Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1832 - 015 Kongsfjellet II
(Object Id: 2899)
(Last updated: 18.01.2001)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450612 m. North: 7309013 m.
Longitude: 13.9161160 Latitude: 65.8984100
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1968 - 1968 Geology Company/Institution :I.Lindahl

Mineralization
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: Direction: 250
Plunge: 30
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Kongsfjellgruppen Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Graphite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock granatglimmerskifer Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock kvarts-feltspat-muskovittgneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Fold axis Strike/Dip :250 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
UTM 450680 7309215: Utskutt 2m3 i lite skjerp. Mineraliseringen sitter i et grafittrikt lag på grensen mellom granatglimmerskifer og lys kvarts-felt-spat-muskovittgneis. Den mineraliserte grafittrike sonen kan følges ca. 100m. Mektigheten er opptil 1m (som i skjerpet), men det vanligste er 20cm og mindre. Skiferen er sterkt foldet (250/30). I skjerpet er mineraliseringen semimassiv (sl, ga, cpy og po) over ca. 0.5m mektighet (prøve 01). Resterende 0.5m er impregnasjon (02). Ved UTM 450400 7309320, i omlag samme nivå, er det utskutt 1m3 i skrent. Mineraliseringen er knapt 0.5m mektig og opptrer på grensen mellom granat-glimmerskifer og lys muskovittgneis med litt biotitt og granat. Den finkornete grafittrike mineraliseringen fører disseminasjon av cpy, ga, sl og po (03). Relativt steilt, men varierende fall pga. folding (foldeakse 250/25). Svak impregnasjon er fulgt ca. 150m mot øst. I sannsynligvis omlag samme nivå lenger vest (UTM 449270 7309420) er det av Rui (1987) analysert en prøve med 1.05% Pb, 0.83% Zn, 0.24% Cu og 18.8g/t Ag. Dette kan representere Bleikvassli Grubes nivå.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar J. , 1968
En undersøkelse av et mineralisert område på Kongsfjell, Korgen, Nordland.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Rui, I.J. 1987: Brunesbekken Pb, Zn, Cu-mineralisering. ASPRO int. rapp. 1766.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0796.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv sl-ga-cpy-po i grafittholdig gl.sk.
No. of registrated element analyses = 1
NO0796.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Serisittskifer med sulfiddiss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3723 15,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450332 m. North: 7309118 m.
Longitude: 13.9099320 Latitude: 65.8993080
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Ved UTM 450400 7309320, i omlag samme nivå, er det utskutt 1m3 i skrent. Mineraliseringen er knapt 0.5m mektig og opptrer på grensen mellom granat-glimmerskifer og lys muskovittgneis med litt biotitt og granat. Den finkornete grafittrike mineraliseringen fører disseminasjon av cpy, ga, sl og po (03). Relativt steilt, men varierende fall pga. folding (foldeakse 250/25). Svak impregnasjon er fulgt ca. 150m mot øst.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0796.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittholdig gl.sk. med cpy-ga-sl-po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 015 Kongsfjellet II

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0796.01 Bedrock 11748 44730 11517 46 87 34.0 114.0
NO0796.02 Bedrock 1198 1899 1015 17 54 2.2 2.0
NO0796.03 Bedrock 2908 8039 3894 15 25 8.1 12.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0796.01 3.0 4.0 2 117.7 2 70.00 2 86 9.49
NO0796.02 3.0 5.0 2 6.4 31 27.00 2 2 1.71
NO0796.03 3.0 3.0 3 18.7 21 26.00 2 4 2.79
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0796.01 233 28 460 8.84 7.00 13.00 1 50.0 21.00
NO0796.02 209 43 426 3.38 8.00 5.00 1 46.0 17.00
NO0796.03 145 37 521 4.95 6.00 5.00 1 61.0 19.00
------------------
Sample No. B*
NO0796.01 2
NO0796.02 2
NO0796.03 2


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway