Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 5026 - 002 Bjørgums skjerp
(Object Id: 4293)
(Last updated: 21.08.2019)

Location
County: Trøndelag Municipality: Holtålen (5026)
Map 1:50000: Haltdalen (1620-1) Map 1:250000: Røros
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 608425 m. North: 6979097 m.
Longitude: 11.1354290 Latitude: 62.9255810
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1954 - 1954 Inspection Company/Institution :Trondheimske bergmesterembede
1997 - 1997 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Structureless Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Trondheim Nappe Complex
Tectonic complex: Gula Nappe
Igneous complex:
Group: Gula Formation: Åsli

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Biotite-bearing quartzite Sedimentary
Original rock :Exhalite
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Mica schist Sedimentary
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :120 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet består av en vannfyllt synk med vegger 2x2 m i tett granskog uten blotninger i nærheten. I følge Aasgaard (1954) ble sulfidmineraliseringen påvist under skoggrøfting. Den er blottet i sørveggen av synken og har strøk 120¿ og fall 30¿. Sulfidmineraliseringen består av disseminert til semi-massiv magnetkis og mindre mengder pyritt i en finkornet kvartsittisk bergart som dels også fører enkelte korn granat og biotitt. Basemetallinnholdet er lavt.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bjørgums skjerp"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Aasgaard, Gunnar , 1954
Rapport over Kaare Steens og Lars Bjørgums kis-skjerp nær Haltdalen stasjon, Sør-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3677;2 pages
Abstract:
Skjerpet er funnet under skoggrøfting. Strøket er NØ-SV, og fallet er SØ- lig. Geologien er sterkt vekslende, fra kvartsskifer til hornblendeskifer. Røsking er kostbar på grunn av mye overdekke, men feltet fortjener orien- terende geofysisk malmleting. Noe av kisen består av småkrystallinsk svovelkis som ligger i magnetkis og kvarts. En annen kistype består av striper og nettverk av ren kobberkis i kvarts. Malmen må oppredes og helst floteres.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ST0090.01 Dump
Sampler: Sandstad, J.S./...Stored: Løkken/...Size(kg): 2
Comment: po, fink, semi-massive bånd i finkornet kvartsitt med biotittspetter.
No. of registrated element analyses = 1
ST0090.02 Dump
Sampler: Sandstad, J.S./...Stored: Løkken/...Size(kg): 2
Comment: po, tilnærmet massiv, middelsk, kvartsmatriks, få kvarts-øyne.
No. of registrated element analyses = 1
ST0090.03 Dump
Sampler: Sandstad, J.S./...Stored: Løkken/...Size(kg): 2
Comment: po+py, fin-middelskornet, semi-massiv, kvarts-rik matriks (forvitra).
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 5026 - 002 Bjørgums skjerp

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0090.01 Dump 699 124 21 21 88 1.3 18.0
ST0090.02 Dump 702 41 10 35 182 2.9 29.0
ST0090.03 Dump 895 14 15 49 103 1.4 13.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0090.01 9.0 1.0 3 -.2 48 15.00 -3 -3 5.58
ST0090.02 4.0 6.0 -2 -.2 28 10.00 -3 -3 15.90
ST0090.03 6.0 8.0 -2 -.2 23 13.00 -3 -3 6.24
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0090.01 68 18 499 11.98 5.00 -8.00 -2 16.0 11.00
ST0090.02 58 27 382 24.80 7.00 -8.00 -2 13.0 15.00
ST0090.03 64 29 546 12.90 3.00 -8.00 -2 18.0 5.00
------------------
Sample No. B*
ST0090.01 4
ST0090.02 -3
ST0090.03 8


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway