English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 015 Kongsfjellet II
(Objekt Id: 2899)
(Sist oppdatert: 18.01.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450612 m. Nord: 7309013 m.
Lengdegrad: 13.9161160 Breddegrad: 65.8984100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1968 - 1968 Geologi Selskap/Institusjon:I.Lindahl

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: Retning: 250
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kongsfjellgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart granatglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kvarts-feltspat-muskovittgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :250 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 450680 7309215: Utskutt 2m3 i lite skjerp. Mineraliseringen sitter i et grafittrikt lag på grensen mellom granatglimmerskifer og lys kvarts-felt-spat-muskovittgneis. Den mineraliserte grafittrike sonen kan følges ca. 100m. Mektigheten er opptil 1m (som i skjerpet), men det vanligste er 20cm og mindre. Skiferen er sterkt foldet (250/30). I skjerpet er mineraliseringen semimassiv (sl, ga, cpy og po) over ca. 0.5m mektighet (prøve 01). Resterende 0.5m er impregnasjon (02). Ved UTM 450400 7309320, i omlag samme nivå, er det utskutt 1m3 i skrent. Mineraliseringen er knapt 0.5m mektig og opptrer på grensen mellom granat-glimmerskifer og lys muskovittgneis med litt biotitt og granat. Den finkornete grafittrike mineraliseringen fører disseminasjon av cpy, ga, sl og po (03). Relativt steilt, men varierende fall pga. folding (foldeakse 250/25). Svak impregnasjon er fulgt ca. 150m mot øst. I sannsynligvis omlag samme nivå lenger vest (UTM 449270 7309420) er det av Rui (1987) analysert en prøve med 1.05% Pb, 0.83% Zn, 0.24% Cu og 18.8g/t Ag. Dette kan representere Bleikvassli Grubes nivå.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar J. , 1968
En undersøkelse av et mineralisert område på Kongsfjell, Korgen, Nordland.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Rui, I.J. 1987: Brunesbekken Pb, Zn, Cu-mineralisering. ASPRO int. rapp. 1766.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0796.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv sl-ga-cpy-po i grafittholdig gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0796.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Serisittskifer med sulfiddiss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3723 15,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450332 m. Nord: 7309118 m.
Lengdegrad: 13.9099320 Breddegrad: 65.8993080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 450400 7309320, i omlag samme nivå, er det utskutt 1m3 i skrent. Mineraliseringen er knapt 0.5m mektig og opptrer på grensen mellom granat-glimmerskifer og lys muskovittgneis med litt biotitt og granat. Den finkornete grafittrike mineraliseringen fører disseminasjon av cpy, ga, sl og po (03). Relativt steilt, men varierende fall pga. folding (foldeakse 250/25). Svak impregnasjon er fulgt ca. 150m mot øst.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0796.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med cpy-ga-sl-po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 015 Kongsfjellet II

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0796.01 Fastfjell 11748 44730 11517 46 87 34.0 114.0
NO0796.02 Fastfjell 1198 1899 1015 17 54 2.2 2.0
NO0796.03 Fastfjell 2908 8039 3894 15 25 8.1 12.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0796.01 3.0 4.0 2 117.7 2 70.00 2 86 9.49
NO0796.02 3.0 5.0 2 6.4 31 27.00 2 2 1.71
NO0796.03 3.0 3.0 3 18.7 21 26.00 2 4 2.79
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0796.01 233 28 460 8.84 7.00 13.00 1 50.0 21.00
NO0796.02 209 43 426 3.38 8.00 5.00 1 46.0 17.00
NO0796.03 145 37 521 4.95 6.00 5.00 1 61.0 19.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0796.01 2
NO0796.02 2
NO0796.03 2


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse