English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1520 - 301 Hovde kalkgruve
(Objekt Id: 37656)
(Sist oppdatert: 03.06.2021)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Ørsta (1520)
Kart 1:50000: Volda (1119-2) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 347806 m. Nord: 6898876 m.
Lengdegrad: 6.0752680 Breddegrad: 62.1908390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: (Ingen data)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kalkruva i Hovdebygda. Dagbrotet er synleg på kartet som en fordjuping. Frå øvste delen av denne fordjupinga (lengst vest) gjekk det tunellar. Slik eg har forstått det, låg tunnellane i forlenginga av øvre del av dagbrotet, i vestleg retning. Tunnellane er i dag fylte igjen med masse. Gruvesjakta strekte seg nedover mot fylkesvegen langs Sørestranda mellom Hovdebygda og Digernes og enda ca. 50-60 m ovanfor denne vegen. Nedanfor vegen var det kalkomn og kai nede ved fjorden (epost fra Harald Krøvel, Høgskulen i Volda) Klaksteinen i Hovdebruddet er løsere og mere grovkornet enn steinen i Kilde og Ørsta marmorbrudd på Digernes. (i følge Krøvel 1995)

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Hovdebygda kalksteinsbrudd"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Krøvel, H. 2012: Kilda Marmorbrot, Digernes. Kulturminneatlas.no. Møre og Romdsal fylke. Krøvel, H. 2012a: Ørsta marmorbrot, Digernes. Kulturminneatlas.no. Møre og Romdsal fylke.


Faktaarket ble generert 09.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse