English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 029 Tverrelva
(Objekt Id: 2892)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 475552 m. Nord: 7298117 m.
Lengdegrad: 14.4654500 Breddegrad: 65.8035540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1965 - 1965 Røsking Selskap/Institusjon:Boliden
1979 - 1982 Geofysikk Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
1981 - 1981 Geologi Selskap/Institusjon: "
1986 - 1986 Prøvetaking Selskap/Institusjon: "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 280 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kvartskeratofyr Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :280 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Primær lagning Strøk/Fall :280 / 50 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Boliden gjorde slingram- og magnetometermålinger, morenegeokjemi og røsking over mineraliseringen på midten av 1960-tallet. Det ble rapportert kompakt svovelkis og sinkblende, samt noe kobberkis, blyglans og "silvermineral" i mineraliseringen. Området er dekket av helikoptergeofysikk i 1981 ved NGU. ASPRO/LKAB's arbeider i dette området var motivert av blokkfunn. Arbeidene inkluderer VLF-målinger (1979-80), SP-målinger (1981), detaljgeologisk kart-legging (1981) og jordprøver (1981). Det ble også utført geofysiske målinger i 1982 og geokjemi i 1982 og 1986. Det er også gjort røskearbeider i denne perioden. Lagserien i feltet består av grønnskifer med tynne keratofyrlag, grafittisk svartskifer, glimmerskifer/fyllitt og kalkstein. Ved UTM 475620 7298320 (hovedskjerpet) er det ei røskegrop med 2m3 tipp som er merket med mutingsbolt (Boliden) og noen mindre groper i nærheten. Alle er gjenrast, og blotninger ses ikke (myr). I tippen er det mest jord og noen steiner av keratofyr og limonittbergart. Endel småbiter av malm ble samlet til prøve 01. Det er svært finkornet massiv svovelkis med litt sinkblende og spor av kobberkis. I heng er blottet grønnskifer. Ved UTM 475680 7298300 (skjerp 1) er en 15m lang, grunn og gjengrodd røskegrøft med 2m3 tipp. Det som er blottet er en litt rusten keratofyr. Etter 10m opphold (myr) fortsetter en 35m lang avblotningsgrøft i samme retning (mot ØNØ). I tippmaterialet ses fyllitt. Det ser ut til å være gravd groper (nå gjenfylt) i overdekket SV for de ovenfor nevnte. Dette er sannsynligvis gjort av ASPRO for å sjekke anomalier.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Dahl, Ø. 1982: Geofysiske, geokjemiske og geologiske undersøkelser ved Favnvatn NV og NØ. A/S Sydvaranger int. rapp. 1235.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0789.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3710 29,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 475612 m. Nord: 7298097 m.
Lengdegrad: 14.4667650 Breddegrad: 65.8033790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 475680 7298300 (skjerp 1) er en 15m lang, grunn og gjengrodd røskegrøft med 2m3 tipp. Det som er blottet er en litt rusten keratofyr. Etter 10m opphold (myr) fortsetter en 35m lang avblotningsgrøft i samme retning (mot ØNØ). I tippmaterialet ses fyllitt.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 029 Tverrelva

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0789.01 Fastfjell 2277 93183 6365 48 45 136.9 184.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0789.01 3.0 4.0 193 290.3 5 3.00 60 71 36.48
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0789.01 2 4 158 21.55 2.00 5.00 1 2.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0789.01 2


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse