English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 010 Stømnbekken
(Objekt Id: 4402)
(Sist oppdatert: 21.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 637784 m. Nord: 6968837 m.
Lengdegrad: 11.7044690 Breddegrad: 62.8236760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 310 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kalkglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :106 / 65 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger over 900 moh og enkleste adkomst er fra Gjårdvollan og sørøstover oppover ryggen mellom to mindre bekker. Det er skutt ut masse fra en 2,5 m høy nordvendt knaus som i hovedsak består av middelskornet gabbro. Gabbro er i kontakt med kvarts-glimmerskifer i nord. Opptil 20 cm brede soner med massive sulfider opptrer i klorittisert og dels silifisert gabbro. Den massive sulfidmalmen er breksjert og består av finkornet sinkblende-blyglans-magnetkis+kobberkis med fragmenter av mafiske bergarter og enkelte kvartsøyne.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Stømnbekken skjerp"
Foto nr. 2 viser "Sulfidsona i Stømnbekken"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0199.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: sl-gn-po+cpy, massiv, fink, få bergartsfragmenter og kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0199.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: sl-gn-cpy-po malm, massiv, fink, bergartsfragmenter og kvartsøyne, cu-rikere enn .01.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0199.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: sl-cpy-gn+po, finkornet, diss./aggregater rundt kvartsøyne/-linser og bleket gabbro.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 010 Stømnbekken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0199.01 Tipprøve 6296 99999 26749 254 65 57.6 105.0
ST0199.02 Tipprøve 13339 77978 22493 241 66 48.3 101.0
ST0199.03 Tipprøve 2001 78889 24070 44 14 68.0 113.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0199.01 4.0 1.0 1075 239.5 17 16.00 6 239 29.73
ST0199.02 1.0 -1.0 375 181.6 17 18.00 -3 186 31.13
ST0199.03 2.0 2.0 10 199.3 18 17.00 5 240 7.83
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0199.01 13 11 376 35.02 3.00 -8.00 9 2.0 2.00
ST0199.02 16 11 255 40.59 4.00 -8.00 -2 1.0 2.00
ST0199.03 24 31 321 5.82 2.00 -8.00 -2 12.0 6.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0199.01 3
ST0199.02 -3
ST0199.03 -3


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse