English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 035 Mosvassdalen sør
(Objekt Id: 34675)
(Sist oppdatert: 23.01.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 469968 m. Nord: 7277082 m.
Lengdegrad: 14.3481470 Breddegrad: 65.6143670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1966 - 1966 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Boliden
1985 - 1985 Geofysikk Selskap/Institusjon:ASPRO (Prospektering A/S)
SP-målinger
1985 - 1985 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:ASPRO (Prospektering A/S)

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Lower Køli
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Klinoamfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :40 / 65 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En grunn røsk i vestkanten av en av sidebekkene til Mosvasselva. Røsken er ca. 5 m lang, 3-4 m bred og inntil 0.5 m dyp. I skjerpet er en mineralisering bestående av slirer og årer av pyrrhotitt og kobberkis i klorittisert grønnstein. Sonen som har en mektighet på minst 0.5 m ligger i øvre del av en mektig grønnsteinsenhet. Mineraliseringen ble oppdaget og undersøkt av Boliden i 1966 og ble videre kartlagt og målt geofysisk (SP-målinger) av ASPRO i 1985. Geofysikken viste at den kan følges diskontinuerlig over en avstand på ca. 1 km. Utskutte prøver av Boliden viste et innhold på 3.13 % Cu, 0.91 % Zn, 25 g/t Ag, mens en stor prøve av ASPRO viste 6.2 % Cu, 0.16 % Zn, 6.5 g/t Ag.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kjærnet, T. & Dahl, Ø. 1986: Geologiske og geofysiske undersøkelser i Måsvasselvområdets mineraliseringer. Rapport Prospektering A/S 1986 (BV4369).


Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 15-34 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyrrhotitt-kobberkis årenettverk i omvandlet grønnstein


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse