English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 006 Svenningdal
(Objekt Id: 2848)
(Sist oppdatert: 11.10.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425082 m. Nord: 7270898 m.
Lengdegrad: 13.3776350 Breddegrad: 65.5516110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 3,5 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1877 - 1899 Regulær drift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Kalifeltspatomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Reinfjell pluton
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Ankeritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Fahlerts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsganger
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granodioritt Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Biotittskifer Sedimentær
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The Svenningdal deposit was mined for silver in the period 1877-1899, and c. 16 500 kg Ag and 37 kg Au was produced. The deposit consists of a number of E-W striking quartz veins with locally some barite and calcite. The veins, which are mainly only 0.1-0.25 m wide (max. 1 m), crosscut a sequence of metasediments (including calcareous mica schist and marble) and granite (the Reinsfjell granite which intrude the metasediments). Sulphide minerals occur unevenly distributed in the veins. The most common ore minerals are pyrite, arsenopyrite, sphalerite, galena, chalcopyrite, fahlore and the sulphosalt meneghinite. In-situ ore contains 7-15 % Pb, 10-15 % Zn and 0.5 % Ag. The largest concentrations of ore was found where veins crossed each other and where the veins intersected marble layers. The richest mineralization was found near the surface, and wedged out downwards until a depth of 100 m where it disappeared.

Navn på lokalitet: K1
(Objekt Id: 3607 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425172 m. Nord: 7270358 m.
Lengdegrad: 13.3798840 Breddegrad: 65.5467880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S1-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/ZnS
Antall registrerte elementanalyser = 1
S2-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/ZnS
Antall registrerte elementanalyser = 1
S3-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/kis på stikk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S4-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Ren marmor med lag av kopperkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S5-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kont. amfibolitt/marmor.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: K2
(Objekt Id: 3618 6,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425172 m. Nord: 7270408 m.
Lengdegrad: 13.3798560 Breddegrad: 65.5472370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S10-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kopper-svovelkismalm m/sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S6-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S7-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/svovel og kopperkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S8-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S9-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/lag av blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: K3
(Objekt Id: 3617 6,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425132 m. Nord: 7270468 m.
Lengdegrad: 13.3789570 Breddegrad: 65.5477660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S11-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kisrik amfibolitt m/sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S12-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Klorittisert gl.sk. m/kis og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S13-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Uren marmor m/svovelkis og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S14-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Uren marmor m/sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S15-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kisrik uren marmor.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: St.O
(Objekt Id: 3608 6,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425232 m. Nord: 7270608 m.
Lengdegrad: 13.3810430 Breddegrad: 65.5490440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S16-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/sinkblende og kis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S17-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor/epidot m/svak kisimpr.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S18-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kisimpregnert amfibolitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S19-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kisimpregnert amfibolitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S20-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor/amfibolitt m/sinkblende og kopperkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: U
(Objekt Id: 3616 6,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425322 m. Nord: 7270618 m.
Lengdegrad: 13.3829850 Breddegrad: 65.5491550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S21-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S22-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Uren marmor m/svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S23-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor/amfibolitt m/kis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S24-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/svovel- og kopperkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S25-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvarts m/arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: T
(Objekt Id: 3609 6,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425372 m. Nord: 7270668 m.
Lengdegrad: 13.3840400 Breddegrad: 65.5496150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S26-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S27-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolittisk marmor m/kis og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S28-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/lag av sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S29-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kisimpr. amfibolitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S30-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Uren kvarts m/svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: V
(Objekt Id: 3611 6,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425142 m. Nord: 7270578 m.
Lengdegrad: 13.3791120 Breddegrad: 65.5487550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S31-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor/amfibolitt m/svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S32-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/svovelkisimpregnasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S33-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/svovel/kopperkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S34-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Uren marmor m/svovelkis, blyglans og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S35-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Uren marmor m/kis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Lp
(Objekt Id: 3610 6,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425402 m. Nord: 7270498 m.
Lengdegrad: 13.3847830 Breddegrad: 65.5480970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S36-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Serisittskifer m/arsenkis og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S37-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/svovel og kopperkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S38-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/kisimpregnasjon
Antall registrerte elementanalyser = 1
S39-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kaliflsp.bgt. m/arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S40-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor/amfibolitt m/arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Ø
(Objekt Id: 3615 6,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425182 m. Nord: 7270548 m.
Lengdegrad: 13.3799940 Breddegrad: 65.5484950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S41-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/arsen- og svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S42-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kisimpregnert marmor.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S43-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S44-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Granitt m/kis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S45-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/kis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: S
(Objekt Id: 3614 6,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425232 m. Nord: 7270818 m.
Lengdegrad: 13.3809260 Breddegrad: 65.5509280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S46-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvarts med svovel og arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S47-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kv.karb-amfibolitt m/arsenkis og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S48-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt m/svovelkisimpregnasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S49-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvarts med sinkblende på stikk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S50-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor/amfibolbgt. m/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: M
(Objekt Id: 3613 6,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425222 m. Nord: 7270728 m.
Lengdegrad: 13.3807600 Breddegrad: 65.5501180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S51-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Skifer med Cu-, As- og S-kis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S52-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/svovel- og arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S53-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvartsitt m/kisimpr.Amfibolitt m/arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S54-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Amfibolitt/klorittskifer m/magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S55-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglans, sinkblende, arsen-, svovel- og kopperkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: No. II
(Objekt Id: 3612 6,12,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425222 m. Nord: 7270658 m.
Lengdegrad: 13.3807990 Breddegrad: 65.5494900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
S56-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Granitt m/xx av svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S57-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Hydrotermalkvarts m/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
S58-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Glimmer-amfibol-kvarts-bgt. m/magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse