English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 012 Skar
(Objekt Id: 4404)
(Sist oppdatert: 16.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 622537 m. Nord: 6961886 m.
Lengdegrad: 11.4004560 Breddegrad: 62.7667650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1904 - 1905 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Dir. Boholm
1918 - 1919 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Niels Juul & Co
1950 - 1950 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1950 - 1950 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Formasjon: Røsjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Quartz-biotite schist| Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :338 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger over tregrensen i nordskråningen av Rundhøgda, 3.5 km sør for det nedlagte oppredingsanlegget til Killingdal Gruber. Enkleste adkomst er fra bilvei inn til Reitvollan. Den ble funnet i 1902 eller 1903 av folk fra Skårdalsgårdene og ble skjerpet av disse. Prøvedrift ble utført i vintrene 1904-05 og 1918-19, og en synk ble drevet ned til ca. 15 meters dyp. Rester av skinnegangen ned i den vannfylte synken fantes fortsatt ved befaring i 1997.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skar gruve"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, P.; Brækken, H. , 1951
Geofysisk undersøkelse Skargruben, Ålen. Bukkhammergruben, Haltdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.80;23 sider
Abstrakt:
Formålet med målingene var det samme ved begge grubene. I første rekke skulle man klarlegge forholdene ved grubene, og dessuten undersøke om det skulle ligge hittil ukjente malmforekomster i områdene omkring grubene. Det ble ut- ført el.magn. målinger (Turam) på vanlig måte i stikningsnett. SKARGRUBEN. Det ble målt et 5,3 km2 stort område. Over gruben ble det ikke ob- servert indikasjoner, og det er derfor grunn til å anta at forekomsten er meget liten. 100 meter øst og nordøst for gruben ble det påvist 3 svakt ledende soner av liten utstrekning. En meget sterkt ledende sone ble påvist 1 000 meter vest for gruben. Sonen strekker seg ut av målefeltet. Sannsynlig- vis har man her å gjøre med grafittskifer. BUKKHAMMERGRUBEN. Feltet er 4,8 km2 stort. Det ble observert sterke indika- sjoner på en rekke ledende soner av vekslende utstrekning. Enkelte soner fort- stter ut av målefeltet. Det kan allerede nå fastslåes at noen soner er gra- fittførende. De fleste soner er dog overdekket og kan ikke bedømmes før røsking, eventuelt boringer er foretatt. Grubens malmsone ga svake indika- sjoner og har trolig liten utstrekning og mektighet.

Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0201.04 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: sl-cpy+po malm, massive bånd, i kloritt-amfibol-muskovitt-kvarts bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0201.05 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-sl-po, semi-massiv breksjemalm, kvarts-øyne, rik malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0201.06 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: gjennomsnittsprøve, cpy-sl-po malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skar
(Objekt Id: 10004 12,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 623674 m. Nord: 6963097 m.
Lengdegrad: 11.4236040 Breddegrad: 62.7772490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skar skjerp"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0201.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy årer/strenger/agg. i og langs grovkornete kvartslinser, rik min., i kvarts-biotitt+amfibol bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0201.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po+cpy striper/aggregater i og rundt kvartslinser i foliert, kvarts-biotitt-amfibol bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0201.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy+po diss./tynne bånd i foliert, kvarts-biotitt-amfibol bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 012 Skar

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0201.01 Tipprøve 53703 1800 9 158 39 12.9 206.0
ST0201.02 Tipprøve 30102 1534 8 201 57 8.3 53.0
ST0201.03 Tipprøve 7548 310 6 119 34 2.1 34.0
ST0201.04 Tipprøve 26921 32750 21 115 82 6.1 34.0
ST0201.05 Tipprøve 83549 55391 14 133 73 21.1 144.0
ST0201.06 Tipprøve 29095 27644 6 88 74 7.4 53.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0201.01 15.0 6.0 -2 12.1 10 -1.00 -3 6 10.64
ST0201.02 -1.0 3.0 -2 10.4 21 -1.00 -3 10 13.29
ST0201.03 8.0 16.0 -2 2.0 69 1.00 -3 -3 5.36
ST0201.04 3.0 1.0 -2 58.0 67 12.00 -3 5 7.86
ST0201.05 3.0 -1.0 6 100.6 66 18.00 5 -3 14.07
ST0201.06 -1.0 6.0 3 47.5 67 10.00 -3 -3 7.50
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0201.01 41 63 571 18.26 8.00 -8.00 -2 3.0 14.00
ST0201.02 37 59 588 21.58 7.00 -8.00 -2 3.0 13.00
ST0201.03 81 113 932 15.17 10.00 -8.00 -2 5.0 26.00
ST0201.04 57 65 504 12.63 3.00 -8.00 -2 5.0 6.00
ST0201.05 45 48 588 17.99 4.00 -8.00 -2 5.0 7.00
ST0201.06 57 69 602 12.23 4.00 -8.00 -2 5.0 6.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0201.01 -3
ST0201.02 -3
ST0201.03 -3
ST0201.04 -3
ST0201.05 -3
ST0201.06 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse