Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1845 - 011 Solskinnsbakk
(Object Id: 2861)
(Last updated: 18.01.2001)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 529053 m. North: 7481666 m.
Longitude: 15.6788990 Latitude: 67.4496540
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Hydrothermal vein Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration: Biotitisation
Strike/Dip: 65 / 65 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown kvarts Intrusive
Unknown granittpegmatitt Intrusive
Original rock :Granite
Host rock glimmergneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :65 / 65 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
(I friteksten refererer UTM-koordinatene seg til det nye koordinatsystemet, WGS.) De opptil 60cm mektige molybdenglans-impregnerte kvarts- og pegmatittgangene er funnet over en strøklengde på ca. 400m. De ligger konkordant med foliasjonen i glimmergneis og glimmerskifer få meter over dekkekontakten til grunnfjellsgneisen. Gangene kan følges over bare få meters lengde, mye pga. overdekke, men også at de sannsynligvis er linseformet. Molybdenglans-mineralisering er funnet på 3 lokaliteter, tilsynelatende i litt forskjellige nivåer. Det er uklart om dette er forårsaket av folding, forkastninger eller kiler av dekkebergarter inn i grunnfjellsgneisen. Ved UTM 529050 7481670 er det et lite 1x0.5m skjerp (<1m3 tipp) i en 60cm mektig konkordant kvartsgang i glimmergneis 3-4m over dekkekontakten. Molybdenglans er konsentrert langs kvartsens kontaktsoner med sideberget (prøve 07) hvor det ofte er utviklet grovflakig biotitt. Molybdenglans finnes sammen med litt svovelkis opptil 3-4cm inn i gneisen. Noe molybdenglans er også disseminert inne i kvartsgangen (04, 05 og 06). Gangen er blottet over 8-10m lengde. Det er enkelte dm-mektige kvartsganger (umineraliserte) i hengen. Ved UTM 529150 7481660 er det en tilsvarende gang med samme mektighet som er blottet over få meter med litt svakere molybdenglansdisseminasjon. Ved UTM 529420 7481720 er det over ca. 8m lengde blottet en opptil 40cm mektig konkordant pegmatittgang med enkelte flak av molybdenglans (01, 02 og 03). Den ligger i glimmerskifer 3-4m overgrunnfjellsgneisen. Pegmatitten smalner raskt av mot sør og går over i ren kvarts (<10cm mektig). Foliasjon: 90/30. 30m mot vest er samme gang blottet: svak mineralisering. Det ble observert spor av molybdenglans i enkelte cm-tykke konkordante kvartsbånd noen timetre høyere opp i dekkebergartene.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Christoffersen, R. , 1939
Direktør Quales skjerp. Ad Molybdenskjerp nord for Solskinnsbakk i Sørfolla.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3210;1 pages
Abstract:
Grensen mellom skiferen og granitten går øst-vestlig retning. Skiferens fall er ca 60 gr. mot syd. Et par meter syd for granittgrensen opptrer molybdenglansen i kvartsgang i skiferen, Kvartsgangen har her en mektighet på 60 cm, og strøk og fall som skiferen. Molybdenglansen forekommer i små klyser i kvartsen og delvis sparsomt impregnert i den omliggende skifer. Kvartsgangen kan følges østover på nordsiden av en liten bekk til skjerp nr. 2, ca. 200 meter fra skjerp nr. 1. Molybdenglansen forekommer på denne strekning meget sparsomt, og ved skjerp nr. 2 var det særlig lite å se. 300 meter øst for skjerp nr. 2 ligger skjerp nr. 3. Molybdenglansen står her i en rusten kvartsgang med 40 cm. mektighet. Også her var det sparsomt med molybdenglans. Tiltross for at det efter min mening ikke så noe særlig lovende ut ville det være av interesse ved hjelp av noen røskegrøfter å avdekke gangen noen meter øst og vest for skjerp nr. 1 og sette noen spretter her. I Laksehåla, ca 5 km. øst for de omtalte skjerp skal det være funnet nevestore biter av molybdenglans.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0755.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med molybdenglans-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0755.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med molybdenglans-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0755.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med molybdenglans-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0755.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Glimmergneis med molybdenglans-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 1
(Object Id: 4142 11,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 529423 m. North: 7481716 m.
Longitude: 15.6875570 Latitude: 67.4500660
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0755.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Pegmatitt med molybdenglans-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0755.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Pegmatitt med molybdenglans-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0755.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Pegmatitt med molybdenglans-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1845 - 011 Solskinnsbakk

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0755.01 Bedrock 49 55 40 4 5 .2 6.0
NO0755.02 Bedrock 64 7 19 3 7 .1 2.0
NO0755.03 Bedrock 152 19 17 4 5 .1 2.0
NO0755.04 Bedrock 21 14 15 2 4 .1 2.0
NO0755.05 Bedrock 17 12 7 2 3 .1 1.0
NO0755.06 Bedrock 57 27 7 13 5 .1 1.0
NO0755.07 Bedrock 77 61 8 6 14 .2 3.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0755.01 3.0 3.0 2 .2 56 1255.00 2 2 .12
NO0755.02 3.0 3.0 2 .2 12 1733.00 2 2 .22
NO0755.03 3.0 3.0 2 .2 35 1262.00 2 5 .24
NO0755.04 3.0 3.0 3 .2 46 2622.00 2 2 .22
NO0755.05 3.0 3.0 2 .2 50 1026.00 2 2 .10
NO0755.06 3.0 5.0 2 .2 95 791.00 2 2 .19
NO0755.07 3.0 3.0 2 .3 147 660.00 2 2 .42
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0755.01 16 19 99 1.95 2.00 5.00 5 5.0 4.00
NO0755.02 2 4 43 .71 2.00 5.00 4 7.0 3.00
NO0755.03 5 9 61 1.67 2.00 5.00 2 7.0 5.00
NO0755.04 3 6 34 .85 2.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0755.05 4 11 56 .89 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0755.06 11 21 135 1.70 2.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0755.07 31 52 295 2.88 11.00 5.00 1 4.0 2.00
------------------
Sample No. B*
NO0755.01 4
NO0755.02 5
NO0755.03 6
NO0755.04 4
NO0755.05 5
NO0755.06 6
NO0755.07 4


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway