English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 036 Bukkhammaren
(Objekt Id: 4437)
(Sist oppdatert: 13.08.2019)
Borkjerner: Bukkhammaren

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 616365 m. Nord: 6985966 m.
Lengdegrad: 11.2964820 Breddegrad: 62.9847390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1950 - 1950 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1974 - 1974 Geokjemi Selskap/Institusjon:A/S Sydvaranger
1975 - 1975 Kjerneboring Selskap/Institusjon:A/S Sydvaranger
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: 190 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Formasjon: Hersjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Limestone Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Porphyritic amphibolite Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Quartzite Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :185 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :195 / 25 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bukkhammaren, synken"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0235.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-cpy+sl min., middelskornet, semi-massive py bånd, cpy agg./strenger, sl diss. i finkornet kvarts-feltspat bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0235.04 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-sl-gn+cpy min., fin-middelskornete, diss. sulfider i fink. kvarts-kalkspat bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0235.05 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: sl-py malm, semi-massiv, middelskornet, i kvarts-kalkspat rik matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0235.06 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-cpy-sl-gn min., finkornet, diss. og aggregater i urein, kalkspatførende, kvarts-feltspat bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Bukkhammaren, skjerp 1
(Objekt Id: 10027 36,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 616410 m. Nord: 6986049 m.
Lengdegrad: 11.2974260 Breddegrad: 62.9854700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0235.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-sl+py min., diss. i urein, diopsid/tremolitt? førende kalksteinsmarmor.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Bukkhammaren, skjerp 2
(Objekt Id: 10028 36,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 616395 m. Nord: 6984756 m.
Lengdegrad: 11.2962210 Breddegrad: 62.9738780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0235.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py min., diss./striper i kvartsittisk bergart (keratofyr?).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 036 Bukkhammaren

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0235.01 Tipprøve 19826 12027 6776 6 6 69.4 740.0
ST0235.02 Tipprøve 54 42 17 43 21 .5 14.0
ST0235.03 Tipprøve 16310 4818 185 19 137 49.8 259.0
ST0235.04 Tipprøve 4078 98742 16024 2 19 45.7 687.0
ST0235.05 Tipprøve 401 99999 706 5 9 -.3 174.0
ST0235.06 Tipprøve 20822 18674 13249 -1 15 147.7 713.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0235.01 1.0 2.0 33 41.4 -1 10.00 28 8 2.05
ST0235.02 2.0 3.0 19 .3 8 4.00 3 -3 2.94
ST0235.03 11.0 6.0 96 19.6 23 16.00 -3 5 26.49
ST0235.04 6.0 4.0 191 389.7 1 23.00 21 7 21.63
ST0235.05 6.0 5.0 109 1018.8 1 36.00 -3 6 25.70
ST0235.06 2.0 4.0 99 69.0 1 15.00 21 7 6.18
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0235.01 6 7 356 3.08 -2.00 -8.00 -2 23.0 2.00
ST0235.02 51 55 97 3.37 -2.00 -8.00 -2 1.0 1.00
ST0235.03 217 46 169 31.01 5.00 -8.00 -2 6.0 12.00
ST0235.04 5 58 367 16.90 -2.00 -8.00 68 13.0 1.00
ST0235.05 3 -1 903 13.30 -2.00 -8.00 -2 16.0 1.00
ST0235.06 19 10 288 9.94 -2.00 -8.00 -2 18.0 4.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0235.01 -3
ST0235.02 -3
ST0235.03 -3
ST0235.04 -3
ST0235.05 -3
ST0235.06 -3


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse