English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 003 Finnlifjelldalen
(Objekt Id: 2916)
(Sist oppdatert: 21.05.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400412 m. Nord: 7237748 m.
Lengdegrad: 12.8680720 Breddegrad: 65.2477470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1994 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 107 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :106 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :108 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på vestsiden av et lite dalføre som munner ut på østsiden av Lille Finnlitjønn og som løper nordover mot Røyskattdalen. Forekomsten ble ikke undersøkt eller prøvetatt av Boliden AB midt på 30-tallet. Den omfatter et konjungert system av skjær- eller sprekkesoner (6 ialt) som har utstrekning på 25-50 m og som opptrer over en bredde av 50 m på tvers av strøket som er Ø-V og ØSØ-VNV (se strukturer). Sprekkesonene, som er 0,2-2m brede, gjennomsetter grå toglimmergranitter som i sprekkesonene blir mer rødlig eller lysere grå og bleket. Sonene dør ut mot Finnlidalen i øst og mot gneiskontakten i vest. Mineraliseringen, som omfatter disseminasjon og opptil 10 mm brede semi-massive sprekkefyllinger av arsenkis og litt svovelkis, er uregelmessig fordelt langs sprekkesonene. Svak mineralisering kan følges relativt sammenhengende over 5-10 m lengde. Lokalt opptrer innfylling av kvarts og serisittomvandlet granitt. Det nordligste sprekkesystem (UTM 400460 7237990) fører ultraklasittårer med kun aksessorisk arsenkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0814.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-3 mm aspy-årer i grå, bleket og rødlig grå granitt. Lokalt også finkornet diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4192 3,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400432 m. Nord: 7237728 m.
Lengdegrad: 12.8685140 Breddegrad: 65.2475740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0814.05 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fin- og grov-kornet (3-5 mm) aspy- og py-diss. i bleket, omv. grå granitt, samt som 1-2 mm årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordre sprekkesone
(Objekt Id: 3772 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400402 m. Nord: 7237758 m.
Lengdegrad: 12.8678510 Breddegrad: 65.2478330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0814.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-5 mm aspy og kvarts-aspy-årer, samt fink. diss. i rødlig grå granitt som lokalt er svakt serisittomv.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0814.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 1-5 mm aspy og kvarts-aspy-årer, samt fink. diss. i rødlig grå granitt som lokalt er svakt serisittomv.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Søndre sprekkesone
(Objekt Id: 3773 3,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 400412 m. Nord: 7237738 m.
Lengdegrad: 12.8680790 Breddegrad: 65.2476570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0814.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Porøs, forvitret og knust granitt med 1-2 mm aspy-årer og diss. fin-middelsk. aspy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1811 - 003 Finnlifjelldalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0814.01 Fastfjell 25 4 18 6 6 .5 1100.0
NO0814.02 Fastfjell 9 4 17 8 5 .3 451.0
NO0814.03 Fastfjell 11 4 26 5 9 .6 980.0
NO0814.04 Fastfjell 77 3 49 -1 6 3.6 7698.0
NO0814.05 Fastfjell 18 4 23 1 12 .7 2705.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0814.01 -3.0 -3.0 -5.0 34726 -.2 26 2.00 34 13
NO0814.02 -3.0 -3.0 -5.0 32222 -.2 26 2.00 31 8
NO0814.03 -3.0 -3.0 -5.0 99999 .6 25 3.00 59 11
NO0814.04 -3.0 -3.0 -5.0 99999 .2 21 2.00 170 132
NO0814.05 -3.0 -3.0 -5.0 45126 .2 25 4.00 40 17
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0814.01 2.80 2 5 26 4.75 13.00 12.00 -2 2.0
NO0814.02 1.21 1 6 24 3.51 13.00 10.00 -2 2.0
NO0814.03 4.22 2 9 17 8.35 5.00 -5.00 -2 2.0
NO0814.04 1.61 1 8 16 8.96 7.00 -5.00 -2 1.0
NO0814.05 6.43 1 11 15 8.12 18.00 7.00 -2 2.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0814.01 7.00 -3
NO0814.02 10.00 -3
NO0814.03 3.00 -3
NO0814.04 3.00 -3
NO0814.05 7.00 -3


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse