English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 002 Bjørgums skjerp
(Objekt Id: 4293)
(Sist oppdatert: 21.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Haltdalen (1620-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 608425 m. Nord: 6979097 m.
Lengdegrad: 11.1354290 Breddegrad: 62.9255810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1954 - 1954 Befaring Selskap/Institusjon:Trondheimske bergmesterembede
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Gula Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Gula Formasjon: Åsli

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Biiotittførende kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Eksalitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :120 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet består av en vannfyllt synk med vegger 2x2 m i tett granskog uten blotninger i nærheten. I følge Aasgaard (1954) ble sulfidmineraliseringen påvist under skoggrøfting. Den er blottet i sørveggen av synken og har strøk 120¿ og fall 30¿. Sulfidmineraliseringen består av disseminert til semi-massiv magnetkis og mindre mengder pyritt i en finkornet kvartsittisk bergart som dels også fører enkelte korn granat og biotitt. Basemetallinnholdet er lavt.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bjørgums skjerp"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1954
Rapport over Kaare Steens og Lars Bjørgums kis-skjerp nær Haltdalen stasjon, Sør-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3677;2 sider
Abstrakt:
Skjerpet er funnet under skoggrøfting. Strøket er NØ-SV, og fallet er SØ- lig. Geologien er sterkt vekslende, fra kvartsskifer til hornblendeskifer. Røsking er kostbar på grunn av mye overdekke, men feltet fortjener orien- terende geofysisk malmleting. Noe av kisen består av småkrystallinsk svovelkis som ligger i magnetkis og kvarts. En annen kistype består av striper og nettverk av ren kobberkis i kvarts. Malmen må oppredes og helst floteres.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0090.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po, fink, semi-massive bånd i finkornet kvartsitt med biotittspetter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0090.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po, tilnærmet massiv, middelsk, kvartsmatriks, få kvarts-øyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0090.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po+py, fin-middelskornet, semi-massiv, kvarts-rik matriks (forvitra).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 002 Bjørgums skjerp

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0090.01 Tipprøve 699 124 21 21 88 1.3 18.0
ST0090.02 Tipprøve 702 41 10 35 182 2.9 29.0
ST0090.03 Tipprøve 895 14 15 49 103 1.4 13.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0090.01 9.0 1.0 3 -.2 48 15.00 -3 -3 5.58
ST0090.02 4.0 6.0 -2 -.2 28 10.00 -3 -3 15.90
ST0090.03 6.0 8.0 -2 -.2 23 13.00 -3 -3 6.24
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0090.01 68 18 499 11.98 5.00 -8.00 -2 16.0 11.00
ST0090.02 58 27 382 24.80 7.00 -8.00 -2 13.0 15.00
ST0090.03 64 29 546 12.90 3.00 -8.00 -2 18.0 5.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0090.01 4
ST0090.02 -3
ST0090.03 8


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse