English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 028 Krutvassrøddiken
(Objekt Id: 2891)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 468682 m. Nord: 7285578 m.
Lengdegrad: 14.3182210 Breddegrad: 65.6904580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serpentin Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kromitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart serpentinitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Peridotitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er små kromitt (+-magnetitt)-mineraliseringer på flere steder i Krutvassrøddiken, men det meste av serpentinittkuppen er steril. Kromitt (+-magnetitt) opptrer vanligvis i bånd (ofte massive) av få cm mektighet og m lengde. De er vanligvis parallelle med foliasjonen i området. Kromitt og magnetitt finnes også stedvis på sprekker i serpentinitten. Den beste mineraliseringen er ved UTM 468750 7285780 med 30m langt og opptil 25cm mektig massivt kromittbånd uten magnetitt (prøve 02). Det er stedvis oppdelt i flere tynne, parallelle bånd. Det har skarpe kontakter mot sidesten. Prøve 03 er fra sidesten i kontakt med mineraliseringen. Båndet har et Ø-V-lig forløp. I øst dreier det mot sør og dør ut. Det kommer igjen ved UTM 468750 7285760 hvor det er et opptil 20cm mektig massivt kromittbånd (04) som er foldet. Det er blottet i et område på ca. 6x3m. Det er også kromitt som sprekkefylling. Ved UTM 468910 7285800 er det uregelmessige, smale bånd av massiv og disseminert kromitt (05) over noen meters lengde og 30-40cm mektighet. Ved UTM 468980 7285440 er det to 5cm mektige massive kromitt-magnetitt-bånd (01) innenfor en mektighet på 30cm i serpentinitt. Lengden er minst 2m i Ø-V-lig retning. Det er også tatt en prøve i en annen serpentinittkuppe på Middagsfjellet (UTM 463190 7284200). Her opptrer flere parallelle disseminasjonsbånd av kromitt over ca. 1m mektighet i serpentinitten (06). Båndene er sjelden over 1cm mektige og har retning 50/50. I denne serpentinittkuppen er det bare enkelte steder observert små ansamlinger av kromitt (+-magnetitt).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0788.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massivt cr-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0788.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Serpentinitt, sidestein til forrige.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4157 28,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 468912 m. Nord: 7285238 m.
Lengdegrad: 14.3233080 Breddegrad: 65.6874290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0788.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massivt mt-cr-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4158 28,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 468842 m. Nord: 7285598 m.
Lengdegrad: 14.3217000 Breddegrad: 65.6906530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0788.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Serpentinitt med cr-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 4159 28,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463122 m. Nord: 7283998 m.
Lengdegrad: 14.1976340 Breddegrad: 65.6756940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0788.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Serpentinitt med cr-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 4
(Objekt Id: 4160 28,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 468682 m. Nord: 7285558 m.
Lengdegrad: 14.3182250 Breddegrad: 65.6902780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0788.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv kromitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 028 Krutvassrøddiken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0788.01 Fastfjell 7 66 7 45 904 .3 2.0
NO0788.02 Fastfjell 9 62 4 7 324 .1 2.0
NO0788.03 Fastfjell 16 57 17 67 1847 .1 2.0
NO0788.04 Fastfjell 5 10 5 7 575 .1 2.0
NO0788.05 Fastfjell 4 13 2 63 1941 .1 3.0
NO0788.06 Fastfjell 3 13 6 82 2049 .1 6.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0788.01 6.0 3.0 4 .2 10 1.00 2 21 .06
NO0788.02 4.0 3.0 31 .2 7 1.00 2 9 .04
NO0788.03 8.0 4.0 5 .2 5 1.00 2 2 .08
NO0788.04 3.0 3.0 19 .2 8 1.00 2 7 .03
NO0788.05 3.0 3.0 13 .2 8 1.00 2 2 .03
NO0788.06 3.0 3.0 7 .2 5 1.00 2 2 .04
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0788.01 75 16224 378 7.98 2.00 22.00 1 1.0 2.00
NO0788.02 13 5031 141 .63 2.00 5.00 2 1.0 2.00
NO0788.03 7 361 372 2.47 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0788.04 10 5292 94 .54 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0788.05 4 1540 439 2.47 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0788.06 2 617 629 3.06 2.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0788.01 10
NO0788.02 4
NO0788.03 8
NO0788.04 6
NO0788.05 11
NO0788.06 10


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse