English version
MALMDATABASEN
Registrering 1845 - 011 Solskinnsbakk
(Objekt Id: 2861)
(Sist oppdatert: 18.01.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 529053 m. Nord: 7481666 m.
Lengdegrad: 15.6788990 Breddegrad: 67.4496540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Biotittisering
Strøk/Fall: 65 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent kvarts Intrusiv
Ukjent granittpegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Vertsbergart glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :65 / 65 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
(I friteksten refererer UTM-koordinatene seg til det nye koordinatsystemet, WGS.) De opptil 60cm mektige molybdenglans-impregnerte kvarts- og pegmatittgangene er funnet over en strøklengde på ca. 400m. De ligger konkordant med foliasjonen i glimmergneis og glimmerskifer få meter over dekkekontakten til grunnfjellsgneisen. Gangene kan følges over bare få meters lengde, mye pga. overdekke, men også at de sannsynligvis er linseformet. Molybdenglans-mineralisering er funnet på 3 lokaliteter, tilsynelatende i litt forskjellige nivåer. Det er uklart om dette er forårsaket av folding, forkastninger eller kiler av dekkebergarter inn i grunnfjellsgneisen. Ved UTM 529050 7481670 er det et lite 1x0.5m skjerp (<1m3 tipp) i en 60cm mektig konkordant kvartsgang i glimmergneis 3-4m over dekkekontakten. Molybdenglans er konsentrert langs kvartsens kontaktsoner med sideberget (prøve 07) hvor det ofte er utviklet grovflakig biotitt. Molybdenglans finnes sammen med litt svovelkis opptil 3-4cm inn i gneisen. Noe molybdenglans er også disseminert inne i kvartsgangen (04, 05 og 06). Gangen er blottet over 8-10m lengde. Det er enkelte dm-mektige kvartsganger (umineraliserte) i hengen. Ved UTM 529150 7481660 er det en tilsvarende gang med samme mektighet som er blottet over få meter med litt svakere molybdenglansdisseminasjon. Ved UTM 529420 7481720 er det over ca. 8m lengde blottet en opptil 40cm mektig konkordant pegmatittgang med enkelte flak av molybdenglans (01, 02 og 03). Den ligger i glimmerskifer 3-4m overgrunnfjellsgneisen. Pegmatitten smalner raskt av mot sør og går over i ren kvarts (<10cm mektig). Foliasjon: 90/30. 30m mot vest er samme gang blottet: svak mineralisering. Det ble observert spor av molybdenglans i enkelte cm-tykke konkordante kvartsbånd noen timetre høyere opp i dekkebergartene.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Christoffersen, R. , 1939
Direktør Quales skjerp. Ad Molybdenskjerp nord for Solskinnsbakk i Sørfolla.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3210;1 sider
Abstrakt:
Grensen mellom skiferen og granitten går øst-vestlig retning. Skiferens fall er ca 60 gr. mot syd. Et par meter syd for granittgrensen opptrer molybdenglansen i kvartsgang i skiferen, Kvartsgangen har her en mektighet på 60 cm, og strøk og fall som skiferen. Molybdenglansen forekommer i små klyser i kvartsen og delvis sparsomt impregnert i den omliggende skifer. Kvartsgangen kan følges østover på nordsiden av en liten bekk til skjerp nr. 2, ca. 200 meter fra skjerp nr. 1. Molybdenglansen forekommer på denne strekning meget sparsomt, og ved skjerp nr. 2 var det særlig lite å se. 300 meter øst for skjerp nr. 2 ligger skjerp nr. 3. Molybdenglansen står her i en rusten kvartsgang med 40 cm. mektighet. Også her var det sparsomt med molybdenglans. Tiltross for at det efter min mening ikke så noe særlig lovende ut ville det være av interesse ved hjelp av noen røskegrøfter å avdekke gangen noen meter øst og vest for skjerp nr. 1 og sette noen spretter her. I Laksehåla, ca 5 km. øst for de omtalte skjerp skal det være funnet nevestore biter av molybdenglans.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0755.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med molybdenglans-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0755.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med molybdenglans-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0755.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med molybdenglans-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0755.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis med molybdenglans-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4142 11,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 529423 m. Nord: 7481716 m.
Lengdegrad: 15.6875570 Breddegrad: 67.4500660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0755.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Pegmatitt med molybdenglans-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0755.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Pegmatitt med molybdenglans-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0755.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Pegmatitt med molybdenglans-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1845 - 011 Solskinnsbakk

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0755.01 Fastfjell 49 55 40 4 5 .2 6.0
NO0755.02 Fastfjell 64 7 19 3 7 .1 2.0
NO0755.03 Fastfjell 152 19 17 4 5 .1 2.0
NO0755.04 Fastfjell 21 14 15 2 4 .1 2.0
NO0755.05 Fastfjell 17 12 7 2 3 .1 1.0
NO0755.06 Fastfjell 57 27 7 13 5 .1 1.0
NO0755.07 Fastfjell 77 61 8 6 14 .2 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0755.01 3.0 3.0 2 .2 56 1255.00 2 2 .12
NO0755.02 3.0 3.0 2 .2 12 1733.00 2 2 .22
NO0755.03 3.0 3.0 2 .2 35 1262.00 2 5 .24
NO0755.04 3.0 3.0 3 .2 46 2622.00 2 2 .22
NO0755.05 3.0 3.0 2 .2 50 1026.00 2 2 .10
NO0755.06 3.0 5.0 2 .2 95 791.00 2 2 .19
NO0755.07 3.0 3.0 2 .3 147 660.00 2 2 .42
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0755.01 16 19 99 1.95 2.00 5.00 5 5.0 4.00
NO0755.02 2 4 43 .71 2.00 5.00 4 7.0 3.00
NO0755.03 5 9 61 1.67 2.00 5.00 2 7.0 5.00
NO0755.04 3 6 34 .85 2.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0755.05 4 11 56 .89 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0755.06 11 21 135 1.70 2.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0755.07 31 52 295 2.88 11.00 5.00 1 4.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0755.01 4
NO0755.02 5
NO0755.03 6
NO0755.04 4
NO0755.05 5
NO0755.06 6
NO0755.07 4


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse