Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 035 Mosvassdalen sør
(Object Id: 34675)
(Last updated: 23.01.2017)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 469968 m. North: 7277082 m.
Longitude: 14.3481470 Latitude: 65.6143670
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 20.03.2017)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1966 - 1966 Sampling Company/Institution :Boliden
1985 - 1985 Geophysics Company/Institution :ASPRO (Prospektering A/S)
SP-målinger
1985 - 1985 Detail mapping Company/Institution :ASPRO (Prospektering A/S)

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Volcex Form: Irregular
Main texture: Vein network Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration: Chloritisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Lower Køli
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Clinoamphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Titanite Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Quartz Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Greenstone Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :40 / 65 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
En grunn røsk i vestkanten av en av sidebekkene til Mosvasselva. Røsken er ca. 5 m lang, 3-4 m bred og inntil 0.5 m dyp. I skjerpet er en mineralisering bestående av slirer og årer av pyrrhotitt og kobberkis i klorittisert grønnstein. Sonen som har en mektighet på minst 0.5 m ligger i øvre del av en mektig grønnsteinsenhet. Mineraliseringen ble oppdaget og undersøkt av Boliden i 1966 og ble videre kartlagt og målt geofysisk (SP-målinger) av ASPRO i 1985. Geofysikken viste at den kan følges diskontinuerlig over en avstand på ca. 1 km. Utskutte prøver av Boliden viste et innhold på 3.13 % Cu, 0.91 % Zn, 25 g/t Ag, mens en stor prøve av ASPRO viste 6.2 % Cu, 0.16 % Zn, 6.5 g/t Ag.

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kjærnet, T. & Dahl, Ø. 1986: Geologiske og geofysiske undersøkelser i Måsvasselvområdets mineraliseringer. Rapport Prospektering A/S 1986 (BV4369).


Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT 15-34 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: po-cpy vein network in altered greenstone


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway