English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 018 Kvalpskardtjønn
(Objekt Id: 2862)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)
Borkjerner: Kvalpskardtjønn

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451262 m. Nord: 7259178 m.
Lengdegrad: 13.9486540 Breddegrad: 65.4514700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1880 Røsking Selskap/Institusjon:N.N.
1982 - 1984 Prøvetaking Selskap/Institusjon:A/S Sydvaranger
1982 - 1986 Geologi Selskap/Institusjon:A/S Sydvaranger
1983 - 1984 Kjerneboring Selskap/Institusjon:A/S Sydvaranger
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Fortrengningsmalm Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 90 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Hattfjelldaldekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Røsvatnet Formasjon: Susna

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Aktinolitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Scheelitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Kvarts-monzonitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Kvartsmonzonitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :25 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger i et lite skogholt ca. 300 m SSØ for utløpet av Kvalpskardtjønn. Området er åpent og lite bevokst. Pyroksen-skarn lokalt med epidot, granat og aktinolitt er utviklet i finkornet, grå kvartsmonzonittisk intrusiv. Intrusivkontakten er sterkt buktende i ca. Ø-V-retning og faller steilt inn under intrusivet mot sør. Skarnsonen er 0.5-2 m mektig og kan følges over en strekning på ca. 100 m. Skarnet viser en sterkt rustforvitret overflate grunnet disseminasjon av magnetkis. I hovedskjerpet, som utgjør en grunn skjæring på 2x5 m2, består mineraliseringen av semimassiv magnetkis som er utviklet i en aktinolittomvandlet pyroksenskarn. Malmen danner en 1-2 m bred N-S-strykende kile i kvarts-monzonitten. Kontakten mellom mineralisert skarn og kvarts-monzonitt er skarp. Monzonitten fører dels enkelte kobberkisårer og sprekkefyllinger samt svak disseminasjon i en 5 cm bred sone langs kontakten som f.eks. i de grunne røskingene kalt Kopperskjerpet og Bekkedalen. Skarnsonen fører ved Kopperskjerpet umineraliserte kvartsganger. Haugen anvisning 100 m nord for hovedskjerpet utgjøres av en sterkt rusten, mylonittisk og finkornet hornfels/psammitt? A/S Prospektering har satt på 10 korte kjerneborhull i kvarts-monzonitten i sør, dvs. 10-40 m sør for kontakten. 9 borhull ble påvist under befaringen, alle har retning N-S og 45°-60° fall mot nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089690 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Rusthaugen skjerp
(Objekt Id: 3659 18,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451222 m. Nord: 7259228 m.
Lengdegrad: 13.9477740 Breddegrad: 65.4519120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089685 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken
39/9089686 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Bekkedalen skjerp
(Objekt Id: 3662 18,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451292 m. Nord: 7259218 m.
Lengdegrad: 13.9492870 Breddegrad: 65.4518330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089682 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken
39/9089683 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken
39/9089684 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Haugen anvisning
(Objekt Id: 3661 18,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451302 m. Nord: 7259368 m.
Lengdegrad: 13.9494490 Breddegrad: 65.4531810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089680 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken
39/9089681 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Kopperskjerpet
(Objekt Id: 3660 18,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451252 m. Nord: 7259188 m.
Lengdegrad: 13.9484350 Breddegrad: 65.4515580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089687 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken
39/9089688 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken
39/9089689 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen/...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse