English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 027 Krystallhaugen
(Objekt Id: 2890)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463522 m. Nord: 7282208 m.
Lengdegrad: 14.2068270 Breddegrad: 65.6596820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1946 - 1948 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Norwegian Mining Ltd.
1991 - 1991 Røsking Selskap/Institusjon:?

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 185 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Tjopasigruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :185 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :185 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvedrift startet i 1946 ved Arne Oppegård som fikk konsesjon på bryting av krystallkvarts i 1947 og registrerte firmaet Norwegian Mining Ltd. som sto for driften i 1948. Det ble tatt ut ca. 6 tonn krystallmasse i 1946, bare prøver i 1947 og utbrudt 400m3 i 1948, hvorav produsert ca. 1000kg krystaller. I senere tid, 1990 eller -91, er det drevet sprengningsarbeider etter bergkrystaller, noe som forøvrig er politianmeldt. Kvartsgangen har en lengde på minst 400m. Mektigheten ligger vanligvis på 1.5-3m. Hovedgangen er tilnærmet konkordant med omkringliggende grafittskifer, lokalt kan det være en liten diskordans. Sidebergarten har utløpere inn i kvartsen og finnes hyppig som bånd og fragmenter i gangen. I SØ opptrer en sverm av parallelle, gjennomskjærende (diskordante) kvartsganger (opptil 1m mektige). Det er ofte druserom med bergkrystaller i hydrothermal-kvartsen. Sulfidene er ujevnt fordelt i kvartsen som massive klumper, linser og ofte i bånd tilnærmet parallelle med gangkontaktene. Sulfidlinser og -bånd kan ha mektighet på opptil 20cm og strekke seg over noen få meters lengde. Foruten de massive sulfidanrikningene opptrer mer spredt disseminasjon, ofte som innfylling rundt kvartskrystaller. Magnetkis er det helt dominerende sulfid. Sammen med den finnes alltid litt kobberkis. Svovelkis og arsenkis er bare observert enkelte steder. Edelmetallinnholdet i kvartsgangen er til nå ukjent. Ved UTM 463590 7282410 (hovedskjerpet) er det drevet inn en 10m lang stoll mot sør. Kvartsgangen er her 1.5m mektig. Noen semimassive anrikninger av magnetkis med litt kobberkis (prøve 08). I tillegg opptrer svovelkis og arsenkis enkelte steder (07). 20m mot SSØ er stoll nr. 2 (det er røsket i utgående imellom). Den er 20m lang mot sør. Kvartsgangen er noe uregelmessig med innfingring av grafittskifer (06) samt fragmenter og bånd inne i kvartsen. Samlet gangmektighet er ca. 4m. Endel sulfidklumper i kvartsen (05). Massive sulfid-linser opptil minst 1x0.2m. Det er sprengt i utgående ca. 50m SSØ for stoll nr.2. Tilsammen 300m3 tipp. Fra UTM 463640 7282290 (skjerp 2) og 50m mot NV er det sammenhengende brudd i skrenten (200m3 tipp). 2-3m mektig kvartsgang. Svakt diskordant med grafittskiferen. Foruten spredt sulfid-disseminasjon er det et 5cm mektig massivt svovelkis-magnetkis-bånd (04) inne i kvartsen. Flere smale skiferlag i kvartsen. Ved UTM 463710 7282100 (skjerp 1) har kvartsgangen dreid til et mer Ø-V-lig strøk (fort-satt 2-3m mektig, men med endel skiferpartier inni). Det er sprengt litt i den på enkelte steder. Det er nylig foretatt avrøsking og sprengt på flere (10-12) kvartsganger som ligger under hovedgangen. De er parallelle og skjærer gjennom skiferen (retning 185/70). Tippmateriale tilsammen ca. 10m3. Samme type sulfidmineralisering også i de diskordante gangene. Prøve 01 er massiv magnetkis og kobberkis, mens 02 og 03 er kvarts med massive magnetkis-kobberkis-partier. Det er tatt en prøve av en mineralisering av samme type i Raudvassdalen, ca. 12km lenger øst (UTM 476240 7283550). Der opptrer en 2m mektig hydrothermalkvartsgang (hvor det er utsprengt 3m3) i en utholdende Ø-V-gående (100/90) sprekkesone. Kvartsgangen har liten lengdeutstrekning, men det er flekkvise kvartsutsondringer over en strøklengde på ca. 30m lengde. Det er endel magnetkis-disseminasjon i omkringliggende grafittiske svartskifer. I kontakten med kvartsgangen (som har druserom med bergkrystaller) er det lokalt slirer med massiv magnetkis og litt kobberkis og pentlanditt(?) (09).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1953
Kvartskrystallfeltet i Hattfjelldal
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7455;2 sider
Abstrakt:
Forekomsten er en 2-300 m lang og 2-4 m tykk intrusiv gang eller linse av kvarts skrånende innover fjellsiden. Krystallene er fra nåle- til underarm- størrelse. Det vil være mulig å ta ut 1000-2000 tonn kvarts pr. år i 4-5 år, mens driften videre bør konsentreres om uttak av rene krystaller. Det har ikke vært drift siden 1948.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Böckman, K.L. 1946: Bergkrystallforekomst i Bågfjellet. BA 5295.


Böckman 1953: Norges kvartsforekomster. BA 5396.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0787.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0787.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0787.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med po + cpy + py + apy(?).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0787.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po + cpy i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4156 27,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 476172 m. Nord: 7283348 m.
Lengdegrad: 14.4816650 Breddegrad: 65.6710920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0787.09 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3708 27,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463642 m. Nord: 7281898 m.
Lengdegrad: 14.2095200 Breddegrad: 65.6569140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 463710 7282100 (skjerp 1) har kvartsgangen dreid til et mer Ø-V-lig strøk (fort-satt 2-3m mektig, men med endel skiferpartier inni). Det er sprengt litt i den på enkelte steder. Det er nylig foretatt avrøsking og sprengt på flere (10-12) kvartsganger som ligger under hovedgangen. De er parallelle og skjærer gjennom skiferen (retning 185/70). Tippmateriale tilsammen ca. 10m3. Samme type sulfidmineralisering også i de diskordante gangene. Prøve 01 er massiv magnetkis og kobberkis, mens 02 og 03 er kvarts med massive magnetkis-kobberkis-partier.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0787.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med litt cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0787.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0787.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3709 27,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463572 m. Nord: 7282088 m.
Lengdegrad: 14.2079460 Breddegrad: 65.6586110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fra UTM 463640 7282290 (skjerp 2) og 50m mot NV er det sammenhengende brudd i skrenten (200m3 tipp). 2-3m mektig kvartsgang. Svakt diskordant med grafittskiferen. Foruten spredt sulfid-disseminasjon er det et 5cm mektig massivt svovelkis-magnetkis-bånd (04) inne i kvartsen. Flere smale skiferlag i kvartsen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0787.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 027 Krystallhaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0787.01 Fastfjell 2967 45 14 334 93 2.8 6.0
NO0787.02 Fastfjell 832 29 8 268 54 1.1 6.0
NO0787.03 Fastfjell 1020 32 76 335 76 2.2 46.0
NO0787.04 Fastfjell 217 28 8 275 169 .1 3.0
NO0787.05 Fastfjell 138 9 10 50 129 .2 6.0
NO0787.06 Fastfjell 65 56 6 14 33 .1 1.0
NO0787.07 Fastfjell 1992 26 18 148 292 1.9 118.0
NO0787.08 Fastfjell 1080 30 4 279 280 1.3 10.0
NO0787.09 Fastfjell 627 29 5 531 1178 .4 40.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0787.01 3.0 3.0 2 .6 6 1.00 3 2 26.87
NO0787.02 3.0 3.0 2 .3 10 1.00 3 2 21.51
NO0787.03 3.0 3.0 2 .2 5 2.00 2 2 29.60
NO0787.04 3.0 3.0 2 .2 14 1.00 6 2 27.18
NO0787.05 3.0 3.0 2 .2 6 1.00 2 4 4.67
NO0787.06 3.0 3.0 4 .3 28 4.00 2 2 .72
NO0787.07 3.0 3.0 22 .2 9 2.00 6 2 16.68
NO0787.08 3.0 4.0 2 .2 10 1.00 2 2 27.18
NO0787.09 3.0 6.0 2 .2 13 1.00 2 2 25.71
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0787.01 2 7 9 37.03 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.02 2 7 14 33.12 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.03 2 6 8 39.79 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.04 2 6 72 39.07 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.05 2 7 32 7.05 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.06 11 8 429 3.00 5.00 5.00 1 36.0 7.00
NO0787.07 2 3 25 19.50 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.08 2 5 29 42.68 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0787.09 2 5 25 39.13 2.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0787.01 15
NO0787.02 11
NO0787.03 3
NO0787.04 15
NO0787.05 4
NO0787.06 2
NO0787.07 2
NO0787.08 5
NO0787.09 8


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse