Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 024 Krutfjellet
(Object Id: 2885)
(Last updated: 04.05.2021)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463658 m. North: 7290605 m.
Longitude: 14.2074760 Latitude: 65.7350350
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1970 - 1970 Sampling Company/Institution :A/S Sydvaranger
1974 - 1974 Geophysics Company/Institution : "
1975 - 1975 Geology Company/Institution : "

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Krutfjellet Nappe
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pentlandite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Metagabbro Intrusive
Original rock :Gabbro
446 (-5\+5) mill. years;..Method:U/Pb
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Nickel bearing sulphide mineralization at Krutfjellet mountain was discovered in 1970. The same year, A/S Sydvaranger did some provisional coarse mapping, sampling and staked 76 localities in the field. In 1974, a VLF survey was done, supplied by detailed mapping in 1975, all by the same company. In addition, experiments with ore refinement were done. Krutfjellet consists predominantly of a medium grained gabbro with random ophitic texture. Locally occurring fine grained gabbro is interpreted as late syn-magmatic differentiation. Both types may locally be sulphide-rich with up to 15vol% pyrrhotite, some chalcopyrite and eventually pentlandite. The fine grained gabbro only carries pyrrhotite, containing traces of Cu and Ni. The mineralized medium grained gabbro is richer in Cu and Ni and occurs in 300H20m large areas in proximity to or at the contact with the surrounding mica schist in the southern part of the Råna massive. Analyses show variable contents of Ni (

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Sone 8"
Photo no. 2 showing Skjerpet i sone 8"
Photo no. 3 showing Skjerpet i sone 8"
Photo no. 4 showing Tynnslipsbilder"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje; Coint, Nolwenn; Saalmann, Kerstin , 2020
Nikkel på Krutfjellet, Hattfjelldal kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2020.019;26 pages
Abstract:
De fleste av de tidligere kjente nikkelmineraliseringene på Krutfjellet ble befart i dette prosjektet. Gehaltene funnet i prøvene, maksimalt rundt 0.3 % Ni og 0.3 % Cu, er i samsvar med tidligere analyser. Imidlertid er det stedvis vanskelig å finne friske prøver, slik at gehaltene må regnes som minimum og kan kanskje være det dobbelte. Prøvene viser lavt innhold av kobolt, typisk rundt 100 ppm, og svært lavt innhold av gull, platina og palladium. Nikkel i sulfidfasen opptrer som pentlanditt. Mineralet opptrer i rene korn eller aggregater uten inneslutninger og er typisk sammenvokst med kobberkis og magnetkis i større aggregater. Siden mineralene opptrer i rene, forholdsvis store korn, skulle det gi gode konsentrater av både kobberkis og pentlanditt. Det har vist seg at de fleste av sonene med mineralisering har en noe mindre utstrekning enn tidligere rapportert. De mest ekstensive sonene har en maksimal lengde på 250 m og en mektighet på opptil 10-15 m, lokalt 20 m. Til et dyp på 100 m gir disse tallene en tonnasje på bare 750 000 t noe som er altfor lite til å være av økonomisk interesse. Knklusjonen på grunnlag av disse undersøkelsene er at nikkelmineraliseringene som nå er kartlagt på Krutfjellet er alt for små og også har for lave gehalter til å være interessante.

Mørk, May Britt , 1970
Krutfjell i Hattfjelldal. Beskrivelse av områdene med kismineralisering.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7407;2 pages
Abstract:
En rekke mutingspunkter i Krutfjellet er besøkt og geologisk beskrevet. Stedsangivelsene er omtrentlige og ikke plottet på kart, men punktene skal finnes på eldre kart (Myrhaug's kart). Alle kismineraliseringene er disseminasjon i eller i tilknytning til gabbro og vises i terrenget som rustsoner. Mineraliseringene er nikkeltestet i felt og det ble bare funnet et punkt med positiv reaksjon, beliggende på sydvestre Krutfjellrygg.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Færden, J. og Logn, Ø. 1976: Undersøkelser på Krutfjell, Hattfjelldal, Nordland 1974-75. A/S Sydvaranger int. rapp.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
KRUT 19-15 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rich impregnation of pyrrhotite and some chalcopyrite in gabbro
No. of registrated element analyses = 2
KRUT 19-16 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rich impregnation of pyrrhotite and some chalcopyrite in gabbro
No. of registrated element analyses = 2
KRUT 19-17 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Pyrrhotite with lesser chalcopyrite in gabbro with sediment
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: sone 11
(Object Id: 38002 24,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 462881 m. North: 7291118 m.
Longitude: 14.1904110 Latitude: 65.7395400
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
En ca. 200x20m rustsone i middelskornet gabbro nær kontakten mot glimmergneis. Kontakten er skarp og steiltstående. Gabbroen har finkornet avkjølingskontaktsone. Gabbroen er tildels sterkt sulfid-impregnert med opptil 10-15% magnetkis og noe kobberkis (ofte innesluttet i magnetkis) og pentlanditt. Den fører stedvis store (opptil 10mm) magnetkis-korn (prøve 782.01 og 02) og stedvis mer finfordelt magnetkis (782.03 og 04). Prøvene 1-4 ble tatt til NGUs malmdatabase i 1992. En av disse prøvene (nr. 4) viste hele 12.5 g/t Au. Dette er et svært usannsynlig innhold i disse bergartene og kan skyldes kontaminering. Ingen andre prøver er noe særlig over bakgrunnsnivå (typisk 0.01 g/t Au eller mindre). Forøvrig viste prøvene mellom 613 og 1755 ppm Ni, 310-1144 ppm Cu og 84-197 ppm Co (whole-rock).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0782.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0782.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl.-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0782.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0782.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 2
(Object Id: 4152 24,01,02)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 462822 m. North: 7291168 m.
Longitude: 14.1890970 Latitude: 65.7399820
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu


Information(s) in free text format
Description
Prøve 782.07 og Hatt-28 er tatt av middelskornet gabbro med sulfid-disseminasjon i forlengelsen av sone 11 mot vest. Prøve 782.07 (innsamlet av R. Wilberg i 1992) inneholder 720 ppm Ni, 744 ppm Cu og 113 ppm Co (whole-rock). Prøve Hatt-28 (innsamlet av T. Bjerkgård i 2014) inneholder 396 ppm Ni, 464 ppm Cu, 84.4 ppm Co (whole-rock).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT-28 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rusty schist with scattered pyrrhotite
No. of registrated element analyses = 1
NO0782.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Storskardet
(Object Id: 38003 24,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 470246 m. North: 7292291 m.
Longitude: 14.3507720 Latitude: 65.7508300
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Olivine Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Talc Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Ilmenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pentlandite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Description
Her er det en sone som har en lengde på ca. 400 meter og består av sterkt forvitret og rusten bergart som i stor grad er utviklet til jernhatt (gossan). Her var det umulig å finne friske prøver, noe som nok påvirker gehaltene i prøvene som er analysert. Mektigheten på sonen er opptil 4-5 m. I mindre rustne partier kan en se at vertsbergarten er av gabbroisk sammensetning og tynnslip viser at det er en norittisk gabbro med både olivin, ortopyroksen, klinopyroksen og hornblende i tillegg til plagioklas som hovedfaser der den er mindre retrogradert. Det er svært lite sulfider i de prøvene som ble tatt, kun opp til ca. 2 %, som består av opptil mm store aggregater av magnetkis med mindre mengder kobberkis og pentlanditt. Det ble tatt syv prøver fra denne sonen som viser at det er vesentlig jernsulfid (magnetkis) i bergarten, men med noe kobberkis. De geokjemiske analysene viser bare 0.03-0.06 % Ni, 0.03-0.13 % Cu og 49-123 ppm Co, men prøvene er svært forvitret, noe også lave svovelverdier antyder.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Sone 2 NV"
Photo no. 2 showing Sone 2 SØ"
Photo no. 3 showing Mineralisering"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
KRUT 18-4 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rusty gabbro with sulphides
No. of registrated element analyses = 2
KRUT 18-5 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rusty gabbro with sulphides
No. of registrated element analyses = 2
KRUT 19-1 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rusty gabbro with sulphides
No. of registrated element analyses = 2
KRUT 19-4 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rusty gabbro with sulphides
No. of registrated element analyses = 2
187360 Bedrock
Sampler: H. Schiellerup
Comment: Rusty gabbro with sulphides
No. of registrated element analyses = 2
187361 Bedrock
Sampler: H. Schiellerup
Comment: Rusty gabbro with sulphides
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Krutfjellet Sør
(Object Id: 38004 24,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 465718 m. North: 7289435 m.
Longitude: 14.2526980 Latitude: 65.7247570
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Olivine Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Ilmenite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pentlandite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Gabbro Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Description
Den sørlige delen av Krutfjellet utgjøres av en fjellrygg som strekker seg nordøstover til en høyde av 1300 moh. Tidligere undersøkelser hadde påvist flere nikkelmineraliseringer langs denne ryggen, mens ingen tydelige EM-anomalier kunne sees på flygeofysikk. I sone 4 øst for 1275-toppen hadde A/S Sydvaranger funnet flere nikkelholdige soner (sterke utslag med nikkeltest). Dessverre var store deler av dette området dekket med nysnø ved undersøkeslene i 2019. Det ble kun funnet et par smale soner med svakt sulfidmineralisert skifer i kontakt med gabbro på lokaliteten som var helt uten interesse. I sone 5, ca. 1130-1170 moh. ble det funnet to soner med nikkelholdig mineralisering. Den østligste og høyestliggende er om lag 15-20 m mektig, men kan kun følges 20-30 m langs strøket i ØSØ-VNV retning. Det er kun svak impregnasjon av magnetkis og kobberkis i mineraliseringen og en prøve (Krut 19-12) gav 0.05 % Ni og 0.05 % Cu. Den andre sonen befinner seg ca. 100 m lenger vest og har en utstrekning på ca. 100 m med en bredde på 3-5 m i vest og inntil 25 m i øst. Mineralisering består av svak impregnasjon av magnetkis i aggregater sammen med mindre mengder kobberkis og pentlanditt i en lys, dels kvarts¬holdig, dels gabbroisk bergart. To prøver fra denne sonen (Krut 19-11 og 19-13) gav henholdsvis 0.11 % Ni, 0.10 % Cu og 0.18 % Ni, 0.14 % Cu. Sone 6 befinner seg 350-400 m sørvest for sone 5 og består av en mineralisert sone i gabbro minst 200 m lang som strekker seg i N-S retning fra ca. 1030 moh. til 1070 moh. Det er dels relativt rik impregnasjon av magnetkis med mindre mengder kobberkis og pentlanditt i fin til mer grovkornet gabbroisk bergart. Sulfidene opptrer som aggregater opptil mm-store, der korn av kobberkis og pentlanditt er opptil 0.5 mm store. Gabbroen er dels norittisk med olivin og ortopyroksen. Sonen har en mektighet opp mot 30 m i sør som snevrer inn til 1-2 meter i nord. Det ble tatt tre prøver i sonen (Krut 19-8, 19-9, 19-10) som viser 0.14-0.34 % Ni, 0.16-0.26 % Cu og opptil 157 ppm Co. Her var det vanskelig å finne friske prøver, slik at verdiene må regnes som minimum.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Sone 6"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
KRUT 19-10 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: relatively coarsegrained gabbro with sulphides
No. of registrated element analyses = 2
KRUT 19-8 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Gabbroic rock with pyrrhotite and chalcopyrite
No. of registrated element analyses = 2
KRUT 19-9 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Gabbroic rock with pyrrhotite and chalcopyrite
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: sone 5
(Object Id: 38005 24,03,01)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 466087 m. North: 7289820 m.
Longitude: 14.2606420 Latitude: 65.7282500
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu


Information(s) in free text format
Description
I sone 5, ca. 1130-1170 moh. ble det funnet to soner med nikkelholdig mineralisering. Den østligste og høyestliggende er om lag 15-20 m mektig, men kan kun følges 20-30 m langs strøket i ØSØ-VNV retning. Det er kun svak impregnasjon av magnetkis og kobberkis i mineraliseringen og en prøve (Krut 19-12) gav 0.05 % Ni og 0.05 % Cu. Den andre sonen befinner seg ca. 100 m lenger vest og har en utstrekning på ca. 100 m med en bredde på 3-5 m i vest og inntil 25 m i øst. Mineralisering består av svak impregnasjon av magnetkis i aggregater sammen med mindre mengder kobberkis og pentlanditt i en lys, dels kvarts¬holdig, dels gabbroisk bergart. To prøver fra denne sonen (Krut 19-11 og 19-13) gav henholdsvis 0.11 % Ni, 0.10 % Cu og 0.18 % Ni, 0.14 % Cu.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
KRUT 19-11 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Leucocratic gabbro with pyrrhotite and some chalcopyrite
No. of registrated element analyses = 2
KRUT 19-12 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rusty gabbro with sulphides
No. of registrated element analyses = 2
KRUT 19-13 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Gabbro with some sulphides
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: sone 9
(Object Id: 38006 24,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463681 m. North: 7290808 m.
Longitude: 14.2079430 Latitude: 65.7368590
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Clinoamphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Ilmenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pentlandite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Description
I sone 9 opptrer flere uregelmessige mineraliserte linser i størrelsesorden 100-200m2 (prøve 782.05 og Krut 19-14). I samme område er det en finkornet gabbrogang på noen timetres lengde og 2m bredde. Den har finfordelt magnet- kis-disseminasjon (782.06). På ett sted ble i denne observert ei linse med diameter 3cm av massiv magnetkis.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
KRUT 19-14 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Finegrained gabbro with some sulphides
No. of registrated element analyses = 2
NO0782.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 3
(Object Id: 4151 24,04,01)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463382 m. North: 7290908 m.
Longitude: 14.2013810 Latitude: 65.7377140
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu


Information(s) in free text format
Description
i en finkornet gabbrogang på noen timetres lengde og 2m bredde. Den har finfordelt magnet- kis-disseminasjon (782.06). På ett sted ble i denne observert ei linse med diameter 3cm av massiv magnetkis.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0782.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Finkornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Sone 10
(Object Id: 38007 24,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463774 m. North: 7290927 m.
Longitude: 14.2099380 Latitude: 65.7379370
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Sone 10 omfatter en opptil 10 m mektig linse av rusten, magnetkis-impregnert gabbro med en begrenset utstrekning. Analyse av den (Krut 19-19) viser 0.21 % Ni og 0.10 % Cu. Dette er også en retrogradert norittisk gabbro som også inneholder noen doméner med finkornet grønn spinell. Det er ca. 5 % sulfider i form av opptil 3 mm sulfidaggregater med opptil 0.4 mm korn av pentlanditt sammen med kobberkis og magnetkis.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
KRUT 19-19 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rusty gabbro with rich impregnation of pyrrhotite
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Sone 12
(Object Id: 38008 24,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463724 m. North: 7291226 m.
Longitude: 14.2087660 Latitude: 65.7406140
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Sonee 12 ligger nede i dalen øst for Storhola. Her er det en minst 150 m lang og opptil 15-20 m mektig sone med dels rikt magnetkis-impregnert gabbro med sediment-innslag som har strøk i vestlig retning. Sonen kan fortsette under overdekke mot vest. Det ble tatt en prøve fra østligste del av denne sonen (Krut 19-18) som viser 0.10 % Ni og 0.05 % Cu. Sulfidene, ca 2 %, i form av magnetkis med noe kobberkis er bare 0.1-0.3 mm store. Pentlanditt danner hyppige «flammer» og ellers små korn i magnetkisen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Sone 12"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
KRUT 19-18 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Pyrrhotite in gabbroic rock
No. of registrated element analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Sone 13
(Object Id: 38009 24,06,01)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463441 m. North: 7291795 m.
Longitude: 14.2024150 Latitude: 65.7456860
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu


Information(s) in free text format
Description
Sone 13 befinner seg om lag 600 m nordvest for sone 12, nær toppen av ryggen nord for Storhola. Her er det en ca. 90 m lang og inntil 10-15 m mineralisert sone i gabbro med strøk i Ø-V retning. En prøve tatt fra mineraliseringen i 2014 (Hatt-27) viser 0.10 % Ni og 0.10 % Cu.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT-27 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Sulphide aggregates in rusty gabbro
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 024 Krutfjellet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HATT-27 Bedrock 1010 129 1010 13.0
HATT-28 Bedrock 464 84 396 4.0
KRUT 18-4 Bedrock 747 69 278 8.0
KRUT 18-4 Bedrock 972 68 348
KRUT 18-5 Bedrock 957 103 503 5.0
KRUT 18-5 Bedrock 1280 109 616
KRUT 19-1 Bedrock 338 136 339 4.0
KRUT 19-1 Bedrock 328 123 320
KRUT 19-10 Bedrock 2390 147 2450 7.0
KRUT 19-10 Bedrock 2560 150 2580
KRUT 19-11 Bedrock 971 93 1180 2.0
KRUT 19-11 Bedrock 999 78 1110
KRUT 19-12 Bedrock 505 48 461
KRUT 19-12 Bedrock 436 61 508 2.0
KRUT 19-13 Bedrock 1190 104 1830 8.0
KRUT 19-13 Bedrock 1430 108 1810
KRUT 19-14 Bedrock 267 87 598 7.0
KRUT 19-14 Bedrock 419 96 791
KRUT 19-15 Bedrock 2850 280 3260
KRUT 19-15 Bedrock 2510 242 3280 12.0
KRUT 19-16 Bedrock 1450 153 2080 9.0
KRUT 19-16 Bedrock 1610 165 2100
KRUT 19-17 Bedrock 699 101 1100 7.0
KRUT 19-17 Bedrock 770 86 1010
KRUT 19-18 Bedrock 417 191 777 4.0
KRUT 19-18 Bedrock 465 199 1000
KRUT 19-19 Bedrock 991 175 2300 14.0
KRUT 19-19 Bedrock 995 154 2070
KRUT 19-4 Bedrock 501 87 517 3.0
KRUT 19-4 Bedrock 573 77 482
KRUT 19-8 Bedrock 1570 72 1420
KRUT 19-8 Bedrock 1060 73 1320 4.0
KRUT 19-9 Bedrock 2410 157 3370
KRUT 19-9 Bedrock 2080 135 3270 7.0
NO0782.01 Bedrock 744 136 68 100 613 .6 17.0
NO0782.02 Bedrock 310 62 25 91 915 .2 3.0
NO0782.03 Bedrock 627 38 9 84 1082 .2 11.0
NO0782.04 Bedrock 1144 44 4 197 1755 .6 12493.0
NO0782.05 Bedrock 158 38 12 69 183 .1 13.0
NO0782.06 Bedrock 136 35 6 42 156 .1 10.0
NO0782.07 Bedrock 744 29 5 113 720 .5 11.0
187360 Bedrock 494 67 306 4.0
187360 Bedrock 447 49 286
187361 Bedrock 1040 61 402
187361 Bedrock 1040 83 419 8.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
HATT-27 -5.0 4.0 1.13
HATT-28 -5.0 4.0 .64
KRUT 18-4 -5.0 2.0 .52
KRUT 18-4
KRUT 18-5 -5.0 3.0 1.11
KRUT 18-5
KRUT 19-1 -5.0 3.0 1.73
KRUT 19-1
KRUT 19-10 -5.0 9.0 1.27
KRUT 19-10
KRUT 19-11 -5.0 4.0 1.15
KRUT 19-11
KRUT 19-12
KRUT 19-12 -5.0 1.0 .41
KRUT 19-13 -5.0 7.0 .97
KRUT 19-13
KRUT 19-14 -5.0 5.0 .74
KRUT 19-14
KRUT 19-15
KRUT 19-15 14.0 14.0 3.46
KRUT 19-16 9.0 9.0 1.86
KRUT 19-16
KRUT 19-17 -5.0 3.0 .89
KRUT 19-17
KRUT 19-18 6.0 8.0 2.26
KRUT 19-18
KRUT 19-19 9.0 5.0 2.32
KRUT 19-19
KRUT 19-4 -5.0 2.0 .66
KRUT 19-4
KRUT 19-8
KRUT 19-8 -5.0 7.0 .75
KRUT 19-9
KRUT 19-9 -5.0 7.0 1.75
NO0782.01 7.0 10.0 5 .7 13 1.00 2 2 1.44
NO0782.02 8.0 12.0 5 .2 32 1.00 2 2 1.04
NO0782.03 7.0 8.0 2 .2 11 1.00 2 2 1.59
NO0782.04 9.0 18.0 8 .2 2 1.00 3 2 3.13
NO0782.05 7.0 12.0 2 .2 44 4.00 2 3 1.86
NO0782.06 5.0 7.0 2 .4 62 6.00 2 2 2.68
NO0782.07 5.0 9.0 12 .2 7 1.00 5 2 1.52
187360 -5.0 -1.0 .42
187360
187361
187361 -5.0 3.0 .59
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
HATT-27
HATT-28
KRUT 18-4
KRUT 18-4
KRUT 18-5
KRUT 18-5
KRUT 19-1
KRUT 19-1
KRUT 19-10
KRUT 19-10
KRUT 19-11
KRUT 19-11
KRUT 19-12
KRUT 19-12
KRUT 19-13
KRUT 19-13
KRUT 19-14
KRUT 19-14
KRUT 19-15
KRUT 19-15
KRUT 19-16
KRUT 19-16
KRUT 19-17
KRUT 19-17
KRUT 19-18
KRUT 19-18
KRUT 19-19
KRUT 19-19
KRUT 19-4
KRUT 19-4
KRUT 19-8
KRUT 19-8
KRUT 19-9
KRUT 19-9
NO0782.01 18 93 40 3.07 2.00 5.00 1 33.0 2.00
NO0782.02 30 101 108 3.53 2.00 5.00 1 11.0 2.00
NO0782.03 17 99 83 2.97 2.00 5.00 1 34.0 2.00
NO0782.04 23 126 202 6.02 2.00 5.00 1 6.0 2.00
NO0782.05 37 34 61 3.11 2.00 5.00 1 116.0 2.00
NO0782.06 47 51 67 4.11 2.00 5.00 1 163.0 3.00
NO0782.07 16 50 110 4.32 2.00 13.00 3 24.0 2.00
187360
187360
187361
187361
------------------
Sample No. B*
HATT-27
HATT-28
KRUT 18-4
KRUT 18-4
KRUT 18-5
KRUT 18-5
KRUT 19-1
KRUT 19-1
KRUT 19-10
KRUT 19-10
KRUT 19-11
KRUT 19-11
KRUT 19-12
KRUT 19-12
KRUT 19-13
KRUT 19-13
KRUT 19-14
KRUT 19-14
KRUT 19-15
KRUT 19-15
KRUT 19-16
KRUT 19-16
KRUT 19-17
KRUT 19-17
KRUT 19-18
KRUT 19-18
KRUT 19-19
KRUT 19-19
KRUT 19-4
KRUT 19-4
KRUT 19-8
KRUT 19-8
KRUT 19-9
KRUT 19-9
NO0782.01 2
NO0782.02 2
NO0782.03 2
NO0782.04 2
NO0782.05 3
NO0782.06 5
NO0782.07 3
187360
187360
187361
187361


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway