English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 028 Straum
(Objekt Id: 2893)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418702 m. Nord: 7317367 m.
Lengdegrad: 13.2109060 Breddegrad: 65.9667870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 15 % 22.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geofysikk
1978 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 70 Retning: 200
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Elsfjord unit
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjordgruppen Formasjon: Jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karb.-aktinolittb.a. Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :200 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Straum - Drevja elv magnetittmineralisering ligger 250 m nedenfor brua over Drevja på veien som går til Straum. Øst for den 10 m tykke mt.-mineraliseringen (elvestrand-blotning) er det 40 m tykk mt.-impregnasjon i aktinolitt-karbonatgl.sk. Tonnasjen er: Tykkelse Lengde Dyp Tonn (sp.v. 3,0) --------------------------------------------------------------------------- Mt.-mineralisering 10m 250m 30m 225000 Mt.-impregnasjon 40 m 200m 30m 720000 Det er analysert 4 utplukkede rike håndstykker fra mt.-mineraliseringen (Norsk Jernverks lab. 1978): Straum - Drevja (vektprosent) --------------------------------------------------------------------------- Fe-total Fe-magn MnO TiO2 P S --------------------------------------------------------------------------- 16,0 10,7 0,23 0,58 0,124 0,024 21,7 16,3 0,19 0,58 0,232 0,014 15,2 9,9 0,24 0,54 0,120 0,018 22,2 11,3 0,74 0,49 0,176 0,011 --------------------------------------------------------------------------- Aritm. middel 18,8 12,0 0,35 0,55 0,163 0,017

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1701 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite, finely banded in calc. amphibole-mica schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS_FE1702 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite, finely banded in calc. amphibole-mica schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 36454 28,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 418753 m. Nord: 7317350 m.
Lengdegrad: 13.2120300 Breddegrad: 65.9666440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1703 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite dissemination in calc. amphibole-mica schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 028 Straum

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Au# As*
JS_FE1701 Fastfjell 8 19 1 8 11 1.0 1
JS_FE1702 Fastfjell 7 23 1 10 12 .9 1
JS_FE1703 Fastfjell 31 73 4 11 26 2.9 1
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* Sn* Se* Ga* V* Th* U* W*
JS_FE1701 152 0.60 -1 1.20 5.80 79 3.70 0.60 -1
JS_FE1702 249 0.90 -1 -0.50 4.50 57 2.80 0.50 1
JS_FE1703 725 0.60 2 0.90 16.20 122 10.10 2.00 1
------------------
Prøvenr. Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce*
JS_FE1701 22.2 239.8 20.7 78 6.50 0.40 1.00 18.60 38.80
JS_FE1702 12.4 238.1 14.9 73 5.80 0.40 0.60 17.20 37.10
JS_FE1703 119.7 856.3 23.6 224 20.00 1.30 5.50 32.40 67.60
------------------
Prøvenr. Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er*
JS_FE1701 4.58 18.70 3.75 0.86 3.52 0.56 3.30 0.70 2.21
JS_FE1702 4.22 16.70 3.28 0.73 3.24 0.49 2.87 0.61 1.86
JS_FE1703 7.52 28.30 5.34 1.16 4.97 0.80 4.94 0.97 2.91
------------------
Prøvenr. Tm* Yb* Lu* Be* Hf*
JS_FE1701 0.32 2.01 0.31 1 2.00
JS_FE1702 0.25 1.74 0.27 -1 1.80
JS_FE1703 0.42 2.81 0.42 -1 6.10

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_FE1701 Fastfjell 48.70 5.08 0.47 33.70 0.15 3.68 5.18
JS_FE1702 Fastfjell 51.50 4.15 0.38 35.00 0.44 3.06 3.30
JS_FE1703 Fastfjell 55.20 14.10 1.04 11.90 0.10 4.07 4.32
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_FE1701 0.44 0.59 0.29 1.09 99.00
JS_FE1702 0.65 0.34 0.22 0.22 99.00
JS_FE1703 3.27 2.70 0.21 1.93 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse