Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 5052 - 016 Aune
(Object Id: 299)
(Last updated: 04.01.1999)

Location
County: Trøndelag Municipality: Leka (5052)
Map 1:50000: Leka (1725-3) Map 1:250000: Vega
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 620660 m. North: 7220262 m.
Longitude: 11.5673230 Latitude: 65.0839440
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1987 - 1989 Geology Company/Institution :BVLI/NTNU
1996 - 1996 Sampling Company/Institution :NGU/Malmreg.

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Shear zone formation Form: Lens
Main texture: Vein network Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Leka Ophiolite Complex
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Actinolite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pentlandite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Pyroxenite Intrusive
Original rock :Pyroxenite
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen, som er undersøkt med et lite skjerp (1 m3 tipp) mellom to små tjern, og enkelte andre små utsprengte groper, ca. 700 m vest for Aune, danner en 30 - 70 cm bred rustsone. I utstrekning kan den følges over 50 m før den blir overdekt av torv og myrpytter. Mineraliseringen ligger i ultramafisk kumulat med veksling av dunitt, wehrlitt og pyroksenitt. Det er også innslag av gabbrokumulat i området. De dominerende kumulatlagene veksler i skala 3 til 10 m mektige - internt kan en se mer finskala vekslinger. I bergartene rundt mineraliseringen er det observert tette til isoklinale folder med amplitude 30 - 50 cm. Det er også indikasjoner, i liten skala, på duktil skjærbevegelse subparallelt med kumulatlagningen. I større skala ses kumulatlag som er tektonisk avgrenset i linsesegment. Trolig reflekterer dette et skjærsonesystem. Mineraliseringen ligger subparallelt med kumulatlagningen i området, og i tilknytning til et over 10 m mektig pyroksenittdominert lag. Internt i dette laget er det et tynnere wehrlittisk lag, rundt 0.5 m tykt, og mineraliseringen ligger inn mot dette laget. Mineraliseringen er dominert av magnetkis, med mindre mengder av kobberkis og spor av pentlanditt. Sulfidene ligger langs mindre skjærsoner i lommer, gjennomsetter vertsbergarten og delvis fragmenterer pyroksenkrystallene. Denne fragmenteringen gir bergarten et kataklastisk preg. Bergarten inneholder skjærbånd og mindre skjærsoner, og det er ofte internt, eller assosiert med disse, at sulfidene sitter. Silikatene som denne mineraliseringen omslutter, er dominert av euhedral til subhedral pyroksen. I tillegg er det innslag av nåleformet aktinolitt og fragmenterte pyroksenrester internt i skjærbåndene, omsluttet av sulfider. Sør for Aune-mineraliseringen, subparallelt med kumulatlagningen, er det en lignende mineralisering nord for Vågan som har store fellestrekk med Aune, og ligger som uregelmessige soner parallelt med foliasjonen.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NT0347.01 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Fine grained, massive pyrrhotite-chalcopyrite mineralization.
No. of registrated element analyses = 1
NT0347.02 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Medium grained pyroksenite with pyrrhotite-chalcopyrite mineralization.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 5052 - 016 Aune

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0347.01 Bedrock 2641 -1 -3 588 939 -.3 62.0
NT0347.02 Bedrock 1324 -1 -3 438 739 -.3 44.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0347.01 2.0 1.0 -1.0 4 -.2 2 -1.00 -2 8
NT0347.02 2.0 1.0 -1.0 -2 .2 -1 -1.00 -2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0347.01 10.05 84 14 104 17.74 2.00 -5.00 -2 3.0
NT0347.02 6.92 127 34 126 13.69 2.00 -5.00 -2 4.0
------------------
Sample No. La* B*
NT0347.01 -1.00 3
NT0347.02 -1.00 -3


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway