Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 027 Krystallhaugen
(Object Id: 2890)
(Last updated: 01.03.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463522 m. North: 7282208 m.
Longitude: 14.2068270 Latitude: 65.6596820
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1946 - 1948 Test mining Company/Institution :Norwegian Mining Ltd.
1991 - 1991 Pitting Company/Institution :?

Mineralization
Genesis: Hydrothermal vein Form: Plate
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 185 / 30 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Tjopasigruppen Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Graphite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Arsenopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock grafittskifer Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :185 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Joints/Fractures Strike/Dip :185 / 30 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Prøvedrift startet i 1946 ved Arne Oppegård som fikk konsesjon på bryting av krystallkvarts i 1947 og registrerte firmaet Norwegian Mining Ltd. som sto for driften i 1948. Det ble tatt ut ca. 6 tonn krystallmasse i 1946, bare prøver i 1947 og utbrudt 400m3 i 1948, hvorav produsert ca. 1000kg krystaller. I senere tid, 1990 eller -91, er det drevet sprengningsarbeider etter bergkrystaller, noe som forøvrig er politianmeldt. Kvartsgangen har en lengde på minst 400m. Mektigheten ligger vanligvis på 1.5-3m. Hovedgangen er tilnærmet konkordant med omkringliggende grafittskifer, lokalt kan det være en liten diskordans. Sidebergarten har utløpere inn i kvartsen og finnes hyppig som bånd og fragmenter i gangen. I SØ opptrer en sverm av parallelle, gjennomskjærende (diskordante) kvartsganger (opptil 1m mektige). Det er ofte druserom med bergkrystaller i hydrothermal-kvartsen. Sulfidene er ujevnt fordelt i kvartsen som massive klumper, linser og ofte i bånd tilnærmet parallelle med gangkontaktene. Sulfidlinser og -bånd kan ha mektighet på opptil 20cm og strekke seg over noen få meters lengde. Foruten de massive sulfidanrikningene opptrer mer spredt disseminasjon, ofte som innfylling rundt kvartskrystaller. Magnetkis er det helt dominerende sulfid. Sammen med den finnes alltid litt kobberkis. Svovelkis og arsenkis er bare observert enkelte steder. Edelmetallinnholdet i kvartsgangen er til nå ukjent. Ved UTM 463590 7282410 (hovedskjerpet) er det drevet inn en 10m lang stoll mot sør. Kvartsgangen er her 1.5m mektig. Noen semimassive anrikninger av magnetkis med litt kobberkis (prøve 08). I tillegg opptrer svovelkis og arsenkis enkelte steder (07). 20m mot SSØ er stoll nr. 2 (det er røsket i utgående imellom). Den er 20m lang mot sør. Kvartsgangen er noe uregelmessig med innfingring av grafittskifer (06) samt fragmenter og bånd inne i kvartsen. Samlet gangmektighet er ca. 4m. Endel sulfidklumper i kvartsen (05). Massive sulfid-linser opptil minst 1x0.2m. Det er sprengt i utgående ca. 50m SSØ for stoll nr.2. Tilsammen 300m3 tipp. Fra UTM 463640 7282290 (skjerp 2) og 50m mot NV er det sammenhengende brudd i skrenten (200m3 tipp). 2-3m mektig kvartsgang. Svakt diskordant med grafittskiferen. Foruten spredt sulfid-disseminasjon er det et 5cm mektig massivt svovelkis-magnetkis-bånd (04) inne i kvartsen. Flere smale skiferlag i kvartsen. Ved UTM 463710 7282100 (skjerp 1) har kvartsgangen dreid til et mer Ø-V-lig strøk (fort-satt 2-3m mektig, men med endel skiferpartier inni). Det er sprengt litt i den på enkelte steder. Det er nylig foretatt avrøsking og sprengt på flere (10-12) kvartsganger som ligger under hovedgangen. De er parallelle og skjærer gjennom skiferen (retning 185/70). Tippmateriale tilsammen ca. 10m3. Samme type sulfidmineralisering også i de diskordante gangene. Prøve 01 er massiv magnetkis og kobberkis, mens 02 og 03 er kvarts med massive magnetkis-kobberkis-partier. Det er tatt en prøve av en mineralisering av samme type i Raudvassdalen, ca. 12km lenger øst (UTM 476240 7283550). Der opptrer en 2m mektig hydrothermalkvartsgang (hvor det er utsprengt 3m3) i en utholdende Ø-V-gående (100/90) sprekkesone. Kvartsgangen har liten lengdeutstrekning, men det er flekkvise kvartsutsondringer over en strøklengde på ca. 30m lengde. Det er endel magnetkis-disseminasjon i omkringliggende grafittiske svartskifer. I kontakten med kvartsgangen (som har druserom med bergkrystaller) er det lokalt slirer med massiv magnetkis og litt kobberkis og pentlanditt(?) (09).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bøckman, K.L. , 1953
Kvartskrystallfeltet i Hattfjelldal
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7455;2 pages
Abstract:
Forekomsten er en 2-300 m lang og 2-4 m tykk intrusiv gang eller linse av kvarts skrånende innover fjellsiden. Krystallene er fra nåle- til underarm- størrelse. Det vil være mulig å ta ut 1000-2000 tonn kvarts pr. år i 4-5 år, mens driften videre bør konsentreres om uttak av rene krystaller. Det har ikke vært drift siden 1948.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Böckman, K.L. 1946: Bergkrystallforekomst i Bågfjellet. BA 5295.


Böckman 1953: Norges kvartsforekomster. BA 5396.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0787.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med po + cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NO0787.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer.
No. of registrated element analyses = 1
NO0787.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med po + cpy + py + apy(?).
No. of registrated element analyses = 1
NO0787.08 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv po + cpy i kvarts.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Prøvepunkt 1
(Object Id: 4156 27,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 476172 m. North: 7283348 m.
Longitude: 14.4816650 Latitude: 65.6710920
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0787.09 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po + cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3708 27,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463642 m. North: 7281898 m.
Longitude: 14.2095200 Latitude: 65.6569140
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Ved UTM 463710 7282100 (skjerp 1) har kvartsgangen dreid til et mer Ø-V-lig strøk (fort-satt 2-3m mektig, men med endel skiferpartier inni). Det er sprengt litt i den på enkelte steder. Det er nylig foretatt avrøsking og sprengt på flere (10-12) kvartsganger som ligger under hovedgangen. De er parallelle og skjærer gjennom skiferen (retning 185/70). Tippmateriale tilsammen ca. 10m3. Samme type sulfidmineralisering også i de diskordante gangene. Prøve 01 er massiv magnetkis og kobberkis, mens 02 og 03 er kvarts med massive magnetkis-kobberkis-partier.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0787.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po med litt cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NO0787.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med po + cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NO0787.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts med po + cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3709 27,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463572 m. North: 7282088 m.
Longitude: 14.2079460 Latitude: 65.6586110
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Fra UTM 463640 7282290 (skjerp 2) og 50m mot NV er det sammenhengende brudd i skrenten (200m3 tipp). 2-3m mektig kvartsgang. Svakt diskordant med grafittskiferen. Foruten spredt sulfid-disseminasjon er det et 5cm mektig massivt svovelkis-magnetkis-bånd (04) inne i kvartsen. Flere smale skiferlag i kvartsen.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0787.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po + cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 027 Krystallhaugen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0787.01 Bedrock 2967 45 14 334 93 2.8 6.0
NO0787.02 Bedrock 832 29 8 268 54 1.1 6.0
NO0787.03 Bedrock 1020 32 76 335 76 2.2 46.0
NO0787.04 Bedrock 217 28 8 275 169 .1 3.0
NO0787.05 Bedrock 138 9 10 50 129 .2 6.0
NO0787.06 Bedrock 65 56 6 14 33 .1 1.0
NO0787.07 Bedrock 1992 26 18 148 292 1.9 118.0
NO0787.08 Bedrock 1080 30 4 279 280 1.3 10.0
NO0787.09 Bedrock 627 29 5 531 1178 .4 40.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0787.01 3.0 3.0 2 .6 6 1.00 3 2 26.87
NO0787.02 3.0 3.0 2 .3 10 1.00 3 2 21.51
NO0787.03 3.0 3.0 2 .2 5 2.00 2 2 29.60
NO0787.04 3.0 3.0 2 .2 14 1.00 6 2 27.18
NO0787.05 3.0 3.0 2 .2 6 1.00 2 4 4.67
NO0787.06 3.0 3.0 4 .3 28 4.00 2 2 .72
NO0787.07 3.0 3.0 22 .2 9 2.00 6 2 16.68
NO0787.08 3.0 4.0 2 .2 10 1.00 2 2 27.18
NO0787.09 3.0 6.0 2 .2 13 1.00 2 2 25.71
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0787.01 2 7 9 37.03 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.02 2 7 14 33.12 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.03 2 6 8 39.79 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.04 2 6 72 39.07 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.05 2 7 32 7.05 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.06 11 8 429 3.00 5.00 5.00 1 36.0 7.00
NO0787.07 2 3 25 19.50 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.08 2 5 29 42.68 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.09 2 5 25 39.13 2.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Sample No. B*
NO0787.01 15
NO0787.02 11
NO0787.03 3
NO0787.04 15
NO0787.05 4
NO0787.06 2
NO0787.07 2
NO0787.08 5
NO0787.09 8


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway