English version
MALMDATABASEN
Registrering 5061 - 004 Lomunda
(Objekt Id: 4620)
(Sist oppdatert: 13.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 516835 m. Nord: 6999839 m.
Lengdegrad: 9.3338250 Breddegrad: 63.1275070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1982 - 1982 Geologi Selskap/Institusjon:Orkla Gruber
1982 - 1982 Geofysikk Selskap/Institusjon:Orkla Gruber

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 75 / 45 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Støren Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Støren Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :75 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger rett på østsida av elva Lomunda. I bunnen av en brattskrent er det sprengt ut en kort stoll, kun 2,5 m lang med retning 70°, to meter over elvenivå. En sone med massive sulfider ligger i sterkt deformert grønnskifer som antas lå tilhøre den øvre sekvensen av grønnstein i Løkken-området. Den massive sulfidsonen er minst 1,2 m mektig og består av fin- til middelskornet pyritt med kun spor av kobberkis og med kvartsrik matriks. Den er best blottet i elvebredden. Tidligere undersøkelser, inkludert geofysiske målinger (Turam og VLF) og geologisk kartlegging har vist at sulfidsonen kan følges videre vestsørvestover over en lengde på 5-6 km (Bollingmo 1983).

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bollingmo, Å. 1983. The Lomunda Area. BV 1812, 7s. + vedlegg.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS-M1951 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv pyritt, middelskornet, 'vasskis'
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-M1952 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv pyritt,fin-middelskornet, kvartsmatrtiks, 'vasskis'
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 36875 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515370 m. Nord: 6998894 m.
Lengdegrad: 9.3047020 Breddegrad: 63.1190950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 36876 4,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515166 m. Nord: 6998787 m.
Lengdegrad: 9.3006290 Breddegrad: 63.1181430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 36877 4,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 514809 m. Nord: 6998481 m.
Lengdegrad: 9.2935440 Breddegrad: 63.1154030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): KisAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 5061 - 004 Lomunda

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS-M1951 Tipprøve 200 327 10 18 57 .3 3.0
JS-M1952 Fastfjell 126 353 5 21 39 .2 6.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JS-M1951 -5.0 -1.0 179 1.1 40 7.84 0 1 0
JS-M1952 -5.0 -1.0 294 1.6 20 11.90 0 1 0
------------------
Prøvenr. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
JS-M1951 3.00 2.21 0.46 0.05 10.00 56 19 890 36.90
JS-M1952 3.00 2.01 0.39 0.04 10.00 44 13 265 32.00
------------------
Prøvenr. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
JS-M1951 0.98 1.80 -0 2.8 45.0 7.3 12 0.60 0.05
JS-M1952 0.82 0.60 -0 3.4 12.2 4.2 11 0.30 -0.05
------------------
Prøvenr. Cs* La* Ce* Li* Be* Na* Mg* Al* P*
JS-M1951 0.18 7.10 12.30 1 0 0 0 1 1760
JS-M1952 0.12 2.10 4.48 3 0 0 0 1 130
------------------
Prøvenr. K * Ca* Sc* Ti* Te* Hf* Re* Tl*
JS-M1951 0 3 2.20 0 0.16 0.30 10 0
JS-M1952 0 1 3.00 0 0.05 0.30 8 0


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse