English version
MALMDATABASEN
Registrering 4646 - 003 Gjølanger
(Objekt Id: 4646)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fjaler (4646)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 297817 m. Nord: 6803491 m.
Lengdegrad: 5.2231490 Breddegrad: 61.3129240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Sunnfjord %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Klorittskifer %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved Selvik N for Gjølanger Mølle finnes en gruve som tok ut malm fra en 20-30 m mektig sone i en klorittskifersone, som kan følges 2.5 km og som er delt i to av en umineralisert gabbro. I et borhull ved gruva er malm bare 10 m mektig TiO2 er ikke analysert, men slig fra Selvik inneholder: 63-67% Fe, 0.6-1.7% Cr, 0.2-0.5% V. BA-rapporter: 811, 975, 2639

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
, 1941
Aktenvermerk uber titanisenerzvorkommen Gjølanger.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 811;4 sider
Abstrakt:
Det blir gitt en kort beskrivelse av geografiske og malmgeologiske forhold. Forekomsten har form som en uregelmessig linseformet kropp, og malmen opptrer som impregnasjon i glimmerskifer eller som massiv malm. Nær malmen opptrer en eklogit. Analyser viser 51,33 % Fe og 18,8 % Ti og malmen blir beskrevet som en utmerket stykkmalm.

Stadheim, J.
Titanjernforekomstene mellom Dalsfjord og Sognefjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 975;14 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20004, 20005. Det blir gitt en historisk, geografisk og malmgeologisk beskrivelse av følgende forekomster: - Sørdalsgruvene. - Hovedgruven - Vestregruven - Lia skjerpene - Hellevikåsen - Breivåg - Gjølanger gruve Malmen opptrer på grensen mellom en massiv eruptiv eklogitt og lagdelte bergarter og har følgende metallinnhold: 39,18 % jernoksyd og 18,82 % titansyre. Malmen er litt vanadiumholdig.

Stadheim, J. , 1928
Gjølanger (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2639;1 sider
Abstrakt:
Det blir gitt en kort beskrivelse av forekomsten. Malmganens mektighet er anslått til 1,50 m og utstrekningen mer enn 150 m og malmen opptrer som striper av ren malm vekslende med impregnasjon.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse