Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4646 - 003 Gjølanger
(Object Id: 4646)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Fjaler (4646)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 297817 m. North: 6803491 m.
Longitude: 5.2231490 Latitude: 61.3129240
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Mt +/- Ilm +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Sunnfjord %P2O5(Ore):
Host rock: Chlorite schist %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Ved Selvik N for Gjølanger Mølle finnes en gruve som tok ut malm fra en 20-30 m mektig sone i en klorittskifersone, som kan følges 2.5 km og som er delt i to av en umineralisert gabbro. I et borhull ved gruva er malm bare 10 m mektig TiO2 er ikke analysert, men slig fra Selvik inneholder: 63-67% Fe, 0.6-1.7% Cr, 0.2-0.5% V. BA-rapporter: 811, 975, 2639

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
, 1941
Aktenvermerk uber titanisenerzvorkommen Gjølanger.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 811;4 pages
Abstract:
Det blir gitt en kort beskrivelse av geografiske og malmgeologiske forhold. Forekomsten har form som en uregelmessig linseformet kropp, og malmen opptrer som impregnasjon i glimmerskifer eller som massiv malm. Nær malmen opptrer en eklogit. Analyser viser 51,33 % Fe og 18,8 % Ti og malmen blir beskrevet som en utmerket stykkmalm.

Stadheim, J.
Titanjernforekomstene mellom Dalsfjord og Sognefjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 975;14 pages
Abstract:
Lok. Nr. 20004, 20005. Det blir gitt en historisk, geografisk og malmgeologisk beskrivelse av følgende forekomster: - Sørdalsgruvene. - Hovedgruven - Vestregruven - Lia skjerpene - Hellevikåsen - Breivåg - Gjølanger gruve Malmen opptrer på grensen mellom en massiv eruptiv eklogitt og lagdelte bergarter og har følgende metallinnhold: 39,18 % jernoksyd og 18,82 % titansyre. Malmen er litt vanadiumholdig.

Stadheim, J. , 1928
Gjølanger (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2639;1 pages
Abstract:
Det blir gitt en kort beskrivelse av forekomsten. Malmganens mektighet er anslått til 1,50 m og utstrekningen mer enn 150 m og malmen opptrer som striper av ren malm vekslende med impregnasjon.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 pages
Abstract:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway