Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1520 - 301 Hovde kalkgruve
(Object Id: 37656)
(Last updated: 03.06.2021)

Location
County: Møre og Romsdal Municipality: Ørsta (1520)
Map 1:50000: Volda (1119-2) Map 1:250000: Ålesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 347806 m. North: 6898876 m.
Longitude: 6.0752680 Latitude: 62.1908390
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: (No data)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Kalkruva i Hovdebygda. Dagbrotet er synleg på kartet som en fordjuping. Frå øvste delen av denne fordjupinga (lengst vest) gjekk det tunellar. Slik eg har forstått det, låg tunnellane i forlenginga av øvre del av dagbrotet, i vestleg retning. Tunnellane er i dag fylte igjen med masse. Gruvesjakta strekte seg nedover mot fylkesvegen langs Sørestranda mellom Hovdebygda og Digernes og enda ca. 50-60 m ovanfor denne vegen. Nedanfor vegen var det kalkomn og kai nede ved fjorden (epost fra Harald Krøvel, Høgskulen i Volda) Klaksteinen i Hovdebruddet er løsere og mere grovkornet enn steinen i Kilde og Ørsta marmorbrudd på Digernes. (i følge Krøvel 1995)

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Hovdebygda kalksteinsbrudd"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Krøvel, H. 2012: Kilda Marmorbrot, Digernes. Kulturminneatlas.no. Møre og Romdsal fylke. Krøvel, H. 2012a: Ørsta marmorbrot, Digernes. Kulturminneatlas.no. Møre og Romdsal fylke.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway