English version
MALMDATABASEN
Registrering 1813 - 014 Storspaltflåget
(Objekt Id: 2922)
(Sist oppdatert: 01.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402832 m. Nord: 7236668 m.
Lengdegrad: 12.9205970 Breddegrad: 65.2387870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 - 1936 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB
1994 - 1994 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 83 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :262 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten omfatter tre gangsystemer som er blottet øverst på flåget 100 m sør for enden av Storspalten, en stor kløft som skjærer inn i fjellet på sørvestsiden av Kalklavdalen. Gangsystemene opptrer i nedkanten av en urdekket skråning under en brattskrent, og er derfor bare delvis blottet. Det er derfor vanskelig å fastslå om de enkelte gangsystemer har sammenheng med hverandre. Det vestre ligger nær bekken som renner ned i Storspalten og 725 moh. Det midtre gangsystem, som er blottet 100 m mot øst, har forekomstens koordinater. Det østligste system finnes på kanten av floget 50 m lenger øst. Forekomsten er prøvetatt i 1930-årene av Boliden AB og omfatter sannsynligvis funnpunkt 9 og 10 i bergarkivrapporten (Kautsky 1936, side 8). Mineraliseringen omfatter fin- til middelskornet arsenkis og små mengder av arsenkis. Det vestre gangsystem omfatter opptil 0,5 m brede skjærsoner av skifrig breksjert og oppsprukket granitt som sporadisk fører massive sprekkefyllinger og disseminasjon av arsenkis (1-10 mm). Dessuten opptrer svarte kataklasittårer. Hovedskjærsonen med strøk/fall 79/70 er blottet over en lengde av ca. 40 m. Den har en forgrening (97/90) som muligens kan ha forbindelse med det midtre gangsystem (de tre første målinger under pkt. 6, Strukturer tilhører det vestre system, de tre neste det midtre system). Mineraliseringen i det midtre gangsystem (715 moh.) er svakest og opptrer langs en tynn kataklasitt-/breksje-sone på kanten av en 10 cm bred og 15 m lang gang av glasskvarts. Arsenkis opptrer disseminert i breksjen og i kataklasittens grunnmasse, og som mm-tykke, massive plater langs skjærsprekker. Skjærsonen forsvinner gradvis i granitten mot øst hvor den får form av et sett med parallelle sprekker. Det østlige gangsystem (650-700 moh.) følger et 50 m langt buktende tog av skjærdeformerte kvartsganger og -linser med varierende strøk/fall (se sprekker under pkt. 1). I terrenget har gangtoget retning (N66Ø). Kvartsgangene og granittene langs gangkontakten er breksjert og fører mørke kataklasittårer. Arsenkis og svovelkis finnes i disse partier som disseminerte korn og semimassive årer, dels også som nettverk av årer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0820.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Midtre gangsystem. Finkornet arsenkisdiss. i grunnmassen av mørk kataklasitt/breksje.

Navn på lokalitet: Vestgang
(Objekt Id: 3778 14,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402542 m. Nord: 7236688 m.
Lengdegrad: 12.9143820 Breddegrad: 65.2388810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0820.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Nettverk av 1-5 mm brede aspy-årer i breksjert, lys grå granitt som også fører diss. aspy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Østgang
(Objekt Id: 3779 14,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Majafjellet (1825-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 402692 m. Nord: 7236668 m.
Lengdegrad: 12.9176030 Breddegrad: 65.2387460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0820.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartskorn med disseminerte aspy-korn og aggregater (maks. 5 mm). Gangen er lokalt breksjert, og fører da nettverk av fink. py, aspy og/eller ultraklasitt-årer (1-10 mm).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0820.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: 5 cm muskovitt-kvartsgang med 10-20 mm bred semi-massiv aspy-rand mot rødlig, grå granitt som lokalt fører litt fink. diss. aspy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse