English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 002 Grunntjørna II
(Objekt Id: 32)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 593719 m. Nord: 7102072 m.
Lengdegrad: 10.9185430 Breddegrad: 64.0327350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1908 - 1910 Geofysikk
1910 - 1910 Kjerneboring
1952 - 1952 Geofysikk
1953 - 1953 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 255 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fosdalsgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart tuffittisk skifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :255 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringene ved Grunntjørna ble funnet i 1908 og magnetometermåling, røsking og diamantboring foretatt 1908-1910. Hagengruben er sannsynligvis drevet på samme jernformasjon som Hans-Hermangruben. UTM 93.80 02.28: Røsken er 15x3x3 m med 100 m3 tipp. 1 m mektig finkornet, massiv magnetitt med bånd av magnetkis, svovelkis og litt kobberkis (prøve 01 og 02). Også noen smale magnetittbånd og -linser i sideberget, som er tuffittisk skifer. Kalkspat og svovelkis på sprekker i malmsonen. UTM 94.00 02.28: Ca. 1 m mektig jernformasjon i bekken hvor foliasjonen er 5/10. Ifølge gamle rapporter ligger Bertelgruben mellom Hagengruben og Ørngruben, nord for Grunntjørna. Den ble ikke funnet ved befaringen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, P.; Brækken, H. , 1954
Magnetisk kartering Grunntjern, Malm.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.97;9 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0032.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Finkornet massiv mt-malm, svakt båndet med po, py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0032.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Finkornet massiv mt-malm, svakt båndet med po, py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 543 2,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 593919 m. Nord: 7102072 m.
Lengdegrad: 10.9226350 Breddegrad: 64.0326810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 002 Grunntjørna II

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0032.01 Fastfjell 1083 22 3 338 95 .5 27.0
NT0032.02 Fastfjell 712 19 2 232 71 .3 19.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NT0032.01 2.0 5.0 52 .2 1 1.00 2 2 11.60
NT0032.02 2.0 4.0 29 .2 1 1.00 2 2 8.09
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0032.01 23 23 292 34.35 1.00 5.00 2 6.0 2.00
NT0032.02 38 20 326 33.82 1.00 5.00 1 5.0 18.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0032.01 2
NT0032.02 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse