735.01 1 40.0 4.00
NO0735.02 1 36.0 6.00
NO0735.03 1 38.0 14.00
NO0735.04 1 30.0 6.00
NO0735.05 1 31.0 13.00
NO0735.06 1 49.0 14.00
------------------
Prøvenr. Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho*
HE-1-A 39.70 4.54 17.80 3.75 0.93 3.81 0.64 3.96 0.84
HE-1-D 41.90 4.71 18.90 3.73 0.90 3.82 0.62 3.76 0.83
HE-1-G 44.20 5.09 20.90 4.29 1.08 4.53 0.75 4.57 1.03
NO0735.01
NO0735.02
NO0735.03
NO0735.04
NO0735.05
NO0735.06
------------------
Prøvenr. Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
HE-1-A 2.63 0.37 2.53 0.42 3 3.00
HE-1-D 2.33 0.35 2.33 0.38 3 2.40
HE-1-G 3.22 0.48 3.01 0.50 4 2.80
NO0735.01 2
NO0735.02 2
NO0735.03 2
NO0735.04 6
NO0735.05 2
NO0735.06 2

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HE-1-A Fastfjell 48.00 6.03 0.42 21.80 0.66 4.49 16.80
HE-1-D Fastfjell 40.80 5.10 0.37 31.90 0.65 4.45 14.00
HE-1-G Fastfjell 40.10 6.82 0.50 39.60 0.78 3.55 5.72
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
HE-1-A 0.59 0.29 0.37 0.15 100.00
HE-1-D 0.58 0.46 0.52 -0.19 99.00
HE-1-G 1.08 0.68 0.57 -0.42 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse