English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 016 Storvollen
(Objekt Id: 4409)
(Sist oppdatert: 10.10.2017)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Haltdalen (1620-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 612718 m. Nord: 6963992 m.
Lengdegrad: 11.2097090 Breddegrad: 62.7888070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 8 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1855 - 1870 Regulær drift
1906 - 1909 Regulær drift Selskap/Institusjon:Verstraete & fils
1916 - 1918 Regulær drift Selskap/Institusjon:A/S Storvoll grube

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Plate
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråkerdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Dalsbygdgruppen Formasjon: Kjurudalsformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Siltstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kvartskeratofyr Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :60 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Primær lagning Strøk :220 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten omfatter et større område (ca. 200x300 m) med mange sjakter, røsk og stoller. Rundt disse finnes en mengde tipper med forskjellig materiale, vesentlig gråberg med grå, biotittrik, dels tett isoklinalfoldet skifer. I området rundt gruva sees mange parallelle kvartslinser/-ganger i bergarten, og på tippen ved nedre hovedstoll finnes mye kvartsmateriale (hydrotermalkvarts). Malmen består av en rekke linjaler med kort lateral utbredelse; det geofysiske anomalibildet (EM-målinger 1948) viser dette, samt at mange anomalier ikke ble undersøkt (røsket) i gruvens driftsperiode. Foldestrukturer i ulik skala gir lite representative målinger av strøk/fall, slik at de angitte tall representerer den generelle trenden. Iselve malmen sees den typiske metamorfe "durchbewegung"-tekstur. Malmen domineres av en po-cp-type, mens py-cp(-sl)-malm er sjeldnere. På tippen synes forholdet mellom disse å være 20:1 eller 30:1. Hovedsjakta er inngjerdet og dels nedrast, slik at prøvetaking ikke var tilrådelig. I andre røsk sees <30-40 cm mektige malmsoner med po-cp-malm. Ellers finnes noe finfordelt po og cp i sidebergarten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0207.01 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sidebergart. Tett isoklinalfoldet glimmergneis, Fra røsk ovenfor hovedsjakten.
ST0207.02 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Disseminert po-cp-malm fra samme røsk.
ST0207.03 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Dels stripet, massiv, middelskornet py-sl-malm fra tippen ved hovedsjakta.
ST0207.04 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grov- til middelskornet py-po-cp-malm.
ST0207.05 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Disseminert po-sl-malm fra nedre hovedstoll.
ST0207.06 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv cp-sl-po-malm fra nedre hovedstoll.
ST0207.07 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sprø, massiv py-malm fra nedre hovedstoll.
ST0207.08 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-cp-malm fra nedre hovedstoll.

Navn på lokalitet: Storvollen II
(Objekt Id: 6663 16,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Haltdalen (1620-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 612419 m. Nord: 6963892 m.
Lengdegrad: 11.2037670 Breddegrad: 62.7880010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Per Borrenskjerpet
(Objekt Id: 6664 16,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Haltdalen (1620-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 612618 m. Nord: 6963142 m.
Lengdegrad: 11.2071800 Breddegrad: 62.7812130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse