Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 023 Svarthammaren
(Object Id: 2870)
(Last updated: 31.01.2017)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 467646 m. North: 7283811 m.
Longitude: 14.2960940 Latitude: 65.6745110
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu Ag
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1966 - 1967 Geology Company/Institution :Boliden AB
Trenching, sampling, geophysics
1982 - 1984 Geology Company/Institution :ASPRO/LKAB
Additional trenching, mapping, sampling
1984 - 1984 Geophysics Company/Institution :ASPRO/LKAB
CP and SP
1992 - 1992 Sampling Company/Institution :NGU (R. Wilberg)
2013 - 2015 Geology Company/Institution :NGU
Regional and detail mapping

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: 10 / 30 Direction: 70
Plunge: 25
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Lower Køli
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Muscovite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Galena Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Hessite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Fels. metavolcanite keratophyr Extrusive
Original rock :Rhyodacite
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :10 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Fold axis Strike/Dip :70 / 25 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen NØ for serpentinittkroppen som utgjør knausen Svarthammaren ble funnet av Boliden i 1966. Det ble gjort røsking på fem steder i 1966 og 1967 over en lengde på ca. 1km. Mineraliseringen består i den sentrale delen av opptil 1 meter rik impregnasjon til semimassiv mineralisering av pyritt-sinkblende-blyglans i kvarts-kloritt-sericittskifer som også viste seg å være svært sølv- og gullrik (opptil 3-500 g/t Ag og 2-4 g/t Au). Mineraliseringen kan i stor grad sammenlignes når det gjelder tekstur og type og ligger også i samme keratofyr/vulkanittlag på samme nivå som Raudvatnet og har utgående nær akseretningen til denne. Det kan derfor være en forbindelse mellom disse to forekomstene. ASPRO/LKAB gjorde geofysiske bakkemålinger over sonen, men disse gav lite svar, både på grunn av type mineralisering (sinkblendedominert impregnasjon), terrengforhold og omgivende bergarter (dels grafittrik svartskifer). Den rikeste delen av mineraliseringen har en lengde på omtrent 400 m og strekker seg til litt nord og sør for henholdsvis Bolidens skjerp 2 og 3 som befinner seg like nord for Kamtinden (som utgjøres av serpentinitt). Det er lite med blotninger foruten skjerpene, men ut fra de geofysiske målingene ser det ikke ut til å være sammenhengende like rikt i hele sonen.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje; Saalmann, Kerstin; Sandstad, Jan Sverre; Keiding, Jakob; Angvik, Tine Larsen; Gautneb, Håvard; Lutro, Ole; Snook, Ben; Svennungsen, Robin Orre , 2016
Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport desember 2016
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2016.050;37 pages
Abstract:
Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember 2016. Prosjektet ble i 2014 og 2015 i sin helhet finansiert gjennom NGUs MINN-program. For 2016 og 2017 har Nordland Fylkeskommune bidratt til å finansiere Hattfjelldalsprosjektet med kr. 750 000,-. Disse midlene går til å dekke kostnader ved feltarbeidet, analysekostnader ved ekstern lab, samt timekostnader. Prosjektet har bakgrunn i at det har vært utstrakt leteaktivitet i området av flere selskaper. Disse selskapene har etterspurt grunnlagsdata i form av blant annet berggrunnsgeologi og geofysikk. Til nå har det i stor grad kun eksistert berggrunnskart i 1 :250 000 skala. Et mål med prosjektet er å benytte geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging og detaljstudier til å utpeke områder med størst potensial for å finne større malmforekomster.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
L.K. Stølen, 1985: Et geologisk studium av solitære ultramafiske bergarter og omkringliggende metasedimenter og metavulkanitter tilhørende Kølidekkene i Krutådalsområdet, Hattfjelldal, Nordland. University of Oslo, 1985, 148 pp + volume with figures and tables


Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.


Dahl, Ø., 1988: Sluttrapport for prosjekt "Nordland Øst" med vekt på malmprospektering i Hattfjelldal og Grane 1981-1986. ASPRO int. rapport 2005.


Dahl, Ø., 1985: Geologiske og geofysiske undersøkelser på Svarthammeren Zn+Pb ( +Cu+Ag+Au)-skjerp, Hattfjelldal, Nordland Øst. ASPRO int. rapport 1627.


Andersen, M.C. 1984: CP-målinger og diamantboring ved Raudvand N og Brunreinvand NW Zn-Cu-(Ag-Au)-forekomster i Hattfjelldal, Nordland øst, 1983. ASPRO int rapp. 1481.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT-11 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Semimassive py with subordinate sl and cpy in quartz-sericite schist
NO0766.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py-sl-po i kvartskeratofyr.
No. of registrated element analyses = 1
NO0766.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartskeratofyr med diss po-sl-cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 1
(Object Id: 4145 23,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 467669 m. North: 7283806 m.
Longitude: 14.2966170 Latitude: 65.6744600
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu Ag


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0766.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Klorittisert intermediær tuff med py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 2
(Object Id: 4146 23,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 467660 m. North: 7283987 m.
Longitude: 14.2963560 Latitude: 65.6760910
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu Ag


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT-15-3 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Pyrite impregnated quartz-sericite schist
NO0766.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartskeratofyr med diss. py.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 3
(Object Id: 34685 23,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 466872 m. North: 7282769 m.
Longitude: 14.2795160 Latitude: 65.6650840
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu Ag


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 15-9 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Scattered cpy, sl, ga in sericite-chlorite schist

Name of Locality: Skjerp 1B
(Object Id: 34681 23,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 467439 m. North: 7283428 m.
Longitude: 14.2916850 Latitude: 65.6710540
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu Ag
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 15-7 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: py-sl imprgnation in quartz-sericite schist

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 34682 23,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 467403 m. North: 7283324 m.
Longitude: 14.2909490 Latitude: 65.6701090
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu Ag
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 15-8 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Rich sl-ga impregnation calcareous matrix

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 34683 23,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 467211 m. North: 7283142 m.
Longitude: 14.2867960 Latitude: 65.6684650
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu Ag
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 15-4 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: sl-ga mineralisation in chlorite-quartz-sericite schist

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 34684 23,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 467084 m. North: 7282974 m.
Longitude: 14.2840970 Latitude: 65.6669450
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu Ag
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Mineralisering
(Object Id: 34706 23,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 467164 m. North: 7283090 m.
Longitude: 14.2858080 Latitude: 65.6679940
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu AgAnalyse Results
from
Deposit Area 1826 - 023 Svarthammaren

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0766.01 Bedrock 323 23291 1027 1 7 20.5 312.0
NO0766.02 Bedrock 2000 32203 610 1 20 22.6 581.0
NO0766.03 Bedrock 33 288 11 20 12 .4 15.0
NO0766.04 Bedrock 714 501 11 62 16 .6 31.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0766.01 3.0 3.0 135 98.8 7 10.00 4 2 14.58
NO0766.02 3.0 3.0 5 155.2 7 8.00 2 2 13.53
NO0766.03 3.0 3.0 24 .3 4 1.00 2 3 3.33
NO0766.04 5.0 3.0 30 1.1 2 4.00 2 2 9.13
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0766.01 2 1 86 12.74 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0766.02 2 1 128 14.24 2.00 5.00 2 1.0 2.00
NO0766.03 66 22 475 5.90 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0766.04 148 5 1890 12.52 2.00 5.00 2 16.0 2.00
------------------
Sample No. B*
NO0766.01 2
NO0766.02 2
NO0766.03 2
NO0766.04 2


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway