Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 018 Kvalpskardtjønn
(Object Id: 2862)
(Last updated: 01.03.2005)
Drill Cores: Kvalpskardtjønn

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451262 m. North: 7259178 m.
Longitude: 13.9486540 Latitude: 65.4514700
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1880 - 1880 Pitting Company/Institution :N.N.
1982 - 1984 Sampling Company/Institution :A/S Sydvaranger
1982 - 1986 Geology Company/Institution :A/S Sydvaranger
1983 - 1984 Core drilling Company/Institution :A/S Sydvaranger
1989 - 1989 Sampling Company/Institution :NGU-malmreg.

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Replacement/Metasomatism Form: Plate
Main texture: Structureless Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Skarn formation
Strike/Dip: 90 / 70 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Hattfjelldaldekket
Igneous complex:
Group: Røsvatnet Formation: Susna

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Actinolite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Scheelite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Gold Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Marmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Contact
Wall rock Kvarts-monzonitt Intrusive
Original rock :Quartz monzonite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Mineral banding Strike/Dip :25 / 30 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet ligger i et lite skogholt ca. 300 m SSØ for utløpet av Kvalpskardtjønn. Området er åpent og lite bevokst. Pyroksen-skarn lokalt med epidot, granat og aktinolitt er utviklet i finkornet, grå kvartsmonzonittisk intrusiv. Intrusivkontakten er sterkt buktende i ca. Ø-V-retning og faller steilt inn under intrusivet mot sør. Skarnsonen er 0.5-2 m mektig og kan følges over en strekning på ca. 100 m. Skarnet viser en sterkt rustforvitret overflate grunnet disseminasjon av magnetkis. I hovedskjerpet, som utgjør en grunn skjæring på 2x5 m2, består mineraliseringen av semimassiv magnetkis som er utviklet i en aktinolittomvandlet pyroksenskarn. Malmen danner en 1-2 m bred N-S-strykende kile i kvarts-monzonitten. Kontakten mellom mineralisert skarn og kvarts-monzonitt er skarp. Monzonitten fører dels enkelte kobberkisårer og sprekkefyllinger samt svak disseminasjon i en 5 cm bred sone langs kontakten som f.eks. i de grunne røskingene kalt Kopperskjerpet og Bekkedalen. Skarnsonen fører ved Kopperskjerpet umineraliserte kvartsganger. Haugen anvisning 100 m nord for hovedskjerpet utgjøres av en sterkt rusten, mylonittisk og finkornet hornfels/psammitt? A/S Prospektering har satt på 10 korte kjerneborhull i kvarts-monzonitten i sør, dvs. 10-40 m sør for kontakten. 9 borhull ble påvist under befaringen, alle har retning N-S og 45°-60° fall mot nord.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089690 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken

Name of Locality: Rusthaugen skjerp
(Object Id: 3659 18,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451222 m. North: 7259228 m.
Longitude: 13.9477740 Latitude: 65.4519120
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089685 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken
39/9089686 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken

Name of Locality: Bekkedalen skjerp
(Object Id: 3662 18,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451292 m. North: 7259218 m.
Longitude: 13.9492870 Latitude: 65.4518330
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089682 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken
39/9089683 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken
39/9089684 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken

Name of Locality: Haugen anvisning
(Object Id: 3661 18,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451302 m. North: 7259368 m.
Longitude: 13.9494490 Latitude: 65.4531810
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089680 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken
39/9089681 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken

Name of Locality: Kopperskjerpet
(Object Id: 3660 18,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451252 m. North: 7259188 m.
Longitude: 13.9484350 Latitude: 65.4515580
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089687 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken
39/9089688 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken
39/9089689 Bedrock
Sampler: Ihlen/...Stored: Løkken


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway