English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 017 Kongsfjellet IV
(Objekt Id: 2901)
(Sist oppdatert: 18.01.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451542 m. Nord: 7310348 m.
Lengdegrad: 13.9360260 Breddegrad: 65.9105280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Pb Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 7000 ppm 31.10.1992
Pb 2500 ppm 31.10.1992
Zn 2100 ppm 31.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1968 - 1968 Geologi Selskap/Institusjon:I.Lindahl

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 240 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kongsfjellgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kubanitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart granatglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :240 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En 12m lang røskegrøft er skutt ut for å prøveta mineraliseringen. Bergarten er kvartsrik, grafittholdig granatglimmerskifer. Mineraliseringen er minst 8m mektig og har strøklengde på ca. 200m. Den er stratabunden og fører disseminasjon av kobberkis, cubanitt, blyglans, sinkblende og magnet- kis samt flere aksessoriske ertsmineraler (Lindahl 1968). Prøve 01 er knakkprøver fra rik disseminasjon, mens 02 er knakkprøver fra gjennom- snittsmineralisering. Det er vanlig med litt disseminasjon av sulfider i hele Kongsfjellområdet. Ved UTM 451900 7310000 ble det funnet granatglimmerskifer med smale bånd av amfibolitt som begge hadde disseminasjon av kobberkis, magnetkis og malakitt (03).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar J. , 1968
En undersøkelse av et mineralisert område på Kongsfjell, Korgen, Nordland.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Rui, I.J.Brunesbekken Pb, Zn, Cu-mineralisering. ASPRO int.rapp. nr. 1766.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0798.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med cpy-cubanitt-ga-sl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0798.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med cpy-cubanitt-ga-sl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4168 17,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451832 m. Nord: 7309798 m.
Lengdegrad: 13.9425950 Breddegrad: 65.9056380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Pb Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0798.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Cpy + po + malakitt i hbl-glimmerskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 017 Kongsfjellet IV

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0798.01 Fastfjell 17380 2099 13223 17 18 74.0 58.0
NO0798.02 Fastfjell 9562 620 4791 11 17 28.4 24.0
NO0798.03 Fastfjell 17796 499 59 40 46 3.8 21.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0798.01 3.0 9.0 2 53.7 23 28.00 2 251 3.06
NO0798.02 3.0 3.0 2 27.8 48 8.00 2 50 1.62
NO0798.03 3.0 3.0 2 1.1 17 7.00 2 2 2.37
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0798.01 42 13 190 4.17 4.00 5.00 1 3.0 12.00
NO0798.02 31 23 300 3.80 3.00 5.00 1 4.0 7.00
NO0798.03 130 271 849 9.23 2.00 5.00 1 2.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0798.01 3
NO0798.02 2
NO0798.03 2


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse