English version
MALMDATABASEN
 3047 - 015 Snarum
(Objekt Id: 36910)
(Sist oppdatert: 21.02.2019)

Navn på malmprovins: Snarum
(Objekt Id: 36910 15,00,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548970 m. Nord: 6653063 m.
Lengdegrad: 9.8782830 Breddegrad: 60.0119200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er):


Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548118 m. Nord: 6655492 m.
Lengdegrad: 9.8635790 Breddegrad: 60.0338220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548525 m. Nord: 6655257 m.
Lengdegrad: 9.8708210 Breddegrad: 60.0316640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kongsbergkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsittisk bergart Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :1 / 72 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i glissen furuskog ca. 60 m sørvest for en skogsbilvei. En vannfylt synk med sidevegger på 6x4 m og en vannfylt grop 10 m sør for synken finnes. I nordveggen i synken er blottet rustfarget og middelskornet, biotittførende, kvartsittisk bergart med foliasjon 1°/72°. Den fører svak disseminasjon av et sølvgrått mineral; magnetkis eller Co-mineral? og kobberkis. Det er ingen tipp synlig ved synken.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0105.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Co-magnetkis-kobberkis disseminasjon i biotittførende kvartsittisk bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse