English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 034 Hultrå gruve
(Objekt Id: 4435)
(Sist oppdatert: 20.12.2018)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 620964 m. Nord: 6979807 m.
Lengdegrad: 11.3826670 Breddegrad: 62.9279980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,164 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :165 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva ble antakelig før 1900 drevet av Røros Kobberverk eller av folk fra Holtålen. I 1882 nevnes det en forsøksdrift i en 10 m lang og 4 m høy dagstrosse. Det var også korvarig drift i 1883. I 1904 og 1905 ble gruva drevet av direktør Fr. Hjort fra Oslo og opptil 24 mann arbeidet i gruva i 1905. Det ble da produsert 164 tonn kis fra gruva som bestod av en 120 m lang ort, 17 m dyp synk og knapt 77 kbm strosse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0233.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py malm, massiv, middelsk, spor av sl+cpy, kvarts og kalspar førende matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0233.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy malm, massiv, fink, cpy langs klorittrike laminer, kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0233.04 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py og po+cpy strenger/årer i klorittrik, kvarts/feltspat førende bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Hultrå Skanse
(Objekt Id: 10026 34,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 620954 m. Nord: 6979837 m.
Lengdegrad: 11.3824920 Breddegrad: 62.9282710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0233.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-po-sl malm, semi-massiv, fin-middelskornet, båndet, kloritt+amfibol bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 034 Hultrå gruve

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0233.01 Tipprøve 3150 26537 10 110 45 .9 24.0
ST0233.02 Tipprøve 4249 7877 14 302 34 .3 25.0
ST0233.03 Tipprøve 13272 2330 7 110 25 2.9 51.0
ST0233.04 Tipprøve 4850 9432 14 149 23 .7 12.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0233.01 4.0 1.0 15 81.8 6 2.00 -3 -3 24.09
ST0233.02 1.0 1.0 45 25.2 5 2.00 -3 4 34.07
ST0233.03 2.0 1.0 6 3.8 18 6.00 -3 4 19.82
ST0233.04 2.0 -1.0 37 31.5 15 4.00 -3 7 20.06
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0233.01 47 29 573 31.84 3.00 -8.00 7 1.0 1.00
ST0233.02 8 4 291 38.87 4.00 -8.00 4 12.0 1.00
ST0233.03 72 13 337 31.87 4.00 -8.00 -2 3.0 1.00
ST0233.04 63 19 327 26.10 3.00 -8.00 2 2.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0233.01 -3
ST0233.02 -3
ST0233.03 -3
ST0233.04 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse