Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 029 Tverrelva
(Object Id: 2892)
(Last updated: 01.03.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 475552 m. North: 7298117 m.
Longitude: 14.4654500 Latitude: 65.8035540
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1965 - 1965 Pitting Company/Institution :Boliden
1979 - 1982 Geophysics Company/Institution :ASPRO/LKAB
1981 - 1981 Geology Company/Institution : "
1986 - 1986 Sampling Company/Institution : "

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Volcex Form:
Main texture: Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 280 / 50 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock kvartskeratofyr Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock grønnskifer Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :280 / 50 Post-mineralisation ;...Effect :None
Wall rock Primary layering Strike/Dip :280 / 50 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Boliden gjorde slingram- og magnetometermålinger, morenegeokjemi og røsking over mineraliseringen på midten av 1960-tallet. Det ble rapportert kompakt svovelkis og sinkblende, samt noe kobberkis, blyglans og "silvermineral" i mineraliseringen. Området er dekket av helikoptergeofysikk i 1981 ved NGU. ASPRO/LKAB's arbeider i dette området var motivert av blokkfunn. Arbeidene inkluderer VLF-målinger (1979-80), SP-målinger (1981), detaljgeologisk kart-legging (1981) og jordprøver (1981). Det ble også utført geofysiske målinger i 1982 og geokjemi i 1982 og 1986. Det er også gjort røskearbeider i denne perioden. Lagserien i feltet består av grønnskifer med tynne keratofyrlag, grafittisk svartskifer, glimmerskifer/fyllitt og kalkstein. Ved UTM 475620 7298320 (hovedskjerpet) er det ei røskegrop med 2m3 tipp som er merket med mutingsbolt (Boliden) og noen mindre groper i nærheten. Alle er gjenrast, og blotninger ses ikke (myr). I tippen er det mest jord og noen steiner av keratofyr og limonittbergart. Endel småbiter av malm ble samlet til prøve 01. Det er svært finkornet massiv svovelkis med litt sinkblende og spor av kobberkis. I heng er blottet grønnskifer. Ved UTM 475680 7298300 (skjerp 1) er en 15m lang, grunn og gjengrodd røskegrøft med 2m3 tipp. Det som er blottet er en litt rusten keratofyr. Etter 10m opphold (myr) fortsetter en 35m lang avblotningsgrøft i samme retning (mot ØNØ). I tippmaterialet ses fyllitt. Det ser ut til å være gravd groper (nå gjenfylt) i overdekket SV for de ovenfor nevnte. Dette er sannsynligvis gjort av ASPRO for å sjekke anomalier.

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Dahl, Ø. 1982: Geofysiske, geokjemiske og geologiske undersøkelser ved Favnvatn NV og NØ. A/S Sydvaranger int. rapp. 1235.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0789.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. massiv py.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3710 29,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 475612 m. North: 7298097 m.
Longitude: 14.4667650 Latitude: 65.8033790
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Ved UTM 475680 7298300 (skjerp 1) er en 15m lang, grunn og gjengrodd røskegrøft med 2m3 tipp. Det som er blottet er en litt rusten keratofyr. Etter 10m opphold (myr) fortsetter en 35m lang avblotningsgrøft i samme retning (mot ØNØ). I tippmaterialet ses fyllitt.


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 029 Tverrelva

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0789.01 Bedrock 2277 93183 6365 48 45 136.9 184.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0789.01 3.0 4.0 193 290.3 5 3.00 60 71 36.48
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0789.01 2 4 158 21.55 2.00 5.00 1 2.0 2.00
------------------
Sample No. B*
NO0789.01 2


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway